Chwyddwydr Mis Mai

Yma yn y Ganolfan, mae gennym bawb, o’r canwr Americanaidd o’i gorun i’w sawdl, Don McLean, i Nigel Havers, a hyd yn oed y perfformiwr sy’n mesmereiddio, Derren Brown, yn mynd ar y llwyfan.

A chydag amserlen lawn o ddawnsio, cerddorfa, jas, a theatr sydd wedi ennill gwobr yn rhan o’r arlwy, ni fydd arnoch eisiau colli dim o gwbl!

Dyma rai o’n huchafbwyntiau ar gyfer mis Mai ….

Chwyddwydr Mis Mai

Chwyddwydr ar fis Ebrill

Ffarwél i fis Mawrth a chroeso i fis Ebrill – ac mae’r gwanwyn yn sicr wedi cyrraedd, yma yn y Ganolfan!

Y mis hwn, mae gennym rywbeth ar gyfer pawb, yn cynnwys comedi, rhamant, hanes, opera a dawns.

Mae gennym hefyd lawer iawn o hwyl i’r teulu – cymerwch olwg ar ein blog Pasg.

Dyma gipolwg chwim ar rai o’n huchafbwyntiau …

  Chwyddwydr ar fis Ebrill

Straeon tylwyth teg i swyno’r Ganolfan

Amser maith yn ôl, yng ngwlad bryniau a chaneuon, roedd yna theatr a chanolfan gelfyddydau a gerid gan bawb a ymwelodd â nhw …

Ac wele, rydych wedi dyfalu’n gywir – mae hi’n Wythnos Genedlaethol Adrodd Straeon unwaith eto!

I ddathlu’r fenter genedlaethol hon, sy’n annog pobl i archwilio’u cariad tuag at lenyddiaeth, fe fyddwn yn tyrchu i mewn i fyd bendigedig straeon tylwyth teg.

Cymerwch olwg ar yr arwyr a’r dihirod, sliperi gwydr, genethod heirdd a bwystfilod,  dewinesau caredig, hud ac angenfilod sydd gennym ar y gweill yn y Ganolfan eleni …

  Straeon tylwyth teg i swyno’r Ganolfan

Chwyddwydr ar fis Ionawr  

Blwyddyn Newydd Dda, bawb – ac onid oes gennym 2018 fendigedig ichi!

I roi dechreuad go iawn i’r flwyddyn, fe ddown â cherddoriaeth Take That ichi, cerddoriaeth a hoffir yn rhyngwladol, digon o chwerthin oddi wrth y digrifwr Sean Lock a sain Cerddorfa Genedlaethol Cymru nad oes modd ei cholli. Mae hon yn sicr o fod yn rhestr mis Ionawr na wnewch ‘Fyth mo’i Anghofio’!

Chwyddwydr ar fis Ionawr  

Chwyddwydr ar Fehefin

Mae Mehefin wedi cyrraedd, ac yn ei sgîl, Cwpan UEFA a’r holl firi sy’n perthyn i’r gystadleuaeth honno!  Mae’n amser cyffrous i ni yn y Ganolfan wrth i’r holl gyffro pêl-droed ymledu drwy Fae Caerdydd i gyd. Rydym wedi’n cyffroi hyd yn oed yn fwy gan mai y ni yw’r cartref swyddogol ar gyfer oriel Cynghrair y Pencampwyr!  Cofiwch beidio â cholli’ch cyfle i alw heibio a chael golwg ar rywfaint o’r gwaith celf syfrdanol a arddangosir gennym sy’n dathlu ymglymiad ein dinas wrth y digwyddiad byd-eang hwn.

Ond nid dyma’r unig beth nodedig sy’n digwydd yn y Bae yn ystod mis Mehefin.
Rydym wedi sgorio nifer o sioeau uchel eu proffil, o’r byd llenyddiaeth i ganeuon hoffus Disney er mwyn i chi gael hel atgofion amdanynt.

Felly, gyda gwaith celf, theatr, a chwaraeon yma yn y Bae – mae’n driawd na ddylid ei golli!

Chwyddwydr ar Fehefin