Straeon tylwyth teg i swyno’r Ganolfan

Amser maith yn ôl, yng ngwlad bryniau a chaneuon, roedd yna theatr a chanolfan gelfyddydau a gerid gan bawb a ymwelodd â nhw …

Ac wele, rydych wedi dyfalu’n gywir – mae hi’n Wythnos Genedlaethol Adrodd Straeon unwaith eto!

I ddathlu’r fenter genedlaethol hon, sy’n annog pobl i archwilio’u cariad tuag at lenyddiaeth, fe fyddwn yn tyrchu i mewn i fyd bendigedig straeon tylwyth teg.

Cymerwch olwg ar yr arwyr a’r dihirod, sliperi gwydr, genethod heirdd a bwystfilod,  dewinesau caredig, hud ac angenfilod sydd gennym ar y gweill yn y Ganolfan eleni …

  Straeon tylwyth teg i swyno’r Ganolfan

Fairy tales set to enchant the Centre

Once upon a time in the land of hills and song, there was a theatre and arts centre which was beloved by all who visited it …

Yes you guessed it, it’s National Storytelling Week once again!

To celebrate this national initiative, which encourages people to explore their love of literature, we will be delving into the fantastical world of fairy tales.

Take a look at the heroes and villains, glass slippers, beauties and beasts, fairy godmothers, magic and ogres that we’ve got coming to the Centre this year …   Fairy tales set to enchant the Centre

Meet the team

In our series of blogs where we profile some of the many talented members of staff we have here at the Centre, we delve deeper into the world of Serena Grainger, our Customer Experience Manager.

Meet the team

Chwyddwydr ar Fedi

Bydd y mis hwn yn fis Medi i’w gofio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru gydag adloniant o gicio uchel a chwerthin llond bol oddi wrth rai o brif berfformwyr y genedl.

Bydd Caroline Flack yn gwneud ei gorau glas yn y sioe Brydeinig ardderchog, Crazy For You, ynghyd â Tom Chambers o Strictly, tra bod y digrifwr gwobr-fuddugol, Rhod Gilbert, yn sicr o gael gwared ag iselder Medi ichi.

Yn olaf, fe gaiff bywyd trefol ei ddyrchafu i uchelderau newydd wrth i dynwaredwyr drymio â llais, artistiaid, sgrialwyr a throellwyr disgiau berfformio ar ben maes parcio aml-lawr fel rhan o Break the Bay.

Mae mis Medi yn llawn i’r entrychion – fe fyddech yn wallgof i’w golli!

Chwyddwydr ar Fedi

Spotlight on September

This month will be a September to remember at the Wales Millennium Centre with high-kicking, side-splitting, entertainment from some of the nation’s top performers.

Caroline Flack will be putting her best foot forward in the UK smash hit Crazy For You, along with Strictly’s Tom Chambers, while award-winning comedian Rhod Gilbert is certain to banish the September blues.

Finally, urban life will be elevated to new heights when beatboxers, artists, skateboarders and DJs perform at the top of a multi-storey car park as part of Break the Bay.

September is packed to the rafters – You’d be crazy to miss it!

Spotlight on September