Chwyddwydr ar fis Ebrill

Ffarwél i fis Mawrth a chroeso i fis Ebrill – ac mae’r gwanwyn yn sicr wedi cyrraedd, yma yn y Ganolfan!

Y mis hwn, mae gennym rywbeth ar gyfer pawb, yn cynnwys comedi, rhamant, hanes, opera a dawns.

Mae gennym hefyd lawer iawn o hwyl i’r teulu – cymerwch olwg ar ein blog Pasg.

Dyma gipolwg chwim ar rai o’n huchafbwyntiau …

  Chwyddwydr ar fis Ebrill

Straeon tylwyth teg i swyno’r Ganolfan

Amser maith yn ôl, yng ngwlad bryniau a chaneuon, roedd yna theatr a chanolfan gelfyddydau a gerid gan bawb a ymwelodd â nhw …

Ac wele, rydych wedi dyfalu’n gywir – mae hi’n Wythnos Genedlaethol Adrodd Straeon unwaith eto!

I ddathlu’r fenter genedlaethol hon, sy’n annog pobl i archwilio’u cariad tuag at lenyddiaeth, fe fyddwn yn tyrchu i mewn i fyd bendigedig straeon tylwyth teg.

Cymerwch olwg ar yr arwyr a’r dihirod, sliperi gwydr, genethod heirdd a bwystfilod,  dewinesau caredig, hud ac angenfilod sydd gennym ar y gweill yn y Ganolfan eleni …

  Straeon tylwyth teg i swyno’r Ganolfan

The Hartlepool Monkey

Gyda themâu moesoldeb, senoffobia, ac ofn yr anhysbys, mae’n sicr y bydd cynulleidfaoedd yn siarad. Gyda graddfa gynulleidfa o 10+, bydd mwnci swynol Gyre & Gimble yn ennill calonnau’r teulu cyfan.

As its seven-week national tours reaches the Centre, Co-Directors Toby Olié and Finn Caldwell talk about audience reactions to the production so far, and how it has developed since 2014.

Having both originally grown up in the North East we knew the tale of The Hartlepool Monkey for many years. In 2014, just after we’d worked together on The Elephantom, we found ourselves once again remembering the myth whilst looking for a new story with a potential puppet protagonist for our next show as Gyre & Gimble.

Cut to three years and two periods of research and development later, this week The Hartlepool Monkey goes off on tour nationally. And how different the nation is that it will tour to. The themes always present in the myth – of fear and xenophobia – feel more charged and vivid. How couldn’t they, with what’s happened around the world in the last 36 months. The work has changed too. Instead of a backdrop to the narrative of Napoleon the Chimpanzee, we’ve spent much time to ensure Hartlepool has its own characters and rhythm before the French arrive. And though the locality of the myth remains celebrated through inclusions like asides to Middlesbrough, Hartlepool has also come to represent something bigger than itself through the universality of the tale.

It was really important to us that the Hartlepudlians who attended the London performances enjoyed the show – on those evenings it was brilliant to hear recognition as places like Eston Nab, Yarm and Billingham rang familiar to those people as they did to us during the first read-through in 2015. There’s pride in the myth in Hartlepool, and in how they’ve adopted the tale through things like their football team nickname ‘Monkey Hangers’ with their mascot ‘H’Angus the Monkey’, and the monkey statue in the town which our actors all can’t wait to see in person when they visit Hartlepool Town Hall Theatre.

Along with laughter there’s also been much debate after the show; of whether the myth is true, of its resonance, and on how the puppeteers could hold chimpanzee postures for as long as they did (lots of practice). Both children and adults have taken different things away from the work which is one of the biggest delights in creating a show for such a broad age range.

On tour we hope that debate continues, and Fuel have arranged several Theatre Clubs (like book clubs for theatre) and post-show talks to encourage discussion. What excites us most as theatre directors is how the work connects with its audience who give it meaning, and resonates differently in different places and times. Touring The Hartlepool Monkey in 2017 gives us a peak into a town in the North East during the Napoleonic Wars but it also gives us insight into the world around us today in fascinating ways. We look forward to hearing what you think. 

The Hartlepool Monkey tours nationally 7th November – 19th November 2017.

Chwyddwydr ar Awst

Mae ysgolion ynghau fwrw’r haf, ac fe ffarweliwn â mis Gorffennaf yn ogystal!  A ninnau’n dathlu dechreuad mis Awst, rydym wrth ein bodd o gyhoeddi’r sioeau newydd campus yn y Ganolfan.  O glasuron haf o’r safon ardderchocaf, sydd wedi’u gwarantu i ddiddanu’r teulu cyfan, i berfformiadau cyfoes, mae yna rywbeth i bawb fis Awst hwn yn y Ganolfan.

Chwyddwydr ar Awst

Pam mae gwirfoddoli’n bwysig i’r diwydiannau creadigol

Pan fo pobl yn meddwl am elusen, nid yn aml y byddant yn meddwl am sefydliadau celfyddydau a theatrau, y mae llawer ohonynt yn elusennau eu hunain.

Fel canolfan gelfyddydau genedlaethol Cymru, ein gweledigaeth fel elusen yw ysbrydoli’n cenedl a chreu argraff ar y byd drwy greu profiadau sy’n ysbrydoli ac sy’n newid bywydau sy’n ehangu gorwelion.  Yn y blynyddoedd i ddod, bydd y Ganolfan yn ceisio:

  •         Codi dyheadau pob person ifanc yng Nghymru.
  •         Bod yn hygyrch i bawb.
  •         Cael ei dathlu fel un o’r prif ganolfannau celfyddydau perfformio yn y byd.
  •         Creu gwaith arloesol sy’n amlygu Cymru i’r byd.

Mae pob ceiniog a warir yn y Ganolfan yn ein helpu i gyflawni ymgysylltu cymunedol rhagorol a gwaith dysgu creadigol i wella bywydau a dyfodol llawer o bobl.  

Er mwyn parhau i ddatblygu cyfleoedd, yn ogystal â chyflwyno a chynhyrchu sioeau gwych, mae arnom angen llawer iawn o gefnogaeth.  

Mae ein cynllun gwirfoddoli newydd yn gyfle bendigedig inni elwa o gymorth ychwanegol i ddarparu amrywiol brosiectau ac i ehangu cyrhaeddiad ein gwaith, gan hefyd roi rhywbeth yn ôl.   

Pam mae gwirfoddoli’n bwysig i’r diwydiannau creadigol