Spotlight on July

June has been and gone, and it all happened so quickly? Now with the longest day of the year behind us, we can finally welcome July to the Centre with open arms. This month will see some incredible big stage shows, which have stood the test of time in the West End, alongside some smaller, more contemporary, and beautifully intimate performances. Read on for a sneak peek…

Spotlight on July

Chwyddwydr ar Orffennaf

Aeth mis Mehefin cyn gynted ag y daeth, a chan bod diwrnod hiraf y flwyddyn bellach wedi mynd heibio, gallwn groesawu mis Gorffennaf yn gynnes i’r Ganolfan. Gydol y mis bydd sioeau llwyfan mawrion anhygoel sydd wedi treulio cyfnodau hir yn y West End, yn cyd-redeg â pherfformiadau llai, mwy cyfoes, ag awyrgylch hyfryd o glyd iddynt. Darllennwch ymlaen i gael blas o’r hyn sydd i ddod…

Chwyddwydr ar Orffennaf