Spotlight April

Goodbye March and hello April– and spring has certainly sprung here at the Centre!

This month we’ve got something for everyone including comedy, romance, history, opera and dance.

We’ve also got a whole lot of family fun – check out our Easter blog.

Here’s a sneak peek at some of our highlights …

Spotlight April

Spotlight on March

Spring is on the way and to celebrate we’ll be welcoming everyone from frivolous Frenchmen and killer rabbits, to an iconic showgirl, and even the First Lady.

March is set to be marvellous, so read on to find out more…

Spotlight on March

Chwyddwydr ar Fehefin

Mae Mehefin wedi cyrraedd, ac yn ei sgîl, Cwpan UEFA a’r holl firi sy’n perthyn i’r gystadleuaeth honno!  Mae’n amser cyffrous i ni yn y Ganolfan wrth i’r holl gyffro pêl-droed ymledu drwy Fae Caerdydd i gyd. Rydym wedi’n cyffroi hyd yn oed yn fwy gan mai y ni yw’r cartref swyddogol ar gyfer oriel Cynghrair y Pencampwyr!  Cofiwch beidio â cholli’ch cyfle i alw heibio a chael golwg ar rywfaint o’r gwaith celf syfrdanol a arddangosir gennym sy’n dathlu ymglymiad ein dinas wrth y digwyddiad byd-eang hwn.

Ond nid dyma’r unig beth nodedig sy’n digwydd yn y Bae yn ystod mis Mehefin.
Rydym wedi sgorio nifer o sioeau uchel eu proffil, o’r byd llenyddiaeth i ganeuon hoffus Disney er mwyn i chi gael hel atgofion amdanynt.

Felly, gyda gwaith celf, theatr, a chwaraeon yma yn y Bae – mae’n driawd na ddylid ei golli!

Chwyddwydr ar Fehefin

Quickfire questions with ENEMY

Jazz trio ENEMY bring their dynamic live show to ffresh at the Centre for a midweek special on Wednesday May 24. With their impressive individual CVs this piano-driven group have united to push UK jazz in an exciting new direction.

We tracked down ENEMY ringleader, Kit Downes for a Q&A session to find out what makes them tick and what’s in store for the show.

Quickfire questions with ENEMY