Chwyddwydr Mis Mai

Yma yn y Ganolfan, mae gennym bawb, o’r canwr Americanaidd o’i gorun i’w sawdl, Don McLean, i Nigel Havers, a hyd yn oed y perfformiwr sy’n mesmereiddio, Derren Brown, yn mynd ar y llwyfan.

A chydag amserlen lawn o ddawnsio, cerddorfa, jas, a theatr sydd wedi ennill gwobr yn rhan o’r arlwy, ni fydd arnoch eisiau colli dim o gwbl!

Dyma rai o’n huchafbwyntiau ar gyfer mis Mai ….

Chwyddwydr Mis Mai

Chwyddwydr ar fis Ebrill

Ffarwél i fis Mawrth a chroeso i fis Ebrill – ac mae’r gwanwyn yn sicr wedi cyrraedd, yma yn y Ganolfan!

Y mis hwn, mae gennym rywbeth ar gyfer pawb, yn cynnwys comedi, rhamant, hanes, opera a dawns.

Mae gennym hefyd lawer iawn o hwyl i’r teulu – cymerwch olwg ar ein blog Pasg.

Dyma gipolwg chwim ar rai o’n huchafbwyntiau …

  Chwyddwydr ar fis Ebrill

Chwyddwydr ar fis Ionawr  

Blwyddyn Newydd Dda, bawb – ac onid oes gennym 2018 fendigedig ichi!

I roi dechreuad go iawn i’r flwyddyn, fe ddown â cherddoriaeth Take That ichi, cerddoriaeth a hoffir yn rhyngwladol, digon o chwerthin oddi wrth y digrifwr Sean Lock a sain Cerddorfa Genedlaethol Cymru nad oes modd ei cholli. Mae hon yn sicr o fod yn rhestr mis Ionawr na wnewch ‘Fyth mo’i Anghofio’!

Chwyddwydr ar fis Ionawr  

Chwyddwydr ar Fis Tachwedd

Mae’r hetiau a’r sgarffiau allan yn barod, ac ar gyfer y rheiny sy’n fwy trefnus, efallai bod y siopa Nadolig wedi dechrau’n barod? I ni yn y ganolfan, mae pob system ar ‘fynd’. Tachwedd yw mis y bydd dwy sioe gerdd anhygoel yn cymryd drosodd y Theatr Donald Gordon. Mae ein cynhyrchiad epig ni, Tiger Bay The Musical, yn archwilio Caerdydd yn yr 1900au cynnar, ac mae cynhyrchiad byd-enwog Cameron Mackintosh, Miss Saigon, yn dychwelyd i’r Ganolfan fel ein trt Nadolig.

Chwyddwydr ar Fis Tachwedd

Cwestiynau cyflym gyda ENEMY

Bydd y triawd Jazz ENEMY yn dod â’u sioe fyw egnïol i ffresh yn y Ganolfan nos Fercher 24 Mawrth gan roi perfformiad arbennig ganol wythnos. A hwythau’n enwog am eu talentau fel unigolion, mae’r grŵp hwn ar y pianos wedi dod ynghyd er mwyn arwain jazz yn y Deyrnas Unedig ar drywydd newydd, cyffrous.

Fe gawsom sgwrs â Kit Downes, arweinydd ENEMY, i’w holi am yr hyn sy’n eu gyrru a’r hyn y gallwn ddisgwyl ei weld yn ystod y sioe.

Cwestiynau cyflym gyda ENEMY