Cwestiynau cyflym gyda ENEMY

Bydd y triawd Jazz ENEMY yn dod â’u sioe fyw egnïol i ffresh yn y Ganolfan nos Fercher 24 Mawrth gan roi perfformiad arbennig ganol wythnos. A hwythau’n enwog am eu talentau fel unigolion, mae’r grŵp hwn ar y pianos wedi dod ynghyd er mwyn arwain jazz yn y Deyrnas Unedig ar drywydd newydd, cyffrous.

Fe gawsom sgwrs â Kit Downes, arweinydd ENEMY, i’w holi am yr hyn sy’n eu gyrru a’r hyn y gallwn ddisgwyl ei weld yn ystod y sioe.

Cwestiynau cyflym gyda ENEMY

Quickfire questions with ENEMY

Jazz trio ENEMY bring their dynamic live show to ffresh at the Centre for a midweek special on Wednesday May 24. With their impressive individual CVs this piano-driven group have united to push UK jazz in an exciting new direction.

We tracked down ENEMY ringleader, Kit Downes for a Q&A session to find out what makes them tick and what’s in store for the show.

Quickfire questions with ENEMY

Chwyddwydr ar Fai

Fe ddaeth mis Mai o’r diwedd, ac mae gennym ni ddetholiad eclectig, adlonianol tu hwnt i chi’r mis hwn! Gyda dramau gwobrwyol, operau enwog, seren newydd y byd jazz, a hyd yn oed cyn-enillydd X Factor, Joe McElderry yn dod i’r llwyfan, mae mis Mai yn gaddo bod yn fythgofiadwy. Felly, dyma gip sydyn ar rai o’r uchafbwyntiau, ddylai danio mwy nag ychydig o chwilfrydedd…

Chwyddwydr ar Fai