Dowch i gyfarfod â’r tîm: Grace Nelder

Fe all gofyn i rywun beth mae arnynt eisiau bod wedi iddynt dyfu’n oedolyn arwain at edrychiadau gofidus yr olwg, curiad calon cyflymach a dwylo chwyslyd.  Er bod gan lawer o bobl ryw fras syniad o le y mae arnynt eisiau bod yn y byd gwaith, mae yna gynifer o ddewisiadau ar gael, fe all meddwl am y peth fod yn ddigon heriol.

Yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, cynigiwn amryw o leoliadau a chyfleoedd am brofiad gwaith i helpu’r rheiny â diddordeb yn y Celfyddydau i ganfod lle y mae arnynt eisiau bod.  P’un a ydynt yn dal mewn addysg neu ond yn dechrau ar eu gyrfaoedd, rydym wrth ein bodd o ddod â dawn newydd i’r adeilad.

Fel rhan o’n cyfres o flogiau, lle y cloddiwn yn ddyfnach i rolau’r rheiny sy’n gweithio yn y Ganolfan, fe aethom at Grace Nelder i ganfod sut brofiad yw bod y tu ôl i’r golygfeydd.
Dowch i gyfarfod â’r tîm: Grace Nelder

Meet the team: Grace Nelder

Asking someone what they want to be when they grow up can lead to worried looks, a racing pulse and sweaty palms. While many people have a rough idea of where they want to be in the working world, there are so many options out there, it can be a daunting thought.

At the Wales Millennium Centre, we offer several placements and work experience opportunities to help those interested in the Arts figure out where they want to be. Whether they’re still in education, or just starting off in their careers, we love bringing new talent into the building.

As part of our series of blogs where we dig deeper into the roles of those who work at the Centre, we caught up with Grace Nelder (Placement Student, PR and Communications) to find out what it’s like behind the scenes.
Meet the team: Grace Nelder

Chwyddwydr ar Fehefin

Mae Mehefin wedi cyrraedd, ac yn ei sgîl, Cwpan UEFA a’r holl firi sy’n perthyn i’r gystadleuaeth honno!  Mae’n amser cyffrous i ni yn y Ganolfan wrth i’r holl gyffro pêl-droed ymledu drwy Fae Caerdydd i gyd. Rydym wedi’n cyffroi hyd yn oed yn fwy gan mai y ni yw’r cartref swyddogol ar gyfer oriel Cynghrair y Pencampwyr!  Cofiwch beidio â cholli’ch cyfle i alw heibio a chael golwg ar rywfaint o’r gwaith celf syfrdanol a arddangosir gennym sy’n dathlu ymglymiad ein dinas wrth y digwyddiad byd-eang hwn.

Ond nid dyma’r unig beth nodedig sy’n digwydd yn y Bae yn ystod mis Mehefin.
Rydym wedi sgorio nifer o sioeau uchel eu proffil, o’r byd llenyddiaeth i ganeuon hoffus Disney er mwyn i chi gael hel atgofion amdanynt.

Felly, gyda gwaith celf, theatr, a chwaraeon yma yn y Bae – mae’n driawd na ddylid ei golli!

Chwyddwydr ar Fehefin