5 rheswm dros weld Jane Eyre

Mae’r enw Jane Eyre yn swnio’n gyfarwydd i lawer ohonom.  P’un a yw hynny’n tarddu o’n dyddiau ysgol neu brifysgol, fe all llawer ohonom alw i gof sgriblo nodiadau mewn llyfrau llychlyd, gan amlygu ac anodi’r chwedl ffeministaidd heriol a hoffus hon.

Mae 2017 yn flwyddyn fawr i Jane Eyre, gan ei bod yn nodi 170 o flynyddoedd ers i nofel Charlotte Bronte a’i henw arloesol ymddangos am y tro cyntaf.  A hithau wedi’i chyhoeddi o dan ffugenw, mae’r stori wedi mynd drwy lawer iawn ers hynny.  Mae’r cynhyrchiad llwyfan yn teithio o amgylch y wlad ar hyn o bryd, ac fe fydd yn anrhydeddu llwyfan Canolfan Mileniwm Cymru yr wythnos hon.

5 rheswm dros weld Jane Eyre

5 reasons to see Jane Eyre

The name Jane Eyre sounds familiar to a lot of us. Whether it’s harking back to our school or university days, many of us can recall scribbling notes in dusty books, highlighting and annotating this beloved, feisty feminist tale.

2017 is a big year for Jane Eyre, as it marks 170 years since the Charlotte Bronte novel and its trailblazing namesake, first made its debut. Published under a pseudonym, the story has come a long way since then. The stage production is currently touring around the country, and will grace the stage of the Wales Millennium Centre this week. 5 reasons to see Jane Eyre