Chwyddwydr ar fis Ionawr  

Blwyddyn Newydd Dda, bawb – ac onid oes gennym 2018 fendigedig ichi!

I roi dechreuad go iawn i’r flwyddyn, fe ddown â cherddoriaeth Take That ichi, cerddoriaeth a hoffir yn rhyngwladol, digon o chwerthin oddi wrth y digrifwr Sean Lock a sain Cerddorfa Genedlaethol Cymru nad oes modd ei cholli. Mae hon yn sicr o fod yn rhestr mis Ionawr na wnewch ‘Fyth mo’i Anghofio’!

Chwyddwydr ar fis Ionawr  

Top 5 shows of 2018

With our fair share of dazzling shows set to grace the stage of the Donald Gordon Theatre in 2018, there’s plenty to get excited about. Here’s our pick of legendary shows coming to Wales Millennium Centre that you can book now.

Top 5 shows of 2018

Y Pum Sioe Orau 2018

Gyda’n cyfran deg o sioeau cerdd gwefreiddiol ar fin anrhydeddu llwyfan Theatr Donald Gordon yn 2018, mae yna ddigonedd i’n cyffroi. Dyma’n detholiad o sioeau ardderchog sy’n dod i Ganolfan Mileniwm Cymru y gallwch neilltuo’ch lle ar eu cyfer yn awr. Y Pum Sioe Orau 2018

Canllaw anrhegion llawen iawn oddi wrth Ganolfan Mileniwm Cymru

Dyma’r amser mwyaf bendigedig o’r flwyddyn (er braidd yn ingol os nad ydych wedi dechrau ar eich siopa Nadolig).  Gyda phefriad o oleuadau bach ac arogl priddlyd coed pîn, mae’n anodd gwrthsefyll hud tymor y Nadolig.

I’w wneud o mor ddi-straen â phosibl, mae gennym ddetholiad sy’n serennu o anrhegion i bawb yn eich bywyd.  Y darn gorau?  Mae popeth ar y rhestr hon yn hawdd ei lapio, ac felly peidiwch â gofidio am orfod bustachu â’r tâp glynu.
Canllaw anrhegion llawen iawn oddi wrth Ganolfan Mileniwm Cymru

A very merry Wales Millennium Centre gift guide

It’s the most wonderful time of the year (albeit slightly stressful, if you’ve not started your Christmas shopping). With the twinkle of fairy lights and the earthy smell of pine trees, it’s hard to resist the magic of the festive season.

To make it as stress-free as possible we’ve come up with a stellar selection of gifts for everyone in your life. The best part? Everything in this list is easy to wrap, so don’t worry about having to fight with the sticky tape. A very merry Wales Millennium Centre gift guide