Chwyddwydr ar Fis Chwefror

Ar ôl mis Ionawr hirfaith, diflas a hynod oer, mae’r cyfan drosodd o’r diwedd.  Mae mis Chwefror wedi cyrraedd, ynghyd ag amserlen newydd o adloniant.

Gyda lleisiau esgynnol, operatig o Opera Cenedlaethol Cymru, arddangosfeydd syfrdanol o symudiadau gan Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a stori drawsiwerydd o

lwyddiant seren fachlud o Hollywood, mae arlwy mis Chwefror yn sicr o sirioli’r hyn sy’n weddill o dymor y gaeaf.

Chwyddwydr ar Fis Chwefror

Spotlight on February

After a long, dreary, and very cold January, it’s finally over. February has arrived along with a new schedule of entertainment.

With soaring, operatic voices from the Welsh National Opera (WNO), stunning showcases of movement from NDC Wales and a transatlantic tale of fading Hollywood stardom, February’s line up is sure to cheer up what’s left of the winter season.

Spotlight on February

Straeon tylwyth teg i swyno’r Ganolfan

Amser maith yn ôl, yng ngwlad bryniau a chaneuon, roedd yna theatr a chanolfan gelfyddydau a gerid gan bawb a ymwelodd â nhw …

Ac wele, rydych wedi dyfalu’n gywir – mae hi’n Wythnos Genedlaethol Adrodd Straeon unwaith eto!

I ddathlu’r fenter genedlaethol hon, sy’n annog pobl i archwilio’u cariad tuag at lenyddiaeth, fe fyddwn yn tyrchu i mewn i fyd bendigedig straeon tylwyth teg.

Cymerwch olwg ar yr arwyr a’r dihirod, sliperi gwydr, genethod heirdd a bwystfilod,  dewinesau caredig, hud ac angenfilod sydd gennym ar y gweill yn y Ganolfan eleni …

  Straeon tylwyth teg i swyno’r Ganolfan

Fairy tales set to enchant the Centre

Once upon a time in the land of hills and song, there was a theatre and arts centre which was beloved by all who visited it …

Yes you guessed it, it’s National Storytelling Week once again!

To celebrate this national initiative, which encourages people to explore their love of literature, we will be delving into the fantastical world of fairy tales.

Take a look at the heroes and villains, glass slippers, beauties and beasts, fairy godmothers, magic and ogres that we’ve got coming to the Centre this year …   Fairy tales set to enchant the Centre

Joiwch! Gyda’n hoff ddewisiadau comedi

Fel mae’r bobl yn dweud, chwerthin yw’r moddion gorau. O brofiadau bwyta gyda thwist, i sioeau gerdd ddoniol a stand-yp gan rai o’n hoff ddigrifwyr, mae’n sicr bod yna rhywbeth i bawb. P’un a ydych chi’n chwilio am ychydig o adloniant ysgafn, neu jest esgus i chwerthin yn uchel â’ch ffrindiau, llenwch eich calendr gyda chomedi a dewch i joio gyda ni yn y Ganolfan.

Dyma’r 10 sioe gomedi rydyn ni wirioneddol yn edrych ymlaen atynt yn 2018…

Joiwch! Gyda’n hoff ddewisiadau comedi

Have a laugh with our top comedy picks

Everyone knows that if you’re feeling a bit down, laughter is the best medicine. With immersive and wacky dining experiences, comical musicals and stand-up from some of our favourite comedians, there’s sure to be something to leave you tickled. Whether you’re looking for a little light relief, or just an excuse to laugh out loud with your friends, fill your calendar with comedy and come and have a chortle with us at the Centre.

Here’s our pick of 10 shows not to miss in 2018…

Have a laugh with our top comedy picks

January Spotlight

Happy New Year everyone – and have we got a 2018 for you.

To kick start the year we’re bringing you the internationally loved music of Take That, laughs from comedian Sean Lock and the unmissable sound of the Welsh National Orchestra. This is sure to be a January line up you’ll Never Forget!

January Spotlight