January Spotlight

Happy New Year everyone – and have we got a 2018 for you.

To kick start the year we’re bringing you the internationally loved music of Take That, laughs from comedian Sean Lock and the unmissable sound of the Welsh National Orchestra. This is sure to be a January line up you’ll Never Forget!

January Spotlight

Chwyddwydr ar fis Ionawr  

Blwyddyn Newydd Dda, bawb – ac onid oes gennym 2018 fendigedig ichi!

I roi dechreuad go iawn i’r flwyddyn, fe ddown â cherddoriaeth Take That ichi, cerddoriaeth a hoffir yn rhyngwladol, digon o chwerthin oddi wrth y digrifwr Sean Lock a sain Cerddorfa Genedlaethol Cymru nad oes modd ei cholli. Mae hon yn sicr o fod yn rhestr mis Ionawr na wnewch ‘Fyth mo’i Anghofio’!

Y Band

Mae cefnogwyr hen ac ifanc Take That yn mynd i gael gwledd o berfformiad fis Ionawr hwn wrth i’r Band fynd ar y llwyfan.

Mae’r sioe gerdd, a ysgrifennwyd ac a gyfarwyddwyd gan Tim Firth, yn cynnwys caneuon eiconig y band a gyrhaeddodd frig y siartiau, yn cynnwys Back For Good, Relight My Fire, Rule the World, a Shine.

Mae’r stori’n dilyn pump o gefnogwyr cerddoriaeth brwd yn eu harddegau sy’n tyfu i fyny’n addoli’r band; pum mlynedd ar hugain yn ddiweddarach, mae’r cyfeillion yn aduno mewn ymgais i wneud eu breuddwydion o gyfarfod â’u harwyr cerddorol yn realiti.

Gan gynnwys enillwyr cystadleuaeth ddoniau’r BBC, Let It Shine, Five to Five, ynghyd â holl ganeuon hynod boblogaidd y band enwog, rydym yn sicr y cewch y ‘Diwrnod Gorau’ yn y sioe gerdd hon!

Bydd y Band yn ymddangos yn y Ganolfan o’r 9fed tan yr 20fed o Ionawr.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/DonaldGordonTheatre/TheBand/?view=Standard

 

Huw Watkins yn Curadu

Mae’r cyfansoddwr clodfawr, Huw Watkins, yn rhannu’r gerddoriaeth sy’n ei ysgogi a’i ysbrydoli yn y cyngherddau arbennig hyn, a gynhelir yn Neuadd Hoddinott y BBC.

Bydd y cyfansoddwr yn arwain y cyntaf o ddau gyngerdd ar y 12fed o Ionawr, gyda’r  arweinydd, Martyn Brabbins, a chyda Huw Watkins yn chwarae’r piano.

Yn y rhan hon, fe fydd y cyfansoddwr yn rhannu gwaith oddi wrth gerddorion a pherfformwyr byw sydd wedi dylanwadu arno, yn cynnwys cerddoriaeth gan Tippett a Britten.  Bydd yr ail ran ar yr 31ain o Ionawr, dan arweiniad yr arweinydd Ryan Wigglesworth, yn cynnwys gweithiau gan Alenxander Goehr a Watkins ei hun.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/363577/364029/?view=Standard

 

Sean Lock: Yn Ysgafn Piau Hi

Bydd Sean Lock, un o gyfranwyr rheolaidd Have I Got News For You ac 8 Out of 10 Cats, yn perfformio’i berfformiad diweddaraf fel digrifwr yn y Ganolfan ar yr 21ain o Ionawr.

Ac yntau’n enwog am ei arddull sur yr olwg, ei arsylwadau treiddgar, a’i synnwyr digrifwch swrrealaidd, fe fydd y digrifwr yn trafod y cariad y mae newydd ei ganfod at fale, ei argyfwng canol oed honedig, ei obsesiynau ar y rhyngrwyd a lladradau gemwaith yn ei sioe ddiweddaraf y mae’n rhaid ei gweld.

Rhywbeth perffaith i’ch diddanu ar ôl y Nadolig i gael gwared â’r hen fblinderau mis Ionawr ‘na.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/DonaldGordonTheatre/SeanLock/?view=Standard

 

Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru yn rhannu llwyfan yn y Ganolfan ar y 24ain o Ionawr.  Bydd y cydweithrediad unigryw hwn yn gweld y ddwy gerddorfa’n cyflwyno perfformiad dwbl arbennig yn Neuadd Hoddinott y BBC fel rhan o Gynhadledd Cymdeithas Cerddorfeydd Prydain 2018.

Gyda chyfarwyddyd cerddorol gan yr arweinyddion Tomas Hanus, o Opera Cenedlaethol Cymru, a Thomas Søndergård, o Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, fe fydd y noswaith yn cynnwys perfformiadau o’r R Strauss Rosenkavalier Suite a’r Rimsky-Korsakov Scheherazade.

Peidiwch â cholli’r cyngerdd cerddorfaol ysblennydd hwn o dan unrhyw amgylchiad.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/363577/WNOandBBC/?view=Standard

 

Faulty Towers: Y Profiad Ciniawa

Mae Basil, Manuel, a Sybil yn mynd i weini profiad ciniawa gyda gwahaniaeth!

O’r 25ain tan yr 31ain o Ionawr, mae comedi clasurol yn cyfarfod â chiniawau pum seren yn y digwyddiad clodfawr hwn, sydd wedi bod yn ffefryn mewn theatrau ers dwy ddegawd.

Yn ystod y noswaith, fe gaiff y gynulleidfa arlwy o bryd tri chwrs, ynghyd â gwefr a chyffro anochel Basil a’i dîm.

I neilltuo’ch bwrdd, ewch i https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/ffresh/faultytowers18/?view=Standard

 

 

 

Top 5 shows of 2018

With our fair share of dazzling shows set to grace the stage of the Donald Gordon Theatre in 2018, there’s plenty to get excited about. Here’s our pick of legendary shows coming to Wales Millennium Centre that you can book now.

Top 5 shows of 2018

Y Pum Sioe Orau 2018

Gyda’n cyfran deg o sioeau cerdd gwefreiddiol ar fin anrhydeddu llwyfan Theatr Donald Gordon yn 2018, mae yna ddigonedd i’n cyffroi. Dyma’n detholiad o sioeau ardderchog sy’n dod i Ganolfan Mileniwm Cymru y gallwch neilltuo’ch lle ar eu cyfer yn awr. Y Pum Sioe Orau 2018

Canllaw anrhegion llawen iawn oddi wrth Ganolfan Mileniwm Cymru

Dyma’r amser mwyaf bendigedig o’r flwyddyn (er braidd yn ingol os nad ydych wedi dechrau ar eich siopa Nadolig).  Gyda phefriad o oleuadau bach ac arogl priddlyd coed pîn, mae’n anodd gwrthsefyll hud tymor y Nadolig.

I’w wneud o mor ddi-straen â phosibl, mae gennym ddetholiad sy’n serennu o anrhegion i bawb yn eich bywyd.  Y darn gorau?  Mae popeth ar y rhestr hon yn hawdd ei lapio, ac felly peidiwch â gofidio am orfod bustachu â’r tâp glynu.
Canllaw anrhegion llawen iawn oddi wrth Ganolfan Mileniwm Cymru