Chwyddwydr ar fis Mawrth

Mae’r gwanwyn ar fin cyrraedd, ac i ddathlu, fe fyddwn yn croesawu pawb, o Ffrancod ffyrnig a chwningod peryglus i eneth sioeau eiconig a hyd yn oed Gwraig yr Arlywydd.

Mae mis Mawrth am fod yn fawreddog, ac felly daliwch i ddarllen i ganfod mwy o wybodaeth … Chwyddwydr ar fis Mawrth

Spotlight on March

Spring is on the way and to celebrate we’ll be welcoming everyone from frivolous Frenchmen and killer rabbits, to an iconic showgirl, and even the First Lady.

March is set to be marvellous, so read on to find out more…

Spotlight on March

Student volunteers taking Centre stage

This year, during the week commencing 19 February, students will be encouraged to give a little back to the community as part of student volunteer week. To celebrate the 17th anniversary of student volunteer week, we thought we’d share a profile of one or our volunteers, to show you that volunteering is not just something you do for other’s. Lauren Thornell, a music student at Cardiff university and a regular on our volunteer scheme, took the time to speak to us about her work here.

Student volunteers taking Centre stage

Myfyrwyr yng nghanol y llwyfan gwirfoddoli

Eleni, yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 19 Chwefror, fe anogir myfyrwyr i roi ychydig yn ôl i’r gymuned  fel rhan o wythnos myfyrwyr sy’n gwirfoddoli. I ddathlu 17eg pen-blwydd wythnos myfyrwyr sy’n gwirfoddoli, fe feddyliasom y byddem yn rhannu proffil un o’n gwirfoddolwyr, i ddangos ichi nad yw gwirfoddoli ond yn rhywbeth y gwnewch i eraill. Cymerodd Lauren Thornell, myfyrwraig Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd ac aelod rheolaidd o’n cynllun gwirfoddoli, yr amser i siarad â ni am ei gwaith yma.

Myfyrwyr yng nghanol y llwyfan gwirfoddoli

Cymeradwyaeth i Laura Fear

Mae Laura Fear yn 25 mlwydd oed ac mae’n byw ychydig y tu allan i Gaerdydd.  Cofrestrodd â’n cynllun gwirfoddoli yn 2017 ac mae hi ers hynny wedi dod yn un o’n prif wirfoddolwyr, gan wneud dros 62 o sifftiau mewn mater o fisoedd.  Gwnaethom lunio cwestiynau ar ei chyfer ac fe gawsom sgwrs â hi i ddarganfod yn union beth sy’n gwneud iddi ddod yn ôl dro ar ôl tro!

Cymeradwyaeth i Laura Fear

Standing ovations for Laura Fear

Laura Fear is 25 years old and lives just outside of Cardiff. She signed up to our volunteering scheme back in 2017 and has since become one of our top volunteers, clocking up over 62 shifts in a matter of months. We put together some questions and had a chat with her to find out just what makes her keep coming back!

Standing ovations for Laura Fear