Spotlight on September

This month will be a September to remember at the Wales Millennium Centre with high-kicking, side-splitting, entertainment from some of the nation’s top performers.

Caroline Flack will be putting her best foot forward in the UK smash hit Crazy For You, along with Strictly’s Tom Chambers, while award-winning comedian Rhod Gilbert is certain to banish the September blues.

Finally, urban life will be elevated to new heights when beatboxers, artists, skateboarders and DJs perform at the top of a multi-storey car park as part of Break the Bay.

September is packed to the rafters – You’d be crazy to miss it!

Spotlight on September

5 rheswm pam mae Hairspray wedi ysbrydoli cynulleidfaoedd

Dros yr wythnos diwethaf, fe gafodd Canolfan Mileniwm Cymru ei chludo i Baltimore, 1962 ar gyfer y cynhyrchiad o Hairspray, y bu disgwyl mawr amdano.  Mae gwalltiau mawr, lleisiau mawr a phersonoliaethau mawr yn disgleirio trwy’r sioe gerdd wrth iddi adrodd hanes y Tracy Turnblad ifanc a’i breuddwydion i ddawnsio’i ffordd i fod ar ‘The Corny Collins Show’.  Os nad ydych wedi gweld y sioe eto, mae yna eto amser, ond tan hynny, dyma pam rydym yn ei hoffi…

Er ei bod yn enwog am ei gwisgoedd gwych eu hysbrydoliaeth, perfformiadau cerddorol bywiog a chymeriadau cu, credadwy, yn aml fe ddisgrifir y cynhyrchiad, sydd wedi ennill Gwobr Tony, fel bywiocach na bywyd, ond nid dim ond gwaith o ddihangdod ewynnog ydi o.  O dan y gwallt mawr ac ysbryd y chwedegau, mae’r hud yn y diwylliant pop, wrth i’r sioe bortreadu America ar drothwy newid.

5 rheswm pam mae Hairspray wedi ysbrydoli cynulleidfaoedd

5 reasons why Hairspray has inspired audiences

Over the last week, Wales Millennium Centre has been transported to Baltimore, 1962 for the highly anticipated production of Hairspray. Big hair, big voices and big personalities shine through the musical as it tells the tale of a young Tracy Turnblad and her dreams to dance her way on to ‘The Corny Collins Show’.  If you haven’t caught the show yet, there’s still time, but until then, here’s why we love it…

While famous for its vintage-inspired costumes, lively musical numbers and loveable, believable characters, the Tony Award winning production is often hailed as larger than life, but it isn’t just a work of frothy escapism. Underneath the big hair and sixties spirit, the magic comes from its place in pop culture, drawing an America on the brink of change.

5 reasons why Hairspray has inspired audiences

Spotlight on August

School’s out for summer, and so is July! Celebrating the start of August, we are delighted to announce the sensational new shows at the Centre. From top-notch summer classics which are guaranteed to entertain the whole family to contemporary performances, there is something for everyone this August at the Centre.

Spotlight on August

Chwyddwydr ar Awst

Mae ysgolion ynghau fwrw’r haf, ac fe ffarweliwn â mis Gorffennaf yn ogystal!  A ninnau’n dathlu dechreuad mis Awst, rydym wrth ein bodd o gyhoeddi’r sioeau newydd campus yn y Ganolfan.  O glasuron haf o’r safon ardderchocaf, sydd wedi’u gwarantu i ddiddanu’r teulu cyfan, i berfformiadau cyfoes, mae yna rywbeth i bawb fis Awst hwn yn y Ganolfan.

Chwyddwydr ar Awst

Family fun in the Bay this summer

When school is out, and the weather is warm, the last thing you want to do is sit in front of the TV for hours.

So why not head to Cardiff Bay? It really is one of the best places to escape with the children this summer. Not only does the Bay transform into a sandy seaside for all, but the Centre offers up an array of brilliant family activities. We’ve put together a list of fantastic things to do for the whole family, from toddlers to teens.

Family fun in the Bay this summer

Dihangwch i’r Bae yr haf hwn

Pan fo ysgolion wedi cau am y gwyliau, ac mae’r tywydd yn gynnes, y peth diwethaf y mae arnoch eisiau’i wneud yw eistedd o flaen y teledu am oriau.

Felly, pam na wnewch ei hanelu hi am Fae Caerdydd?  Dyma yn wir un o’r lleoedd gorau i ddianc iddo gyda’r plant yr haf hwn.  Nid yn unig y mae’r Bae’n gweddnewid i fod yn lan môr tywodlyd i bawb, ond mae’r Ganolfan yn cynnig ystod o weithgareddau teuluol ardderchog.  Rydym wedi llunio rhestr o bethau bendigedig i’w gwneud ar gyfer y teulu cyfan, o blantos bach i’r rheiny yn eu harddegau.

Dihangwch i’r Bae yr haf hwn