Sioeau cerdd LGBT (Pobl Lesbaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol) a luniodd genhedlaeth

Gan fod Chwefror yn Fis Hanes LGBT (http://lgbthistorymonth.org.uk/), meddyliasom y byddai’n briodol talu teyrnged i rai o’r hanesion mwyaf blaengar o’r llwyfan.  Dros yr 20 mlynedd diwethaf, daeth ysbryd bywiog a gweithredol rhai sioeau cerdd yn rhan anhepgor o ddiwylliant poblogaidd, gan weu ei hun i wead cymdeithasol y dwthwn hwn.  Mae dylanwad diwylliant poblogaidd ar agweddau cyhoeddus yn wastad wedi bod yn sylweddol, ac oherwydd bod ganddo’r gallu i newid calonnau a meddyliau, fel ei gilydd, mae wedi bod â rhan anferth yn y pontio i gael eu derbyn.

Sioeau cerdd LGBT (Pobl Lesbaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol) a luniodd genhedlaeth

LGBT musicals that shaped a generation

As February is LGBT History Month (http://lgbthistorymonth.org.uk/), we thought it appropriate to pay tribute to some of the most progressive stories from the stage. Over the last 20 years, the vibrant, activist spirit of some musicals became a staple of popular culture, weaving itself into the societal fabric of today. The influence of popular culture on public attitudes has always been formidable, and with the ability to change both hearts and minds, has played a monumental part in the transition to acceptance.

LGBT musicals that shaped a generation

Spotlight on: February

What’s not to love about February – there’s National Pizza Day, St Valentine’s Day, Random Acts of Kindness Day and Shrove Tuesday.

What’s more, we have a host of new shows and experiences to share at the Centre. Here’s our top five picks this month.

Spotlight on: February

Chwyddwydr ar: Chwefror

Mae gennym oll le i hoffi mis Chwefror – dyna ichi Ddiwrnod Cenedlaethol y Pizza, Dydd San Ffolant, Diwrnod Gweithredoedd ar Hap o Garedigrwydd a Dydd Mawrth Ynyd.

Ac ar ben hynny i gyd, mae gennym lu o sioeau a phrofiadau newydd i’w rhannu yn y Ganolfan. Dyma’n pum dewis uchaf y mis hwn.

Chwyddwydr ar: Chwefror