Spotlight on: February

What’s not to love about February – there’s National Pizza Day, St Valentine’s Day, Random Acts of Kindness Day and Shrove Tuesday.

What’s more, we have a host of new shows and experiences to share at the Centre. Here’s our top five picks this month.

Spotlight on: February

Chwyddwydr ar: Chwefror

Mae gennym oll le i hoffi mis Chwefror – dyna ichi Ddiwrnod Cenedlaethol y Pizza, Dydd San Ffolant, Diwrnod Gweithredoedd ar Hap o Garedigrwydd a Dydd Mawrth Ynyd.

Ac ar ben hynny i gyd, mae gennym lu o sioeau a phrofiadau newydd i’w rhannu yn y Ganolfan. Dyma’n pum dewis uchaf y mis hwn.

Chwyddwydr ar: Chwefror