Spotlight on April

Can you believe it’s already April? We’re into the fourth month of the year, and we’ve already had our two days of summer. Get ready for April showers, it’s brolly season everyone! Don’t let that dampen your spirits though, there’s still plenty of wonderful stuff to come see at the Centre (inside and away from the rain). Here’s a sneak peak of some of the things you can expect under our roof this month.

Spotlight on April

Chwyddwydr ar Ebrill

Dyma fis Ebrill ar ein gwarthau eto, pedwerydd mis y flwyddyn, a dyddiau’r haf wedi dechrau. Paratowch am gawodydd Ebrill, tymor yr ymbarel bawb! Does dim angen gadael i hynny eich digalonni, mae digon o bethau ardderchog i ddod i’w gweld yn y Ganolfan (y tu mewn, i ffwrdd o’r glaw). Dyma sbec sydyn ar rai o’r pethau y gallwch ddisgwyl eu gweld o dan ein tô y mis hwn.

Chwyddwydr ar Ebrill

Rent: Two decades of legacy

On a perfectly ordinary January morning in 1996, New York was recovering from a crippling snow storm, and the original cast of Rent were preparing for the first downtown preview of a newly born show.

On this morning, its writer and composer, Jonathan Larson, would suffer an aortic aneurism. The show would lose its patriarch. Larson would never see critics’ rave reviews, celebrity photographs with the cast, or the legacy he left behind. He would never read pieces scattered across the internet, even years after the show left the stage.

In Larson’s honour, producers would offer $20 tickets to the front rows of the audience, making the show an accessible, human experience for the struggling artists it is so careful to protect. Larson’s spirit was never left behind, even after his death.

Rent: Two decades of legacy

Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau: Sut brofiad yw gweithio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

A ydych erioed wedi meddwl tybed sut brofiad yw gweithio y tu ôl i’r llwyfan yng Nghanolfan Mileniwm Cymru? I ddathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau (y 6ed – y 12fed o Fawrth), aethom draw i weld un o’n Technegwyr dan Brentisiaeth y mae’i gyfraniad gwerthfawr yn ategu’n gweledigaeth i “Ysbrydoli’n Cenedl a Gwneud Argraff ar y Byd.”

Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau: Sut brofiad yw gweithio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

Chwyddwydr ar Fis Mawrth

Mae’n bryd ffarwelio ag oerni ac oerfel y gaeaf o’r diwedd! Rydym yn ei hanelu hi at y tymor cerdded a chrwydro yng nghefn gwlad wrth i fis Mawrth ddechrau ac mae dathliadau’r gwanwyn ar y gorwel. Egyr y mis gyda Dydd Gŵyl Dewi hynod boblogaidd, hoff ddiwrnod blynyddol pob Cymro. Rydym hefyd yn dathlu rhai o agweddau gorau bywyd, yn amrywio o Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod i Ddiwrnod Rhyngwladol y Colwynod neu’r Cŵn Bach … beth arall y mae ar rywun ei angen? Dyma gipolwg brysiog ar yr hyn y gallwch hefyd ei fwynhau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru dros yr ychydig wythnosau nesaf. Chwyddwydr ar Fis Mawrth