Rent: Two decades of legacy

On a perfectly ordinary January morning in 1996, New York was recovering from a crippling snow storm, and the original cast of Rent were preparing for the first downtown preview of a newly born show.

On this morning, its writer and composer, Jonathan Larson, would suffer an aortic aneurism. The show would lose its patriarch. Larson would never see critics’ rave reviews, celebrity photographs with the cast, or the legacy he left behind. He would never read pieces scattered across the internet, even years after the show left the stage.

In Larson’s honour, producers would offer $20 tickets to the front rows of the audience, making the show an accessible, human experience for the struggling artists it is so careful to protect. Larson’s spirit was never left behind, even after his death.

Rent: Two decades of legacy

Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau: Sut brofiad yw gweithio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

A ydych erioed wedi meddwl tybed sut brofiad yw gweithio y tu ôl i’r llwyfan yng Nghanolfan Mileniwm Cymru? I ddathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau (y 6ed – y 12fed o Fawrth), aethom draw i weld un o’n Technegwyr dan Brentisiaeth y mae’i gyfraniad gwerthfawr yn ategu’n gweledigaeth i “Ysbrydoli’n Cenedl a Gwneud Argraff ar y Byd.”

Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau: Sut brofiad yw gweithio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

Chwyddwydr ar Fis Mawrth

Mae’n bryd ffarwelio ag oerni ac oerfel y gaeaf o’r diwedd! Rydym yn ei hanelu hi at y tymor cerdded a chrwydro yng nghefn gwlad wrth i fis Mawrth ddechrau ac mae dathliadau’r gwanwyn ar y gorwel. Egyr y mis gyda Dydd Gŵyl Dewi hynod boblogaidd, hoff ddiwrnod blynyddol pob Cymro. Rydym hefyd yn dathlu rhai o agweddau gorau bywyd, yn amrywio o Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod i Ddiwrnod Rhyngwladol y Colwynod neu’r Cŵn Bach … beth arall y mae ar rywun ei angen? Dyma gipolwg brysiog ar yr hyn y gallwch hefyd ei fwynhau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru dros yr ychydig wythnosau nesaf. Chwyddwydr ar Fis Mawrth

Spotlight on March

It’s time to say farewell to the chills of winter at last!  We enter the season of walks-in-the-park as March begins and commence the celebrations of Spring. The month kicks off with the legendary St David’s day, every Welsh person’s favourite day of the year.  We also celebrate some of the best aspects of life, from International Women’s Day to International Puppy day… what’s not to love? Here’s a sneak peek of what you can also enjoy at Wales Millennium Centre over the next few weeks. Spotlight on March

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi, siaradom â rhai o Davidiaid a Dafyddiaid mawr Canolfan Mileniwm Cymru ynglŷn â’r hyn sy’n eu gwneud yn falch o fod yn Gymro.  Boed hynny’n gawl, cwts, neu ganu Calon Lân ag angerdd, mae yna ddigonedd i’w garu am wlad y gân.

Dyma’r hyn roedd ganddynt i’w ddweud…

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Sioeau cerdd LGBT (Pobl Lesbaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol) a luniodd genhedlaeth

Gan fod Chwefror yn Fis Hanes LGBT (http://lgbthistorymonth.org.uk/), meddyliasom y byddai’n briodol talu teyrnged i rai o’r hanesion mwyaf blaengar o’r llwyfan.  Dros yr 20 mlynedd diwethaf, daeth ysbryd bywiog a gweithredol rhai sioeau cerdd yn rhan anhepgor o ddiwylliant poblogaidd, gan weu ei hun i wead cymdeithasol y dwthwn hwn.  Mae dylanwad diwylliant poblogaidd ar agweddau cyhoeddus yn wastad wedi bod yn sylweddol, ac oherwydd bod ganddo’r gallu i newid calonnau a meddyliau, fel ei gilydd, mae wedi bod â rhan anferth yn y pontio i gael eu derbyn.

Sioeau cerdd LGBT (Pobl Lesbaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol) a luniodd genhedlaeth

LGBT musicals that shaped a generation

As February is LGBT History Month (http://lgbthistorymonth.org.uk/), we thought it appropriate to pay tribute to some of the most progressive stories from the stage. Over the last 20 years, the vibrant, activist spirit of some musicals became a staple of popular culture, weaving itself into the societal fabric of today. The influence of popular culture on public attitudes has always been formidable, and with the ability to change both hearts and minds, has played a monumental part in the transition to acceptance.

LGBT musicals that shaped a generation