Rent: Two decades of legacy

On a perfectly ordinary January morning in 1996, New York was recovering from a crippling snow storm, and the original cast of Rent were preparing for the first downtown preview of a newly born show.

On this morning, its writer and composer, Jonathan Larson, would suffer an aortic aneurism. The show would lose its patriarch. Larson would never see critics’ rave reviews, celebrity photographs with the cast, or the legacy he left behind. He would never read pieces scattered across the internet, even years after the show left the stage.

In Larson’s honour, producers would offer $20 tickets to the front rows of the audience, making the show an accessible, human experience for the struggling artists it is so careful to protect. Larson’s spirit was never left behind, even after his death.

Rent: Two decades of legacy

Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau: Sut brofiad yw gweithio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

A ydych erioed wedi meddwl tybed sut brofiad yw gweithio y tu ôl i’r llwyfan yng Nghanolfan Mileniwm Cymru? I ddathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau (y 6ed – y 12fed o Fawrth), aethom draw i weld un o’n Technegwyr dan Brentisiaeth y mae’i gyfraniad gwerthfawr yn ategu’n gweledigaeth i “Ysbrydoli’n Cenedl a Gwneud Argraff ar y Byd.”

Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau: Sut brofiad yw gweithio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

Chwyddwydr ar Fis Mawrth

Mae’n bryd ffarwelio ag oerni ac oerfel y gaeaf o’r diwedd! Rydym yn ei hanelu hi at y tymor cerdded a chrwydro yng nghefn gwlad wrth i fis Mawrth ddechrau ac mae dathliadau’r gwanwyn ar y gorwel. Egyr y mis gyda Dydd Gŵyl Dewi hynod boblogaidd, hoff ddiwrnod blynyddol pob Cymro. Rydym hefyd yn dathlu rhai o agweddau gorau bywyd, yn amrywio o Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod i Ddiwrnod Rhyngwladol y Colwynod neu’r Cŵn Bach … beth arall y mae ar rywun ei angen? Dyma gipolwg brysiog ar yr hyn y gallwch hefyd ei fwynhau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru dros yr ychydig wythnosau nesaf. Chwyddwydr ar Fis Mawrth

Spotlight on March

It’s time to say farewell to the chills of winter at last!  We enter the season of walks-in-the-park as March begins and commence the celebrations of Spring. The month kicks off with the legendary St David’s day, every Welsh person’s favourite day of the year.  We also celebrate some of the best aspects of life, from International Women’s Day to International Puppy day… what’s not to love? Here’s a sneak peek of what you can also enjoy at Wales Millennium Centre over the next few weeks. Spotlight on March

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi, siaradom â rhai o Davidiaid a Dafyddiaid mawr Canolfan Mileniwm Cymru ynglŷn â’r hyn sy’n eu gwneud yn falch o fod yn Gymro.  Boed hynny’n gawl, cwts, neu ganu Calon Lân ag angerdd, mae yna ddigonedd i’w garu am wlad y gân.

Dyma’r hyn roedd ganddynt i’w ddweud…

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi