Chwyddwydr ar Fai

Fe ddaeth mis Mai o’r diwedd, ac mae gennym ni ddetholiad eclectig, adlonianol tu hwnt i chi’r mis hwn! Gyda dramau gwobrwyol, operau enwog, seren newydd y byd jazz, a hyd yn oed cyn-enillydd X Factor, Joe McElderry yn dod i’r llwyfan, mae mis Mai yn gaddo bod yn fythgofiadwy. Felly, dyma gip sydyn ar rai o’r uchafbwyntiau, ddylai danio mwy nag ychydig o chwilfrydedd…

Chwyddwydr ar Fai

Spotlight on May

May is finally here, and have we got an eclectic, highly entertaining line up for you this month! With award-winning dramas, famed operas, a rising star of the jazz world, and even former X Factor winner Joe McElderry taking to the stage, May is shaping up to be truly unforgettable. So, here’s a sneak peek at some highlights which will certainly make you more than a little curious…

Spotlight on May

Meet the team

In the first of a series of blogs where we profile some of the many talented members of staff we have here at the Centre, we delve deeper into the creative world of Jenny Sturt, our Assistant Producer.

Meet the team

Gweithio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru – Yr adeg y teimlais falchaf

Mae cael gweithio yn y Canolfan Mileniwm Cymru yn rhywbeth mor wobrwyol, yn byrlymu gyda chreadigrwydd a chyfleoedd. Sarah Roberts o’r tîm Dysgu Creadigol, yn rhannu ei moment mwyaf cofiadwy yn y Ganolfan.

A minnau’n gweithio mewn tîm sy’n gyson ymdrechu i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl, fe deimlaf yn freintiedig o fod wedi profi fy nghyfran deg o adegau hyfryd dros y blynyddoedd.  Rwyf yn falch o’r hyn y gall pobl angerddol o’m hamgylch ei gyflawni dros a chydag eraill, yn falch o’r uchelgais a phosibiliadau y gall canolfan gelfyddydau genedlaethol eu darparu, ac yn falch o fod yn ddolen fechan mewn sector celfyddydol cydweithredol a ffyniannus o’r fath yng Nghymru.

Gweithio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru – Yr adeg y teimlais falchaf

Working at Wales Millennium Centre – My proudest moment

Working at the Wales Millennium Centre is so rewarding, rife with creativity and opportunity. Sarah Roberts from the Creative Learning team shares her most memorable moment at the Centre.

Working in a team that is constantly striving to make a difference to people’s lives, I feel privileged to have experienced my fair share of magical moments over the years. I’m proud of what passionate people around me can achieve for and with others, proud of the ambition and possibilities a national arts centre can provide, and proud of being a small cog in such a collaborative and thriving arts sector in Wales.

Working at Wales Millennium Centre – My proudest moment

Spotlight on April

Can you believe it’s already April? We’re into the fourth month of the year, and we’ve already had our two days of summer. Get ready for April showers, it’s brolly season everyone! Don’t let that dampen your spirits though, there’s still plenty of wonderful stuff to come see at the Centre (inside and away from the rain). Here’s a sneak peak of some of the things you can expect under our roof this month.

Spotlight on April

Chwyddwydr ar Ebrill

Dyma fis Ebrill ar ein gwarthau eto, pedwerydd mis y flwyddyn, a dyddiau’r haf wedi dechrau. Paratowch am gawodydd Ebrill, tymor yr ymbarel bawb! Does dim angen gadael i hynny eich digalonni, mae digon o bethau ardderchog i ddod i’w gweld yn y Ganolfan (y tu mewn, i ffwrdd o’r glaw). Dyma sbec sydyn ar rai o’r pethau y gallwch ddisgwyl eu gweld o dan ein tô y mis hwn.

Chwyddwydr ar Ebrill