Cwestiynau cyflym gyda ENEMY

Bydd y triawd Jazz ENEMY yn dod â’u sioe fyw egnïol i ffresh yn y Ganolfan nos Fercher 24 Mawrth gan roi perfformiad arbennig ganol wythnos. A hwythau’n enwog am eu talentau fel unigolion, mae’r grŵp hwn ar y pianos wedi dod ynghyd er mwyn arwain jazz yn y Deyrnas Unedig ar drywydd newydd, cyffrous.

Fe gawsom sgwrs â Kit Downes, arweinydd ENEMY, i’w holi am yr hyn sy’n eu gyrru a’r hyn y gallwn ddisgwyl ei weld yn ystod y sioe.

Cwestiynau cyflym gyda ENEMY

Quickfire questions with ENEMY

Jazz trio ENEMY bring their dynamic live show to ffresh at the Centre for a midweek special on Wednesday May 24. With their impressive individual CVs this piano-driven group have united to push UK jazz in an exciting new direction.

We tracked down ENEMY ringleader, Kit Downes for a Q&A session to find out what makes them tick and what’s in store for the show.

Quickfire questions with ENEMY