Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau: Sut brofiad yw gweithio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

A ydych erioed wedi meddwl tybed sut brofiad yw gweithio y tu ôl i’r llwyfan yng Nghanolfan Mileniwm Cymru? I ddathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau (y 6ed – y 12fed o Fawrth), aethom draw i weld un o’n Technegwyr dan Brentisiaeth y mae’i gyfraniad gwerthfawr yn ategu’n gweledigaeth i “Ysbrydoli’n Cenedl a Gwneud Argraff ar y Byd.”

Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau: Sut brofiad yw gweithio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

Chwyddwydr ar Fis Mawrth

Mae’n bryd ffarwelio ag oerni ac oerfel y gaeaf o’r diwedd! Rydym yn ei hanelu hi at y tymor cerdded a chrwydro yng nghefn gwlad wrth i fis Mawrth ddechrau ac mae dathliadau’r gwanwyn ar y gorwel. Egyr y mis gyda Dydd Gŵyl Dewi hynod boblogaidd, hoff ddiwrnod blynyddol pob Cymro. Rydym hefyd yn dathlu rhai o agweddau gorau bywyd, yn amrywio o Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod i Ddiwrnod Rhyngwladol y Colwynod neu’r Cŵn Bach … beth arall y mae ar rywun ei angen? Dyma gipolwg brysiog ar yr hyn y gallwch hefyd ei fwynhau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru dros yr ychydig wythnosau nesaf. Chwyddwydr ar Fis Mawrth

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi, siaradom â rhai o Davidiaid a Dafyddiaid mawr Canolfan Mileniwm Cymru ynglŷn â’r hyn sy’n eu gwneud yn falch o fod yn Gymro.  Boed hynny’n gawl, cwts, neu ganu Calon Lân ag angerdd, mae yna ddigonedd i’w garu am wlad y gân.

Dyma’r hyn roedd ganddynt i’w ddweud…

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Sioeau cerdd LGBT (Pobl Lesbaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol) a luniodd genhedlaeth

Gan fod Chwefror yn Fis Hanes LGBT (http://lgbthistorymonth.org.uk/), meddyliasom y byddai’n briodol talu teyrnged i rai o’r hanesion mwyaf blaengar o’r llwyfan.  Dros yr 20 mlynedd diwethaf, daeth ysbryd bywiog a gweithredol rhai sioeau cerdd yn rhan anhepgor o ddiwylliant poblogaidd, gan weu ei hun i wead cymdeithasol y dwthwn hwn.  Mae dylanwad diwylliant poblogaidd ar agweddau cyhoeddus yn wastad wedi bod yn sylweddol, ac oherwydd bod ganddo’r gallu i newid calonnau a meddyliau, fel ei gilydd, mae wedi bod â rhan anferth yn y pontio i gael eu derbyn.

Sioeau cerdd LGBT (Pobl Lesbaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol) a luniodd genhedlaeth

Chwyddwydr ar: Chwefror

Mae gennym oll le i hoffi mis Chwefror – dyna ichi Ddiwrnod Cenedlaethol y Pizza, Dydd San Ffolant, Diwrnod Gweithredoedd ar Hap o Garedigrwydd a Dydd Mawrth Ynyd.

Ac ar ben hynny i gyd, mae gennym lu o sioeau a phrofiadau newydd i’w rhannu yn y Ganolfan. Dyma’n pum dewis uchaf y mis hwn.

Chwyddwydr ar: Chwefror