Chwyddwydr ar Fis Tachwedd

Mae’r hetiau a’r sgarffiau allan yn barod, ac ar gyfer y rheiny sy’n fwy trefnus, efallai bod y siopa Nadolig wedi dechrau’n barod? I ni yn y ganolfan, mae pob system ar ‘fynd’. Tachwedd yw mis y bydd dwy sioe gerdd anhygoel yn cymryd drosodd y Theatr Donald Gordon. Mae ein cynhyrchiad epig ni, Tiger Bay The Musical, yn archwilio Caerdydd yn yr 1900au cynnar, ac mae cynhyrchiad byd-enwog Cameron Mackintosh, Miss Saigon, yn dychwelyd i’r Ganolfan fel ein trt Nadolig.

Chwyddwydr ar Fis Tachwedd

The Hartlepool Monkey

Gyda themâu moesoldeb, senoffobia, ac ofn yr anhysbys, mae’n sicr y bydd cynulleidfaoedd yn siarad. Gyda graddfa gynulleidfa o 10+, bydd mwnci swynol Gyre & Gimble yn ennill calonnau’r teulu cyfan.

As its seven-week national tours reaches the Centre, Co-Directors Toby Olié and Finn Caldwell talk about audience reactions to the production so far, and how it has developed since 2014.

Having both originally grown up in the North East we knew the tale of The Hartlepool Monkey for many years. In 2014, just after we’d worked together on The Elephantom, we found ourselves once again remembering the myth whilst looking for a new story with a potential puppet protagonist for our next show as Gyre & Gimble.

Cut to three years and two periods of research and development later, this week The Hartlepool Monkey goes off on tour nationally. And how different the nation is that it will tour to. The themes always present in the myth – of fear and xenophobia – feel more charged and vivid. How couldn’t they, with what’s happened around the world in the last 36 months. The work has changed too. Instead of a backdrop to the narrative of Napoleon the Chimpanzee, we’ve spent much time to ensure Hartlepool has its own characters and rhythm before the French arrive. And though the locality of the myth remains celebrated through inclusions like asides to Middlesbrough, Hartlepool has also come to represent something bigger than itself through the universality of the tale.

It was really important to us that the Hartlepudlians who attended the London performances enjoyed the show – on those evenings it was brilliant to hear recognition as places like Eston Nab, Yarm and Billingham rang familiar to those people as they did to us during the first read-through in 2015. There’s pride in the myth in Hartlepool, and in how they’ve adopted the tale through things like their football team nickname ‘Monkey Hangers’ with their mascot ‘H’Angus the Monkey’, and the monkey statue in the town which our actors all can’t wait to see in person when they visit Hartlepool Town Hall Theatre.

Along with laughter there’s also been much debate after the show; of whether the myth is true, of its resonance, and on how the puppeteers could hold chimpanzee postures for as long as they did (lots of practice). Both children and adults have taken different things away from the work which is one of the biggest delights in creating a show for such a broad age range.

On tour we hope that debate continues, and Fuel have arranged several Theatre Clubs (like book clubs for theatre) and post-show talks to encourage discussion. What excites us most as theatre directors is how the work connects with its audience who give it meaning, and resonates differently in different places and times. Touring The Hartlepool Monkey in 2017 gives us a peak into a town in the North East during the Napoleonic Wars but it also gives us insight into the world around us today in fascinating ways. We look forward to hearing what you think. 

The Hartlepool Monkey tours nationally 7th November – 19th November 2017.

Chwyddwydr ar Fedi

Bydd y mis hwn yn fis Medi i’w gofio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru gydag adloniant o gicio uchel a chwerthin llond bol oddi wrth rai o brif berfformwyr y genedl.

Bydd Caroline Flack yn gwneud ei gorau glas yn y sioe Brydeinig ardderchog, Crazy For You, ynghyd â Tom Chambers o Strictly, tra bod y digrifwr gwobr-fuddugol, Rhod Gilbert, yn sicr o gael gwared ag iselder Medi ichi.

Yn olaf, fe gaiff bywyd trefol ei ddyrchafu i uchelderau newydd wrth i dynwaredwyr drymio â llais, artistiaid, sgrialwyr a throellwyr disgiau berfformio ar ben maes parcio aml-lawr fel rhan o Break the Bay.

Mae mis Medi yn llawn i’r entrychion – fe fyddech yn wallgof i’w golli!

Chwyddwydr ar Fedi

5 rheswm pam mae Hairspray wedi ysbrydoli cynulleidfaoedd

Dros yr wythnos diwethaf, fe gafodd Canolfan Mileniwm Cymru ei chludo i Baltimore, 1962 ar gyfer y cynhyrchiad o Hairspray, y bu disgwyl mawr amdano.  Mae gwalltiau mawr, lleisiau mawr a phersonoliaethau mawr yn disgleirio trwy’r sioe gerdd wrth iddi adrodd hanes y Tracy Turnblad ifanc a’i breuddwydion i ddawnsio’i ffordd i fod ar ‘The Corny Collins Show’.  Os nad ydych wedi gweld y sioe eto, mae yna eto amser, ond tan hynny, dyma pam rydym yn ei hoffi…

Er ei bod yn enwog am ei gwisgoedd gwych eu hysbrydoliaeth, perfformiadau cerddorol bywiog a chymeriadau cu, credadwy, yn aml fe ddisgrifir y cynhyrchiad, sydd wedi ennill Gwobr Tony, fel bywiocach na bywyd, ond nid dim ond gwaith o ddihangdod ewynnog ydi o.  O dan y gwallt mawr ac ysbryd y chwedegau, mae’r hud yn y diwylliant pop, wrth i’r sioe bortreadu America ar drothwy newid.

5 rheswm pam mae Hairspray wedi ysbrydoli cynulleidfaoedd

Chwyddwydr ar Awst

Mae ysgolion ynghau fwrw’r haf, ac fe ffarweliwn â mis Gorffennaf yn ogystal!  A ninnau’n dathlu dechreuad mis Awst, rydym wrth ein bodd o gyhoeddi’r sioeau newydd campus yn y Ganolfan.  O glasuron haf o’r safon ardderchocaf, sydd wedi’u gwarantu i ddiddanu’r teulu cyfan, i berfformiadau cyfoes, mae yna rywbeth i bawb fis Awst hwn yn y Ganolfan.

Chwyddwydr ar Awst

Dihangwch i’r Bae yr haf hwn

Pan fo ysgolion wedi cau am y gwyliau, ac mae’r tywydd yn gynnes, y peth diwethaf y mae arnoch eisiau’i wneud yw eistedd o flaen y teledu am oriau.

Felly, pam na wnewch ei hanelu hi am Fae Caerdydd?  Dyma yn wir un o’r lleoedd gorau i ddianc iddo gyda’r plant yr haf hwn.  Nid yn unig y mae’r Bae’n gweddnewid i fod yn lan môr tywodlyd i bawb, ond mae’r Ganolfan yn cynnig ystod o weithgareddau teuluol ardderchog.  Rydym wedi llunio rhestr o bethau bendigedig i’w gwneud ar gyfer y teulu cyfan, o blantos bach i’r rheiny yn eu harddegau.

Dihangwch i’r Bae yr haf hwn