Chwyddwydr ar Fis Chwefror

Ar ôl mis Ionawr hirfaith, diflas a hynod oer, mae’r cyfan drosodd o’r diwedd.  Mae mis Chwefror wedi cyrraedd, ynghyd ag amserlen newydd o adloniant.

Gyda lleisiau esgynnol, operatig o Opera Cenedlaethol Cymru, arddangosfeydd syfrdanol o symudiadau gan Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a stori drawsiwerydd o

lwyddiant seren fachlud o Hollywood, mae arlwy mis Chwefror yn sicr o sirioli’r hyn sy’n weddill o dymor y gaeaf.

Chwyddwydr ar Fis Chwefror

Straeon tylwyth teg i swyno’r Ganolfan

Amser maith yn ôl, yng ngwlad bryniau a chaneuon, roedd yna theatr a chanolfan gelfyddydau a gerid gan bawb a ymwelodd â nhw …

Ac wele, rydych wedi dyfalu’n gywir – mae hi’n Wythnos Genedlaethol Adrodd Straeon unwaith eto!

I ddathlu’r fenter genedlaethol hon, sy’n annog pobl i archwilio’u cariad tuag at lenyddiaeth, fe fyddwn yn tyrchu i mewn i fyd bendigedig straeon tylwyth teg.

Cymerwch olwg ar yr arwyr a’r dihirod, sliperi gwydr, genethod heirdd a bwystfilod,  dewinesau caredig, hud ac angenfilod sydd gennym ar y gweill yn y Ganolfan eleni …

  Straeon tylwyth teg i swyno’r Ganolfan

Joiwch! Gyda’n hoff ddewisiadau comedi

Fel mae’r bobl yn dweud, chwerthin yw’r moddion gorau. O brofiadau bwyta gyda thwist, i sioeau gerdd ddoniol a stand-yp gan rai o’n hoff ddigrifwyr, mae’n sicr bod yna rhywbeth i bawb. P’un a ydych chi’n chwilio am ychydig o adloniant ysgafn, neu jest esgus i chwerthin yn uchel â’ch ffrindiau, llenwch eich calendr gyda chomedi a dewch i joio gyda ni yn y Ganolfan.

Dyma’r 10 sioe gomedi rydyn ni wirioneddol yn edrych ymlaen atynt yn 2018…

Joiwch! Gyda’n hoff ddewisiadau comedi

Chwyddwydr ar fis Ionawr  

Blwyddyn Newydd Dda, bawb – ac onid oes gennym 2018 fendigedig ichi!

I roi dechreuad go iawn i’r flwyddyn, fe ddown â cherddoriaeth Take That ichi, cerddoriaeth a hoffir yn rhyngwladol, digon o chwerthin oddi wrth y digrifwr Sean Lock a sain Cerddorfa Genedlaethol Cymru nad oes modd ei cholli. Mae hon yn sicr o fod yn rhestr mis Ionawr na wnewch ‘Fyth mo’i Anghofio’!

Chwyddwydr ar fis Ionawr  

Y Pum Sioe Orau 2018

Gyda’n cyfran deg o sioeau cerdd gwefreiddiol ar fin anrhydeddu llwyfan Theatr Donald Gordon yn 2018, mae yna ddigonedd i’n cyffroi. Dyma’n detholiad o sioeau ardderchog sy’n dod i Ganolfan Mileniwm Cymru y gallwch neilltuo’ch lle ar eu cyfer yn awr. Y Pum Sioe Orau 2018

Canllaw anrhegion llawen iawn oddi wrth Ganolfan Mileniwm Cymru

Dyma’r amser mwyaf bendigedig o’r flwyddyn (er braidd yn ingol os nad ydych wedi dechrau ar eich siopa Nadolig).  Gyda phefriad o oleuadau bach ac arogl priddlyd coed pîn, mae’n anodd gwrthsefyll hud tymor y Nadolig.

I’w wneud o mor ddi-straen â phosibl, mae gennym ddetholiad sy’n serennu o anrhegion i bawb yn eich bywyd.  Y darn gorau?  Mae popeth ar y rhestr hon yn hawdd ei lapio, ac felly peidiwch â gofidio am orfod bustachu â’r tâp glynu.
Canllaw anrhegion llawen iawn oddi wrth Ganolfan Mileniwm Cymru