The Mirror Crack’d gan Agatha Christie yn dod i’r llwyfan

Mirror-Crack'd-1080x1080Mae Canolfan Mileniwm Cymru a Wiltshire Creative yn falch o gyhoeddi’r addasiad i lwyfan cyntaf yng ngwledydd Prydain o The Mirror Crack’d from Side to Side, y nofel gyffro Miss Marple boblogaidd gan Agatha Christie.

Bydd stori ddirgel eiconig Marple, gan yr awdur sydd wedi gwerthu’r mwyaf o lyfrau erioed, yn cael ei haddasu ar gyfer y llwyfan gan Rachel Wagstaff  a’i chyfarwyddo gan Melly Still. Dyma fydd y dangosiad cyntaf o The Mirror Crack’d yn Ewrop, a bydd yn agor yn y Playhouse, Caersallog ar 15 Chwefror, cyn teithio i Ddulyn, Caergrawnt a Chaerdydd. Bydd Noson Agoriadol The Mirror Crack’d ar 25 o Fawrth.

Meddai Graeme Farrow, Cyfarwyddwr Artistig Canolfan Mileniwm Cymru:
“Rydyn ni’n llawn cyffro wrth feddwl am ddod â Marple ddeinamig a hynod fodern i’r llwyfan, a chael gweithio unwaith eto gyda Rachel Wagstaff a Melly Still. Dyma hefyd fydd ein cywaith cyntaf gyda Wiltshire Creative. Mae cyd-gynhyrchu ar draws gwledydd a rhanbarthau yn arbennig o bwysig er mwyn creu gwaith newydd heddiw. Rydyn ni’n gobeithio y bydd The Mirror Crack’d yn cynnig tro newydd yn y stori i gefnogwyr Agatha Christie, ac yn denu cynulleidfaoedd newydd at ei gwaith.”

The Mirror Crack’d gan Agatha Christie yn dod i’r llwyfan

Chwyddwydr Mis Mai

Yma yn y Ganolfan, mae gennym bawb, o’r canwr Americanaidd o’i gorun i’w sawdl, Don McLean, i Nigel Havers, a hyd yn oed y perfformiwr sy’n mesmereiddio, Derren Brown, yn mynd ar y llwyfan.

A chydag amserlen lawn o ddawnsio, cerddorfa, jas, a theatr sydd wedi ennill gwobr yn rhan o’r arlwy, ni fydd arnoch eisiau colli dim o gwbl!

Dyma rai o’n huchafbwyntiau ar gyfer mis Mai ….

Chwyddwydr Mis Mai

Chwyddwydr ar fis Ebrill

Ffarwél i fis Mawrth a chroeso i fis Ebrill – ac mae’r gwanwyn yn sicr wedi cyrraedd, yma yn y Ganolfan!

Y mis hwn, mae gennym rywbeth ar gyfer pawb, yn cynnwys comedi, rhamant, hanes, opera a dawns.

Mae gennym hefyd lawer iawn o hwyl i’r teulu – cymerwch olwg ar ein blog Pasg.

Dyma gipolwg chwim ar rai o’n huchafbwyntiau …

  Chwyddwydr ar fis Ebrill

Chwyddwydr ar fis Mawrth

Mae’r gwanwyn ar fin cyrraedd, ac i ddathlu, fe fyddwn yn croesawu pawb, o Ffrancod ffyrnig a chwningod peryglus i eneth sioeau eiconig a hyd yn oed Gwraig yr Arlywydd.

Mae mis Mawrth am fod yn fawreddog, ac felly daliwch i ddarllen i ganfod mwy o wybodaeth … Chwyddwydr ar fis Mawrth

Myfyrwyr yng nghanol y llwyfan gwirfoddoli

Eleni, yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 19 Chwefror, fe anogir myfyrwyr i roi ychydig yn ôl i’r gymuned  fel rhan o wythnos myfyrwyr sy’n gwirfoddoli. I ddathlu 17eg pen-blwydd wythnos myfyrwyr sy’n gwirfoddoli, fe feddyliasom y byddem yn rhannu proffil un o’n gwirfoddolwyr, i ddangos ichi nad yw gwirfoddoli ond yn rhywbeth y gwnewch i eraill. Cymerodd Lauren Thornell, myfyrwraig Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd ac aelod rheolaidd o’n cynllun gwirfoddoli, yr amser i siarad â ni am ei gwaith yma.

Myfyrwyr yng nghanol y llwyfan gwirfoddoli

Cymeradwyaeth i Laura Fear

Mae Laura Fear yn 25 mlwydd oed ac mae’n byw ychydig y tu allan i Gaerdydd.  Cofrestrodd â’n cynllun gwirfoddoli yn 2017 ac mae hi ers hynny wedi dod yn un o’n prif wirfoddolwyr, gan wneud dros 62 o sifftiau mewn mater o fisoedd.  Gwnaethom lunio cwestiynau ar ei chyfer ac fe gawsom sgwrs â hi i ddarganfod yn union beth sy’n gwneud iddi ddod yn ôl dro ar ôl tro!

Cymeradwyaeth i Laura Fear