Chwyddwydr ar Awst

Mae ysgolion ynghau fwrw’r haf, ac fe ffarweliwn â mis Gorffennaf yn ogystal!  A ninnau’n dathlu dechreuad mis Awst, rydym wrth ein bodd o gyhoeddi’r sioeau newydd campus yn y Ganolfan.  O glasuron haf o’r safon ardderchocaf, sydd wedi’u gwarantu i ddiddanu’r teulu cyfan, i berfformiadau cyfoes, mae yna rywbeth i bawb fis Awst hwn yn y Ganolfan.

Chwyddwydr ar Awst

Dihangwch i’r Bae yr haf hwn

Pan fo ysgolion wedi cau am y gwyliau, ac mae’r tywydd yn gynnes, y peth diwethaf y mae arnoch eisiau’i wneud yw eistedd o flaen y teledu am oriau.

Felly, pam na wnewch ei hanelu hi am Fae Caerdydd?  Dyma yn wir un o’r lleoedd gorau i ddianc iddo gyda’r plant yr haf hwn.  Nid yn unig y mae’r Bae’n gweddnewid i fod yn lan môr tywodlyd i bawb, ond mae’r Ganolfan yn cynnig ystod o weithgareddau teuluol ardderchog.  Rydym wedi llunio rhestr o bethau bendigedig i’w gwneud ar gyfer y teulu cyfan, o blantos bach i’r rheiny yn eu harddegau.

Dihangwch i’r Bae yr haf hwn

Pam mae gwirfoddoli’n bwysig i’r diwydiannau creadigol

Pan fo pobl yn meddwl am elusen, nid yn aml y byddant yn meddwl am sefydliadau celfyddydau a theatrau, y mae llawer ohonynt yn elusennau eu hunain.

Fel canolfan gelfyddydau genedlaethol Cymru, ein gweledigaeth fel elusen yw ysbrydoli’n cenedl a chreu argraff ar y byd drwy greu profiadau sy’n ysbrydoli ac sy’n newid bywydau sy’n ehangu gorwelion.  Yn y blynyddoedd i ddod, bydd y Ganolfan yn ceisio:

  •         Codi dyheadau pob person ifanc yng Nghymru.
  •         Bod yn hygyrch i bawb.
  •         Cael ei dathlu fel un o’r prif ganolfannau celfyddydau perfformio yn y byd.
  •         Creu gwaith arloesol sy’n amlygu Cymru i’r byd.

Mae pob ceiniog a warir yn y Ganolfan yn ein helpu i gyflawni ymgysylltu cymunedol rhagorol a gwaith dysgu creadigol i wella bywydau a dyfodol llawer o bobl.  

Er mwyn parhau i ddatblygu cyfleoedd, yn ogystal â chyflwyno a chynhyrchu sioeau gwych, mae arnom angen llawer iawn o gefnogaeth.  

Mae ein cynllun gwirfoddoli newydd yn gyfle bendigedig inni elwa o gymorth ychwanegol i ddarparu amrywiol brosiectau ac i ehangu cyrhaeddiad ein gwaith, gan hefyd roi rhywbeth yn ôl.   

Pam mae gwirfoddoli’n bwysig i’r diwydiannau creadigol

Chwyddwydr ar Orffennaf

Aeth mis Mehefin cyn gynted ag y daeth, a chan bod diwrnod hiraf y flwyddyn bellach wedi mynd heibio, gallwn groesawu mis Gorffennaf yn gynnes i’r Ganolfan. Gydol y mis bydd sioeau llwyfan mawrion anhygoel sydd wedi treulio cyfnodau hir yn y West End, yn cyd-redeg â pherfformiadau llai, mwy cyfoes, ag awyrgylch hyfryd o glyd iddynt. Darllennwch ymlaen i gael blas o’r hyn sydd i ddod…

Chwyddwydr ar Orffennaf

5 rheswm dros weld Jane Eyre

Mae’r enw Jane Eyre yn swnio’n gyfarwydd i lawer ohonom.  P’un a yw hynny’n tarddu o’n dyddiau ysgol neu brifysgol, fe all llawer ohonom alw i gof sgriblo nodiadau mewn llyfrau llychlyd, gan amlygu ac anodi’r chwedl ffeministaidd heriol a hoffus hon.

Mae 2017 yn flwyddyn fawr i Jane Eyre, gan ei bod yn nodi 170 o flynyddoedd ers i nofel Charlotte Bronte a’i henw arloesol ymddangos am y tro cyntaf.  A hithau wedi’i chyhoeddi o dan ffugenw, mae’r stori wedi mynd drwy lawer iawn ers hynny.  Mae’r cynhyrchiad llwyfan yn teithio o amgylch y wlad ar hyn o bryd, ac fe fydd yn anrhydeddu llwyfan Canolfan Mileniwm Cymru yr wythnos hon.

5 rheswm dros weld Jane Eyre