Chwyddwydr ar Fedi

Bydd y mis hwn yn fis Medi i’w gofio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru gydag adloniant o gicio uchel a chwerthin llond bol oddi wrth rai o brif berfformwyr y genedl.

Bydd Caroline Flack yn gwneud ei gorau glas yn y sioe Brydeinig ardderchog, Crazy For You, ynghyd â Tom Chambers o Strictly, tra bod y digrifwr gwobr-fuddugol, Rhod Gilbert, yn sicr o gael gwared ag iselder Medi ichi.

Yn olaf, fe gaiff bywyd trefol ei ddyrchafu i uchelderau newydd wrth i dynwaredwyr drymio â llais, artistiaid, sgrialwyr a throellwyr disgiau berfformio ar ben maes parcio aml-lawr fel rhan o Break the Bay.

Mae mis Medi yn llawn i’r entrychion – fe fyddech yn wallgof i’w golli!

Chwyddwydr ar Fedi

5 rheswm pam mae Hairspray wedi ysbrydoli cynulleidfaoedd

Dros yr wythnos diwethaf, fe gafodd Canolfan Mileniwm Cymru ei chludo i Baltimore, 1962 ar gyfer y cynhyrchiad o Hairspray, y bu disgwyl mawr amdano.  Mae gwalltiau mawr, lleisiau mawr a phersonoliaethau mawr yn disgleirio trwy’r sioe gerdd wrth iddi adrodd hanes y Tracy Turnblad ifanc a’i breuddwydion i ddawnsio’i ffordd i fod ar ‘The Corny Collins Show’.  Os nad ydych wedi gweld y sioe eto, mae yna eto amser, ond tan hynny, dyma pam rydym yn ei hoffi…

Er ei bod yn enwog am ei gwisgoedd gwych eu hysbrydoliaeth, perfformiadau cerddorol bywiog a chymeriadau cu, credadwy, yn aml fe ddisgrifir y cynhyrchiad, sydd wedi ennill Gwobr Tony, fel bywiocach na bywyd, ond nid dim ond gwaith o ddihangdod ewynnog ydi o.  O dan y gwallt mawr ac ysbryd y chwedegau, mae’r hud yn y diwylliant pop, wrth i’r sioe bortreadu America ar drothwy newid.

5 rheswm pam mae Hairspray wedi ysbrydoli cynulleidfaoedd

Chwyddwydr ar Awst

Mae ysgolion ynghau fwrw’r haf, ac fe ffarweliwn â mis Gorffennaf yn ogystal!  A ninnau’n dathlu dechreuad mis Awst, rydym wrth ein bodd o gyhoeddi’r sioeau newydd campus yn y Ganolfan.  O glasuron haf o’r safon ardderchocaf, sydd wedi’u gwarantu i ddiddanu’r teulu cyfan, i berfformiadau cyfoes, mae yna rywbeth i bawb fis Awst hwn yn y Ganolfan.

Chwyddwydr ar Awst

Dihangwch i’r Bae yr haf hwn

Pan fo ysgolion wedi cau am y gwyliau, ac mae’r tywydd yn gynnes, y peth diwethaf y mae arnoch eisiau’i wneud yw eistedd o flaen y teledu am oriau.

Felly, pam na wnewch ei hanelu hi am Fae Caerdydd?  Dyma yn wir un o’r lleoedd gorau i ddianc iddo gyda’r plant yr haf hwn.  Nid yn unig y mae’r Bae’n gweddnewid i fod yn lan môr tywodlyd i bawb, ond mae’r Ganolfan yn cynnig ystod o weithgareddau teuluol ardderchog.  Rydym wedi llunio rhestr o bethau bendigedig i’w gwneud ar gyfer y teulu cyfan, o blantos bach i’r rheiny yn eu harddegau.

Dihangwch i’r Bae yr haf hwn