Chwyddwydr ar fis Ionawr  

Blwyddyn Newydd Dda, bawb – ac onid oes gennym 2018 fendigedig ichi!

I roi dechreuad go iawn i’r flwyddyn, fe ddown â cherddoriaeth Take That ichi, cerddoriaeth a hoffir yn rhyngwladol, digon o chwerthin oddi wrth y digrifwr Sean Lock a sain Cerddorfa Genedlaethol Cymru nad oes modd ei cholli. Mae hon yn sicr o fod yn rhestr mis Ionawr na wnewch ‘Fyth mo’i Anghofio’!

Y Band

Mae cefnogwyr hen ac ifanc Take That yn mynd i gael gwledd o berfformiad fis Ionawr hwn wrth i’r Band fynd ar y llwyfan.

Mae’r sioe gerdd, a ysgrifennwyd ac a gyfarwyddwyd gan Tim Firth, yn cynnwys caneuon eiconig y band a gyrhaeddodd frig y siartiau, yn cynnwys Back For Good, Relight My Fire, Rule the World, a Shine.

Mae’r stori’n dilyn pump o gefnogwyr cerddoriaeth brwd yn eu harddegau sy’n tyfu i fyny’n addoli’r band; pum mlynedd ar hugain yn ddiweddarach, mae’r cyfeillion yn aduno mewn ymgais i wneud eu breuddwydion o gyfarfod â’u harwyr cerddorol yn realiti.

Gan gynnwys enillwyr cystadleuaeth ddoniau’r BBC, Let It Shine, Five to Five, ynghyd â holl ganeuon hynod boblogaidd y band enwog, rydym yn sicr y cewch y ‘Diwrnod Gorau’ yn y sioe gerdd hon!

Bydd y Band yn ymddangos yn y Ganolfan o’r 9fed tan yr 20fed o Ionawr.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/DonaldGordonTheatre/TheBand/?view=Standard

 

Huw Watkins yn Curadu

Mae’r cyfansoddwr clodfawr, Huw Watkins, yn rhannu’r gerddoriaeth sy’n ei ysgogi a’i ysbrydoli yn y cyngherddau arbennig hyn, a gynhelir yn Neuadd Hoddinott y BBC.

Bydd y cyfansoddwr yn arwain y cyntaf o ddau gyngerdd ar y 12fed o Ionawr, gyda’r  arweinydd, Martyn Brabbins, a chyda Huw Watkins yn chwarae’r piano.

Yn y rhan hon, fe fydd y cyfansoddwr yn rhannu gwaith oddi wrth gerddorion a pherfformwyr byw sydd wedi dylanwadu arno, yn cynnwys cerddoriaeth gan Tippett a Britten.  Bydd yr ail ran ar yr 31ain o Ionawr, dan arweiniad yr arweinydd Ryan Wigglesworth, yn cynnwys gweithiau gan Alenxander Goehr a Watkins ei hun.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/363577/364029/?view=Standard

 

Sean Lock: Yn Ysgafn Piau Hi

Bydd Sean Lock, un o gyfranwyr rheolaidd Have I Got News For You ac 8 Out of 10 Cats, yn perfformio’i berfformiad diweddaraf fel digrifwr yn y Ganolfan ar yr 21ain o Ionawr.

Ac yntau’n enwog am ei arddull sur yr olwg, ei arsylwadau treiddgar, a’i synnwyr digrifwch swrrealaidd, fe fydd y digrifwr yn trafod y cariad y mae newydd ei ganfod at fale, ei argyfwng canol oed honedig, ei obsesiynau ar y rhyngrwyd a lladradau gemwaith yn ei sioe ddiweddaraf y mae’n rhaid ei gweld.

Rhywbeth perffaith i’ch diddanu ar ôl y Nadolig i gael gwared â’r hen fblinderau mis Ionawr ‘na.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/DonaldGordonTheatre/SeanLock/?view=Standard

 

Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru yn rhannu llwyfan yn y Ganolfan ar y 24ain o Ionawr.  Bydd y cydweithrediad unigryw hwn yn gweld y ddwy gerddorfa’n cyflwyno perfformiad dwbl arbennig yn Neuadd Hoddinott y BBC fel rhan o Gynhadledd Cymdeithas Cerddorfeydd Prydain 2018.

Gyda chyfarwyddyd cerddorol gan yr arweinyddion Tomas Hanus, o Opera Cenedlaethol Cymru, a Thomas Søndergård, o Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, fe fydd y noswaith yn cynnwys perfformiadau o’r R Strauss Rosenkavalier Suite a’r Rimsky-Korsakov Scheherazade.

Peidiwch â cholli’r cyngerdd cerddorfaol ysblennydd hwn o dan unrhyw amgylchiad.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/363577/WNOandBBC/?view=Standard

 

Faulty Towers: Y Profiad Ciniawa

Mae Basil, Manuel, a Sybil yn mynd i weini profiad ciniawa gyda gwahaniaeth!

O’r 25ain tan yr 31ain o Ionawr, mae comedi clasurol yn cyfarfod â chiniawau pum seren yn y digwyddiad clodfawr hwn, sydd wedi bod yn ffefryn mewn theatrau ers dwy ddegawd.

Yn ystod y noswaith, fe gaiff y gynulleidfa arlwy o bryd tri chwrs, ynghyd â gwefr a chyffro anochel Basil a’i dîm.

I neilltuo’ch bwrdd, ewch i https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/ffresh/faultytowers18/?view=Standard

 

 

 

Pum sioe gerdd uchaf 2018

Gyda’n cyfran deg o sioeau cerdd gwefreiddiol ar fin anrhydeddu llwyfan Theatr Donald Gordon yn 2018, mae yna ddigonedd i’n cyffroi. Dyma’n detholiad o sioeau ardderchog sy’n dod i Ganolfan Mileniwm Cymru y gallwch neilltuo’ch lle ar eu cyfer yn awr. Pum sioe gerdd uchaf 2018

Canllaw anrhegion llawen iawn oddi wrth Ganolfan Mileniwm Cymru

Dyma’r amser mwyaf bendigedig o’r flwyddyn (er braidd yn ingol os nad ydych wedi dechrau ar eich siopa Nadolig).  Gyda phefriad o oleuadau bach ac arogl priddlyd coed pîn, mae’n anodd gwrthsefyll hud tymor y Nadolig.

I’w wneud o mor ddi-straen â phosibl, mae gennym ddetholiad sy’n serennu o anrhegion i bawb yn eich bywyd.  Y darn gorau?  Mae popeth ar y rhestr hon yn hawdd ei lapio, ac felly peidiwch â gofidio am orfod bustachu â’r tâp glynu.
Canllaw anrhegion llawen iawn oddi wrth Ganolfan Mileniwm Cymru

Chwyddwydr ar Fis Tachwedd

Mae’r hetiau a’r sgarffiau allan yn barod, ac ar gyfer y rheiny sy’n fwy trefnus, efallai bod y siopa Nadolig wedi dechrau’n barod? I ni yn y ganolfan, mae pob system ar ‘fynd’. Tachwedd yw mis y bydd dwy sioe gerdd anhygoel yn cymryd drosodd y Theatr Donald Gordon. Mae ein cynhyrchiad epig ni, Tiger Bay The Musical, yn archwilio Caerdydd yn yr 1900au cynnar, ac mae cynhyrchiad byd-enwog Cameron Mackintosh, Miss Saigon, yn dychwelyd i’r Ganolfan fel ein trt Nadolig.

Chwyddwydr ar Fis Tachwedd

The Hartlepool Monkey

Gyda themâu moesoldeb, senoffobia, ac ofn yr anhysbys, mae’n sicr y bydd cynulleidfaoedd yn siarad. Gyda graddfa gynulleidfa o 10+, bydd mwnci swynol Gyre & Gimble yn ennill calonnau’r teulu cyfan.

As its seven-week national tours reaches the Centre, Co-Directors Toby Olié and Finn Caldwell talk about audience reactions to the production so far, and how it has developed since 2014.

Having both originally grown up in the North East we knew the tale of The Hartlepool Monkey for many years. In 2014, just after we’d worked together on The Elephantom, we found ourselves once again remembering the myth whilst looking for a new story with a potential puppet protagonist for our next show as Gyre & Gimble.

Cut to three years and two periods of research and development later, this week The Hartlepool Monkey goes off on tour nationally. And how different the nation is that it will tour to. The themes always present in the myth – of fear and xenophobia – feel more charged and vivid. How couldn’t they, with what’s happened around the world in the last 36 months. The work has changed too. Instead of a backdrop to the narrative of Napoleon the Chimpanzee, we’ve spent much time to ensure Hartlepool has its own characters and rhythm before the French arrive. And though the locality of the myth remains celebrated through inclusions like asides to Middlesbrough, Hartlepool has also come to represent something bigger than itself through the universality of the tale.

It was really important to us that the Hartlepudlians who attended the London performances enjoyed the show – on those evenings it was brilliant to hear recognition as places like Eston Nab, Yarm and Billingham rang familiar to those people as they did to us during the first read-through in 2015. There’s pride in the myth in Hartlepool, and in how they’ve adopted the tale through things like their football team nickname ‘Monkey Hangers’ with their mascot ‘H’Angus the Monkey’, and the monkey statue in the town which our actors all can’t wait to see in person when they visit Hartlepool Town Hall Theatre.

Along with laughter there’s also been much debate after the show; of whether the myth is true, of its resonance, and on how the puppeteers could hold chimpanzee postures for as long as they did (lots of practice). Both children and adults have taken different things away from the work which is one of the biggest delights in creating a show for such a broad age range.

On tour we hope that debate continues, and Fuel have arranged several Theatre Clubs (like book clubs for theatre) and post-show talks to encourage discussion. What excites us most as theatre directors is how the work connects with its audience who give it meaning, and resonates differently in different places and times. Touring The Hartlepool Monkey in 2017 gives us a peak into a town in the North East during the Napoleonic Wars but it also gives us insight into the world around us today in fascinating ways. We look forward to hearing what you think. 

The Hartlepool Monkey tours nationally 7th November – 19th November 2017.