Chwyddwydr Mis Mai

Yma yn y Ganolfan, mae gennym bawb, o’r canwr Americanaidd o’i gorun i’w sawdl, Don McLean, i Nigel Havers, a hyd yn oed y perfformiwr sy’n mesmereiddio, Derren Brown, yn mynd ar y llwyfan.

A chydag amserlen lawn o ddawnsio, cerddorfa, jas, a theatr sydd wedi ennill gwobr yn rhan o’r arlwy, ni fydd arnoch eisiau colli dim o gwbl!

Dyma rai o’n huchafbwyntiau ar gyfer mis Mai ….

Titanic, Y Sioe Gerdd

Daw hanes cyffrous yr HMS Titanic yn suddo i’r Ganolfan y mis hwn.

Mae’r addasiad cerddorol hwn o un o ddigwyddiadau mwyaf trychinebus hanes yn canolbwyntio ar obeithion, breuddwydion a dyheadau ei  theithwyr anffodus.

Ac yntau’n cael ei berfformio tan y 5ed o Fai, mae’r cynhyrchiad cyffrous ac emosiynol hwn yn dilyn bywydau pobl go iawn ar fwrdd y llong wrth iddi wneud ei mordaith gyntaf o Southampton i Efrog Newydd.

Mae’r ddrama, sydd wedi ennill clod y beirniaid, yn cynnwys telynegion gan Maury Yeston a llyfr gan Peter Stone.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/DonaldGordonTheatre/Titanic/?view=Standard

 

Art / Celfyddyd

Mae Nigel Havers, Denis Lawson a Stephen Tompkinson ar fin mynd ar y llwyfan ar gyfer un o ffefrynnau Broadway sydd wedi ennill gwobr, Art.

Ac yntau’n syth o’r West End, fe ddaw’r clasur hwn â rhai o enwau mwyaf hoffus teledu ynghyd ar gyfer arddangosiad disglair o gyfeillgarwch, goddefgarwch a rhagfarn.

Gydag Ellie Jones yn ei gyfarwyddo, mae Art yn dilyn y cwlwm rhwng Serge, Marc ac Yvan, tri o bobl y try eu bywydau wyneb i waered, diolch i baentiad cythruddol.

Ond a yw eu hadwaith treisgar yn datgelu teimladau peryclach tuag at y naill a’r llall?

Mae Art wedi cyfareddu cynulleidfaoedd ers dros 20 mlynedd, ac mae’n sicr o werthu pob tocyn pan fydd yn cyrraedd y Ganolfan o’r 28ain o Fai tan yr 2ail o Fehefin.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/DonaldGordonTheatre/Art/?view=Standard

 

Pedwarawd Dave Jones

Caiff yr albwm Keynotes, a enillodd glod y beirniaid, adfywiad o’r iawn ryw yn y Ganolfan ar y 4ydd o Fai.

Yn ymuno â’r pianydd clodfawr, Dave Jones, y bydd llu o gerddorion i berfformio cerddoriaeth o’i  gampwaith.

Yn ymuno â Dave y bydd Ben Waghorn, ar y sacsoffon a’r ffliwt, Ashley John Long, ar y bas, ac yn cwblhau’r pedwarawd y bydd Lloyd Haines ar y drymiau.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/ffresh/davejones/?view=Standard

 

The Last Ship / Y Llong Olaf

Mae sioe gerdd newydd syfrdanol y canwr chwedlonol Sting yn ei hwylio hi am Gaerdydd y mis hwn.

Bydd The Last Ship, sy’n cynnwys cerddoriaeth a thelynegion gwreiddiol gan y canwr roc chwedlonol, yn cael ei pherfformio yn y Ganolfan o’r 14eg tan y 19eg o Fai.

Mae’r sioe yn ymwneud â’r morwr Gideon Fletcher, a berfformir gan un o gyn-ffefrynnau Coronation Street, Richard Fleeshman, sy’n dychwelyd adref ar ôl 17 mlynedd ar y môr, ddim ond i ddarganfod tensiynau cynyddol yn ei gymuned annwyl.

Mae’r iard longau sydd wrth graidd y dref, ar fin cau, ac mae hynny wedi creu ansicrwydd ac ofn.  Wrth i linellau piced gael eu ffurfio, mae’r fforman, a berfformir gan Joe McGann, a’i wraig, a bortreadir gan Charlie Hardwick, yn paratoi i wynebu’r storm sydd ar y gorwel.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/DonaldGordonTheatre/TheLastShip/?view=Standard

 

Don McLean

Mae dyn y ddawn werin chwedlonol sy’n gyfrifol am y gân eiconig, American Pie, yn ei hanelu hi am Gaerdydd y mis hwn.

Bydd Don McLean, sydd wedi bod yn eicon gwerin ers dros bedair degawd, yn perfformio yn y Ganolfan ar y 6ed o Fai.

Mae’i lwyddiant oesol wedi rhychwantu cenedlaethau.   Mae’r cantorion Elvis Presley, Madonna, Fred Astaire a Coolio i gyd wedi canu fersiynau o’i ganeuon.

Diolch i hyn, fe ddyfarnwyd Gwobr Cyflawniad Oes Gwobrau Gwerin y BBC iddo yn 2012 i gydnabod ei gyfraniad trawiadol tuag at gerddoriaeth.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/DonaldGordonTheatre/DonMcLean/?view=Standard

 

Derren Brown – Underground

Mae meistr y camgyfeirio, Derren Brown, yn mynd Danddaear ar gyfer ei sioe wefreiddiol ddiweddaraf.

Mae’r dewin sydd wedi ennill gwobrau lu yn paratoi i ryfeddu ac i swyno cynulleidfaoedd yng Nghaerdydd o’r 8fed tan y 12fed o Fai.

Ac yntau’n enwog am ei driciau rhyfeddol, fe fydd Brown yn dadlennu casgliad o’i waith gorau un ar gyfer cynulleidfaoedd yn ei sioe syfrdanol ddiweddaraf, Underground.

Mae tocynnau yn sicr o gael eu gwerthu’n gyflym, ac felly archebwch heddiw i osgoi cael eich siomi!

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/DonaldGordonTheatre/DerrenBrown/?view=Standard

 

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC – Gŵyl Bro Morgannwg

Mae pobl Tsieineaidd yn cyfarfod â thraddodiadau clasurol Gorllewinol yn y perfformiad syfrdanol hwn ar y 10fed o Fai.

Bydd un o brif gyfansoddwyr Tsieina, Qigang Messiaen, yn cyfuno dylanwadau cerddorol Beijing a Ffrainc pan fydd yn mynd ar y llwyfan y mis hwn.

Mae’r cyfansoddwr uchel ei glod yn cael ei garu am ei arddull gerddorfaol unigryw, sy’n cynnwys dilyniannau sydd fel breuddwydion a gaiff eu britho gan funudau dramatig.

Bydd y noswaith hefyd yn cynnwys sgwrs cyn y cyngerdd lle y bydd yn trafod ei weithiau clodfawr am 6.15yh.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/363577/ValeofGlamorganFestival/?view=Standard

 

Snowpoet

Mae’r offerynnol yn cyfarfod â jas yn y cydweithrediad cyffrous hwn yn y Ganolfan ar y 12fed o Fai.

A hwythau’n cael eu cyfarch fel un o’r bandiau newydd mwyaf arloesol yn y Deyrnas Unedig, mae Snowpoet yn asio doniau Lleisydd y Flwyddyn (2016) Jazz FM, sef Lauren Kinsella, a’r cyfansoddwr a’r offerynnwr lluosog, Chris Hyson.

Mae cefnogwyr cerddoriaeth newydd yn sicr o hoffi’r cydweithrediad creadigol hwn.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/ffresh/snowpoet/?view=Standard