Chwyddwydr ar fis Ebrill

Ffarwél i fis Mawrth a chroeso i fis Ebrill – ac mae’r gwanwyn yn sicr wedi cyrraedd, yma yn y Ganolfan!

Y mis hwn, mae gennym rywbeth ar gyfer pawb, yn cynnwys comedi, rhamant, hanes, opera a dawns.

Mae gennym hefyd lawer iawn o hwyl i’r teulu – cymerwch olwg ar ein blog Pasg.

Dyma gipolwg chwim ar rai o’n huchafbwyntiau …

 

Sinderela

Daw sioe genedlaethol ei chlod Matthew Bourne, sioe sy’n cynnig tro annisgwyl ar stori glasurol Sinderela, i’r Ganolfan y mis hwn.

Yn yr addasiad modern hwn, fe osodir y stori dylwyth teg annwyl hon yn Llundain yn ystod yr Ail Ryfel Byd, gyda Sinderela a’i thywysog yn dod ynghyd yn ystod y Blitz.  Dyna’r cefndir iddi.

Ar ôl cyfarfod ar hap, mae Sinderela a’i pheilot anturlon yn yr RAF yn mwynhau noswaith hudolus gyda’i gilydd cyn cael eu rhwygo ar wahân gan eu hamgylchoedd dramatig.

Daw New Adventures â’r chwedl hon o gariad a cholled, a glodforir yn genedlaethol, i’r llwyfan fel rhan o’i ddathliadau pen-blwydd yn 30 oed.

Bydd Sinderela’n ymddangos yn y Ganolfan o’r 3ydd tan y 7fed o Ebrill.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/DonaldGordonTheatre/Cinderella/?view=Standard

 

Minefield

Mae hen filwyr dewr a fu unwaith yn wynebu’i gilydd ar draws maes y gad ar fin ail-fyw’u profiadau rhyfeddol fel rhan o gynhyrchiad unigryw.

Bydd Minefield gan Lola Aria yn dod â chwech o hen filwyr rhyfel y Falklands / Malvinas ynghyd i rannu storïau ac atgofion uniongyrchol o’u hamser  yn wynebu gwrthdaro.

Bydd y sioe’n cyfuno theatr a ffilm i helpu’r hen filwyr i ailadrodd eu storïau dirdynnol gan ddefnyddio caneuon, ffilmiau a lluniau o’r rhyfeloedd.

Mae Minefield yn waith a grëwyd yn gydweithredol sydd â’r nod o archwilio maes ffrwydron y cof, lle mae gwirionedd a ffuglen yn gwrthdaro.

Doir â’r cynhyrchiad, o’r 5ed tan y 7fed o Ebrill, i’r Ganolfan gan LIFT a Theatr y Llys Brenhinol (Royal Court Theatre).

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/WestonStudio/minefield/?view=Standard

 

Cyfeillion Tewion: Y Sioe Gerdd

Mae un o enillwyr yr X Factor, Sam Bailey, yn mynd ar y llwyfan yn yr addasiad sioe gerdd hwn o sioe annwyl Kay Mellor,  Fat Friends.

Bydd cast sydd i gyd yn sêr o’r llwyfan a’r sgrîn yn ymuno â hi yn y Ganolfan ar gyfer y sioe hon sy’n gyforiog o chwerthin o’r 24ain tan yr 28ain o Ebrill.  Yn troedio’r llwyfan ar gyfer y sioe hon nad oes modd ei cholli y bydd Kevin Kennedy annwyl o Coronation Street, ynghyd â ffefryn y West End, Jodie Prenger, a seren Emmerdale a Wicked, Natalie Anderson.

Mae’r sioe’n ailuno rhai o hoff gyfeillion bwyd y byd teledu wrth iddynt barhau â’u cyrch am ffitrwydd yn Super Slimmers.  Gan ei bod yn llawn i’r entrychion o chwerthin, gobaith a miri, mae cynulleidfaoedd yn sicr o hoffi’r addasiad hwn.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/DonaldGordonTheatre/fatfriends/?view=Standard

 

 

Shrek

Ymunwch â hoff anghenfil pawb, ei ful ffyddlon, a thywysoges a chanddi gyfrinach hud yng Nghaerdydd fis Ebrill hwn.

Llwyfannir Shrek y Sioe Gerdd yn y Ganolfan ar gyfer sioe sy’n llawn o ganu a dawnsio o’r 10fed tan yr 22ain o Ebrill.

Mae’r stori yn dilyn Shrek, yr anghenfil dicllon, sy’n cael ei anfon ar gyrch annhebygol i achub Tywysoges Fiona, gyda chymorth ei was bach beiddgar a bywiog.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/DonaldGordonTheatre/shrek2018/?view=Standard

 

 

Opera’r Ddraig

Mae merched opera yn uno ar gyfer y perfformiad angerddol hwn sy’n archwilio arwresau di-glod y llwyfan.

Mae Opera’r Ddraig yn dathlu cymeriadau benywaidd llai hysbys yr opera yn ystod y noswaith wefreiddiol hon o gerddoriaeth a chân.

Bydd y perfformiad yn archwilio portread merched drwy fyd opera, byd y dylanwadwyd yn draddodiadol arno gan ddynion, gan ddathlu’u cyfraniad a’u presenoldeb.

Llwyfannir Opera’r Ddraig ar y 13eg o Ebrill.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/ffresh/OperarDdraig/?view=Standard

 

 

Nyrsys

Ewch y tu ôl i’r llenni yn ysbyty brysuraf Cymru yn y sioe ddeallus, drasig a thwymgalon hon sy’n dathlu pen-blwydd y GIG yn 70 oed.

Mae Nyrsys, a lwyfannir gan Theatr Genedlaethol Cymru, yn cymryd golwg fanwl ar fywydau dyddiol heriol nyrsys sy’n gweithio ar ward ganser yng Nghymru.

Mae’r ddrama hon, sydd wedi’i chreu gan ddefnyddio cyfweliadau â nyrsys go iawn, yn bwrw goleuni ar eu profiadau dyddiol a’r cwlwm chwaerol sy’n cynnig cefnogaeth amhrisiadwy iddynt bob diwrnod.  Mae Nyrsys, a adroddir drwy gân a drama, yn canmol yr arwresau hyn sydd yn aml yn ddi-glod, ac mae’n cynnig cipolwg unigryw ar y GIG.

A hithau wedi’i chyfarwyddo gan Sara Lloyd a’i hysgrifennu gan Bethan Marlow, dyma gyflwyniad cyhoeddus cyntaf y gwaith hwn sy’n dal i ddatblygu cyn y datblygir rhagor arno cyn taith drwy Gymru gyfan ym mis Rhagfyr.

Daw Nyrsys i’r Ganolfan ar yr 17eg o Ebrill.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/WestonStudio/TGN17/?view=Standard

 

 

Transitions Dance Company: Arlwy Driphlyg 2018

Mae yna arlwy driphlyg o berfformiadau dawns egnïol, detholiadol ac arloesol yn eich aros ar y 21ain o Ebrill.

Mae Transitions Dance Company yn meddiannu’r llwyfan â thriawd o waith a gomisiynwyd yn arbennig, sy’n sicr o gyffroi, o ennyn diddordeb ac o wefreiddio!

Yn ystod y sioe, fe fydd 14 o ddawnswyr rhyngwladol yn arddangos darnau sy’n amrywio mewn themâu o farddol i ffraeth, ac o dechnegol i gymhleth.

Caiff gweithiau gan y coreograffwyr rhyngwladol Richard Chappell, Jarkko Partanen a Hagit Yakira eu harddangos.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/373113/387362/?view=Standard

 

Sheridan Smith mewn Cyngerdd

Yn ddiweddglo i fis gorlawn y mae seren amryddawn y llwyfan a’r sgrîn, Sheridan Smith.

Mae’r perfformiwr sydd wedi ennill Gwobrau BAFTA ac Olivier yn ei hanelu hi am y Ganolfan ar y 29ain o Ebrill i rannu gweithiau syfrdanol o’i halbwm newydd a chanddi hunan-deitl.

A hithau wedi ennill clod y beirniaid ledled y Deyrnas Unedig am ei rolau yn Funny Girl a Legally Blonde, mae hon yn sicr o fod yn noswaith i’w chofio.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/DonaldGordonTheatre/SheridanSmith/?view=Standard