Mae’r Ganolfan yn cynnal hwyl gŵyl y Pasg!

Mae’r Ganolfan yn cynnal hwyl gŵyl y Pasg!

Paratowch eich hunain am hwyl yr ŵyl yng Nghanolfan Mileniwm Cymru y Pasg hwn.

Gydag arlwy gyffrous o ddrama, cerddoriaeth a gweithgareddau crefft, mae’n sicr o’ch gwefreiddio!

Mae adloniant ar gyfer y teulu cyfan, ac rywbeth i bob ymwelydd bach a mawr, gan gynnwys sioeau cyfareddol, storïau rhyngweithiol, sesiynau crefft creadigol … ac yn ôl eleni oherwydd galw mawr – Gŵyl Ddawns i’r Teulu sydd yn rhad ac am ddim!

Mae gennym hefyd amryw o berfformiadau hamddenol sy’n cynnig amgylchedd anffurfiol sydd wedi’i addasu’n benodol ar gyfer teuluoedd â phlant a Chyflwr ar y Sbectrwm Awtistig, unigolion ag anhwylderau ar y synhwyrau ac o ran cyfathrebu, a phobl ag anableddau dysgu.

Dyma’n harlwy hwyliog …

 

Almost Always Muddy

Trochwch eich plentyn ym myd hudolus chwedleua yn y digwyddiad unigryw hwn rhwng y 1af a’r 8fed o Ebrill.

Mae Almost Always Muddy yn annog ei chynulleidfa ifanc i greu’r cefnlen allan o drysor cuddiedig o ddeunyddiau a sothach, a gaiff wedyn eu blethu mewn i stori byrfyfyr y sioe.

Diolch i gyfraniad ymwelwyr iau, mae pob sioe yn hollol unigryw ac yn hwyl i bawb.

Pa bryd: 7 Ebrill 2018 – 11am a 3pm

Oed: 7+ Nodwch, os gwelwch yn dda, fod hwn yn berfformiad egnïol gyda seiniau uchel.

Ble: Y tu allan i’r Ganolfan yn ‘Yr Iard Stori’

Cost:  £7

Perfformiadau ymlaciedig: 8 Ebrill,  11am a 3pm gyda dehongli Iaith Arwyddion Prydain.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/375204/AlmostAlwaysMuddy/?view=Standard

 

Cinderella

Ewch i chwilota am eich sliperi gwydr ac anelwch hi am y Ganolfan fis Ebrill hwn ar gyfer sioe Cinderella gan Matthew Bourne, sioe y mae’r tocynnau ar ei chyfer yn gwerthu fel slecs.

Mae’r sioe sydd wedi ennill clod y beirniaid yn cynnig tro annisgwyl ar y stori dylwyth teg glasurol, gan osod yr Ail Ryfel Byd yn gefndir torcalonnus i Sinderela a’i thywysog.

Mae fersiwn Bourne yn gosod yr arwres a’i thywysog swynol yn Llundain a anrheithiwyd gan ryfel lle y cânt eu gwahanu gan ddinistr y Blitz.

New Adventures sy’n dod â’r sioe i’r Ganolfan, ac fe fydd yr addasiad gwefreiddiol ac atgofus hwn yn ffurfio rhan o ddathliadau 30ain pen-blwydd y cwmni.

Pa bryd: 3 Ebrill – 7 Ebrill 2018 am 7.30am, 5 Iau a 7 Sadwrn: 2.30pm

Oed: 5+ (Dim plant o dan 2 oed)

Ble: Theatr Donald Gordon

Cost: o £18

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/DonaldGordonTheatre/Cinderella/?view=Standard

 

Shrek

Ymunwch â hoff anghenfil pawb, ei ful ffyddlon, a thywysoges a chanddi gyfrinach hud yng Nghaerdydd fis Ebrill hwn.

Llwyfannir Shrek y Sioe Gerdd yn y Ganolfan ar gyfer sioe sy’n llawn canu a dawnsio o’r 10fed tan yr 22ain o Ebrill.

Mae’r stori’n dilyn Shrek, yr anghenfil blin, sy’n cael ei anfon ar gyrch annhebygol i achub Tywysoges Fiona, gyda chymorth ei was bach beiddgar a bywiog.

Pa bryd: Dydd Mawrth 10 Ebrill – Dydd Sul 22 Ebrill 2018, 7pm bob diwrnod, yn ogystal â 2.30pm ddydd Iau, Sadwrn a Sul

14 Sadwrn – sioe gyda disgrifiad Clywedol a dehongliad Iaith Arwyddion Prydain

Oed: 5+

Ble: Theatr Donald Gordon

Cost: o £19

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/DonaldGordonTheatre/shrek2018/?view=Standard

 

The Girl with the Incredibly Long Hair

Ymunwch â Rapunzel wrth iddi deithio i’r goedwig y Pasg hwn.

Mae The Girl with the Incredibly Long Hair yn gweld Rapunzel, ei mam a’i chyfaill yn cychwyn ar antur rhwng y 10fed a’r 15fed o Ebrill – ac mae arnynt angen eich cymorth chi!

A hithau’n berffaith ar gyfer plant pedair oed a hŷn, mae’r sioe gyfareddol hon yn mynd â’r gynulleidfa ar daith i’r coed, gan adael iddynt brofi’r golygfeydd a’r seiniau wrth i’r ddrama ddatblygu o’u hamgylch.

Daw’r sioe i’r Ganolfan, diolch i gydweithredu rhwng We Made This a Sefydliad y Glowyr Coed Duon.

Pa bryd: Dydd Mawrth 10 Ebrill – Dydd Sul 15 Ebrill, 2018, 11am a 3pm

Oed: 4+

Ble: Weston Studio

Cost: £7

Perfformiadau ymlaciedig: 14 a 15 Ebrill @ 11am, perfformiad IAP: 13 Ebrill @ 11am a

3pm.  Taith Gyffwrdd: 14 a 15 Ebrill @ 10:15am.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/WestonStudio/TheGirlWithIncrediblyLongHair/?view=Standard

 

Gŵyl Ddawns i’r Teulu

Dangoswch eich symudiadau gorau ac anelwch hi am yr Ŵyl Ddawns i’r Teulu hynod boblogaidd o’r 11eg i’r 14eg o Ebrill.

Ac yntau’n dychwelyd oherwydd galw mawr, fe ddaw’r digwyddiad naid hwn â’r teulu cyfan ynghyd am awr o ddawnsio bythgofiadwy, ac fe fydd yn cynnwys rhai o’r cwmnïau mwyaf egniol ac ysbrydoledig yng Nghymru.

Bydd yr ŵyl, a gynhelir mewn partneriaeth â Coreo Cymru, Chapter a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, yn digwydd o flaen y Ganolfan yn ddyddiol, ac mae’n addas ar gyfer pob oed.

Pa bryd: 11 Ebrill – 14 Ebrill, 2018

Mercher 11 a Gwener 13 @ 10.30, 12.30 a 14.30

Iau 12 a Sadwrn 14 @ 10.30, 12.30 a 16.00

Cyfle i ddawnsio! Cymerwch ran mewn gweithdy byr ar ôl y perfformiadau i roi cynnig ar rai o’r symudiadau rydych newydd eu gweld.

Oed: pob oed

Ble: Y tu allan i’r Ganolfan

Cost: Am ddim

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/other/familydancefestival/?view=Standard

 

 

Hwyl grefftus a chwarae plant 

Ochr yn ochr â’r dramâu a’r dawnsio, fe fydd yna hefyd ddigonedd o gyfleoedd i’ch plantos ddadlennu’u creadigrwydd y Pasg hwn.

Bydd gweithdai crefft yn digwydd yn y Ganolfan drwy gydol mis Ebrill, gyda’r digwyddiad wythnosol poblogaidd, Sadyrnau’r Teulu, yn dychwelyd, ynghyd â’r sesiwn fisol, Amser Plantos.  Gellir canfod mwy o wybodaeth yn www.wmc.org.uk/families/

Mae’r Ganolfan hefyd yn cynnig dewislen lawn o brydau bwyd, byrbrydau a diodydd sy’n llesol i blant, yn cynnwys danteithion tymhorol i blant, yn ei chaffis a’i bwytai.  Mae’r Ganolfan yn lleoliad sy’n ystyriol o deuluoedd, gan groesawu mamau sy’n bwydo o’r fron, mae yna gyfleusterau cynhesu poteli ar gael, cyfleusterau newid ar gyfer babanod, a chyfleuster newid hygyrch ar gyfer plant hŷn ac oedolion ag anghenion arbennig.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i https://www.wmc.org.uk/WhatsOn/?lang=en