Chwyddwydr ar fis Mawrth

Mae’r gwanwyn ar fin cyrraedd, ac i ddathlu, fe fyddwn yn croesawu pawb, o Ffrancod ffyrnig a chwningod peryglus i eneth sioeau eiconig a hyd yn oed Gwraig yr Arlywydd.

Mae mis Mawrth am fod yn fawreddog, ac felly daliwch i ddarllen i ganfod mwy o wybodaeth …

Camau Cyntaf: Rhiain Gwsg Plentyn

Fis hwn, mae Bale Brenhinol Birmingham yn ymuno â ni am un perfformiad dawnsio arbennig iawn ar yr 16eg o Fawrth.

Mae Camau Cyntaf: Rhiain Gwsg Plentyn yn gynhyrchiad awr o hyd a gynlluniwyd i gyflwyno’ch dawnsiwr bach i fyd bale.

Mae’r sioe, sy’n addas i’r rheiny sydd rhwng tair a saith mlwydd oes, yn berfformiad rhyngweithiol sy’n ymgorffori’r defnydd o adrodd storïau i gyffroi ac i ysbrydoli’ch plant bach i archwilio byd bale.

A hwythau’n dawnsio i gyfeiliant cerddorfa Bale Brenhinol Birmingham, mae’r dawnswyr yn ail-fyw’r stori dylwyth teg glasurol, Y Rhiain Gwsg, gyda hud, hwyl a dawnsio ychwanegol.

Ignite

Ymunwch â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru am noswaith o rai o ddoniau dawnsio ifanc gorau Cymru ar yr 17eg o Fawrth.

Ignite yw prosiect dawnsio Dance Blast, a grëwyd ar gyfer dawns ieuenctid a datblygu dawnsio i bobl anabl, ac eleni, fe fydd yn tynnu ynghyd ddau o grwpiau dawns mwyaf ymroddgar Sir Fynwy, sef Cwmni Dawns Ieuenctid Sir Fynwy a Chwmni Cysylltiedig Sir Fynwy (Monmouthshire Connected Com-pany).

Profwch noswaith o angerdd pur dros ddawns, ysbrydoliaeth a chreadigrwydd: prynwch eich tocynnau.

Spamalot

Marchogion lletchwith, cwningod peryglus, lleianod sy’n dawnsio a Ffrancod ffyrnig … beth sydd yna i beidio â’i garu?

Spamalot yw’r cynhyrchiad llwyfan a seiliwyd ar y sioe deledu lwyddiannus, Monty Python. Dilynwch Arthur Garedig a’i griw brith o farchogion y Ford Gron ar genhadaeth gynhyrfus i adennill y Greal Sanctaidd.  A wnânt lwyddo?  A wnânt fethu yn, wel, eu cenhadaeth anhygoel?  Ymunwch â ni o’r 20fed i’r 24ain o Fawrth a chanfyddwch yr atebion.

A hithau wedi’i hysgrifennu gan Eric Idle, seren Monty Python, a chyda sgôr a gyd-ysgrifennwyd gan John DuPrez, sy’n cynnwys ‘Always Look On the Bright Side of Life’, fe enillodd Spamalot Wobr Tony 2005 am y Sioe Gerdd Newydd Orau, ac mae’n parhau i danio brwdfrydedd cynulleidfaoedd hyd heddiw.

Mae noson o wiriondeb a chwerthin yn eich aros – yn dy flaen, farch ffyddlon!

ffresh

Mawrth yw’r mis y byddwn ni’n dechrau’n swyddogol ar ein rhaglen, Perfformiadau ar gyfer y Chwilfrydig – a dyna ichi un dda ydi hi!

Gyda thymor o berfformiadau, yn amrywio o ddigrifwyr i gabaret, o gerddorion i ddawns, rydym yn hyderus bod yna rywbeth at ddant pawb.

Isod, fe rown gipolwg chwim ar ein tymor ffresh y mae’n rhaid ichi’i weld …

Oedolyn Priodol

Mae Kiri yn oedolyn ifanc, yma i ddweud wrth oedolion ifainc eraill sut i fyw eu bywydau.  Beth yn wir i chi a allai fynd o’i le?

Mae Kiri yn argyhoeddedig ei bod hi, plentyn delfrydol y mileniwm, wedi datrys y cod i fyw’r bywyd perffaith.  Bydd hi yma ar yr 17eg o Fawrth i roi’r holl wybodaeth inni ac i rannu’r canllawiau â ni.

Gwyliwch, wrth i bethau ddechrau ymddatod yn chwilfriw i’r person ifanc holl wybodus, wrth iddi geisio mentora grŵp o bobl ifanc a diymgeledd.

Alaw

Mae Alaw yn dridarn Cymraeg, sy’n cynnwys gitarydd, feiolinydd a chwaraewr acordion.

Mae’r triawd, a gyflwynir ichi gan Cwpwrdd Nansi, yn amcanu at ddarparu noson o gerddoriaeth Gymraeg draddodiadol.

Mae’r tri wedi gweithio â’i gilydd ar brosiectau llwyddiannus dirifedi, megis The Devil’s Violin a Szapora a The Ian McMillan Orchestra, ac maent yn adnabyddus drwy’r byd gwerin i gyd.  Ymunwch ag Oli, Jamie a Dylan am noswaith o hen ffefrynnau wedi’u hail-ddehongli’n ddychmygus, a’u creadigaethau eu hunain, a ysgrifennwyd yn arddull cerddoriaeth werin Gymreig glasurol.

First Lady

Y 90au cynnar yn Chicago ydyw, ac mae un dyn yn gwneud safiad gan wisgo gwisg.

Gyda HIV yn anrheithio’r gymuned a gwleidyddion yn methu â gweithredu, penderfynodd Terence gymryd materion i’w ddwylo’i hun.

Mae First Lady yn stori o sut y daeth Terence yn Joan Jett Blakk, a  heriodd y llywodraeth i weithredu.

A oes diddordeb gennych?  Wel, fel y dywedant, ‘chwilfrydedd a laddodd y gath’, …cymerwch olwg ar dymor llawn y gwanwyn yma.