Sioeau o fri ar gyfer Dydd Sant Ffolant

A oes arnoch angen ysbrydoliaeth ar gyfer Dydd Sant Ffolant?  Os ydych yn meddwl am roi anrheg i’ch cymar (neu hyd yn oed eich cyfeilles orau, os ydych yn dathlu Dydd Galentine), yna taith i’r llwyfan yw’r anrheg berffaith.

Sinderela

©BC20100303630.tif
©BC20100303630.tif

Ar ôl i The Red Shoes ennill clod mawr gan y beirniaid yn 2017, mae New Adventures yn dychwelyd i’r Ganolfan y gwanwyn hwn gyda fersiwn Matthew Bourne o Sinderela, gan ddod â stori serch atgofus, gwisgoedd â graen a setiau ysblennydd i’n llwyfan.

Ac yntau wedi’i leoli yn Llundain yng nghanol anrhaith rhyfel yn ystod yr Ail Ryfel Byd, mae’r cynhyrchiad hwn yn ddehongliad teimladwy o’r enwocaf o straeon tylwyth teg.

Un noson, mae Sinderela’n profi rhyfeddod gwir gariad wrth iddi gyfarfod â pheilot ifanc yn yr RAF, dim ond iddynt gael eu gwahanu gan drychinebau’r Blitz.

Gan fod yn falch o gynnwys sgôr esgynnol gan Prokofiev, dyma “olygfa theatraidd wefreiddiol” (The Guardian), sy’n “hud-ddenu’r synhwyrau ac yn cyffwrdd â’r galon” (San Francisco Observer), gan ei wneud yn anrheg berffaith ar gyfer eich Valentine.

Y Rhiain Gwsg

Sleeping

A oes gennych ffansi bale i’ch anwylyd?

Ymgollwch eich hun mewn symudiad gyda’r chwedl ddiamser hon o dywysoges, melltith a gwerthyd, a weddnewidir i fod yn un o’r dawnsiau bale mwyaf a grëwyd erioed, gyda sgôr clasurol gan Tchaikovsky.

Gyda cherddoriaeth fyw gan y Royal Ballet Sinfonia glodfawr, mae’r perfformiad trawiadol hwn, a groesewir fel “ysblennydd” gan The Times, yn ddewis perffaith i’r rheiny sy’n chwilio am hud gyda’u hanwylyd.

Shrek

shrek1

Cymaint ag rydym i gyd yn hoffi storïau tylwyth teg traddodiadol, mae’r stori dylwyth teg sydd wedi mynd o’r chwith, sy’n ffefryn gan bawb, yn dod i’r Ganolfan y gwanwyn hwn.

Gyda stori a ddaw â digonedd o chwerthin a chymeriadau hawdd eu hadnabod, ewch ar daith gyda’r criw afrosgo mwyaf hawddgar, ac ymunwch â Shrek a Donkey wrth iddynt geisio gwneud tro da ac achub y Dywysoges Fiona feiddgar.

Os ydych am stori ddoniol o gyfeillgarwch, anturiaeth a rhamant, mae Shrek y Sioe Gerdd yn addo bod “yr hwyl fwyaf a gewch erioed” (Daily Mirror) gyda’ch cariad Sant Ffolant.

Vanessa Kisuule – Sexy

Vanessa Kisuule 

Beth am archwilio’n hobsesiwn â’r hyn sy’n rhywiol drwy gomedi, y gair llafar, dawns ac amryfal sefyllfaoedd o ddadwisgo?!

Daw Vanessa Kisuule â’i sioe, Sexy, i ffresh ym mis Ebrill gyda ffraethineb, y gair llafar, a dawns.

An Officer and a Gentleman

An-Officer-and-a-Gentleman-main

Gadewch i seiniau’r 80au ysgubo’ch anwylyd oddi ar eu traed gyda’r addasiad cerddorol o’r ffilm a enillodd Oscar, lle’r disgleiriodd y seren Richard Gere.

Gyda thrac sain i godi’r galon ac sy’n cynnwys anthemau clasurol, megis Girls Just Wanna Have Fun, Alone, ac Up Where We Belong, dilynwch hanes Zack Mayo, peilot dan hyfforddiant yn llynges yr Unol Daleithiau.

A hithau’n cynnwys un o’r golygfeydd rhamantaidd mwyaf eiconig a bortreadwyd erioed ar y sgrîn, mae’r sioe gerdd ramantaidd, drawiadol, llawn ysbrydoliaeth hon yn dathlu buddugoliaeth dros adfyd.  Gadewch i serch eich dyrchafu i’r lle rydych i fod!

Tystysgrifau anrhegion

Os nad ydych yn sicr pa sioe fydd orau gan eich anwylyd, efallai mai cerdyn anrheg yw’r datrysiad perffaith ac mae’n ddigon bach ichi roi cerdyn ynddo i’ch cariad.

Mae’n ddelfrydol ar gyfer pob penbleth ynghylch pa anrheg Sant Ffolant i’w gael – p’un ai’i fod yn orchwyl unfed awr ar ddeg i berson anodd neu (gwae chi!) os ydych wedi anghofio prynu rhywbeth arbennig i’ch anwylyd.  Mae’ch cyfrinach yn ddiogel gyda ni, os yr ail ydi o!

Rydym i gyd yn gwybod mai’r ffordd at galon person yw drwy’i stumog, a dyna pam mae’n cardiau anrhegion yn adbrynadwy yn ein bwytai, yn ogystal ag yn ein swyddfa docynnau.