Chwyddwydr ar Fis Chwefror

Ar ôl mis Ionawr hirfaith, diflas a hynod oer, mae’r cyfan drosodd o’r diwedd.  Mae mis Chwefror wedi cyrraedd, ynghyd ag amserlen newydd o adloniant.

Gyda lleisiau esgynnol, operatig o Opera Cenedlaethol Cymru, arddangosfeydd syfrdanol o symudiadau gan Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a stori drawsiwerydd o

lwyddiant seren fachlud o Hollywood, mae arlwy mis Chwefror yn sicr o sirioli’r hyn sy’n weddill o dymor y gaeaf.

Dyma’r hyn sydd ar y gweill… 

Sunset Boulevard

sunset1

Bydd cynhyrchiad llwyfan Andrew Lloyd Webber o Sunset Boulevard, sydd wedi ennill gwobr, yn cyrraedd ein llwyfan rhwng y 23 Chwefror a’r 3 Mawrth.

Mae Norma Desmond yn seren ffilm sy’n heneiddio, ac yn un o enethod euraid gynt o oes Hollywood.  A hithau’n byw yn ei byd bach ei hun ar ei stad sy’n dadfeilio ac yn gwrthod â derbyn bod dyddiau’r sgrîn fud wedi hen ddarfod, mae hi’n digwydd taro ar sgriptiwr ffilmiau sy’n ei chael hi’n anodd ennill ei fara menyn.  Mae Joe Gillis ar ffo oddi wrth gasglwyr dyledion, ac yn ymgolli’n llwyr yng ngheinder Norma tan iddo ddechrau teimlo’i hun yn cael ei fygu gan ei phresenoldeb.

Pan mae’n syrthio mewn cariad â dynes arall, mae pethau’n dechrau troi’n gas, gyda chanlyniadau dinistriol.

Gyda sgôr trawiadol, yn cynnwys Sunset Boulevard, With One Look, ac As If We Never Said Goodbye, gadewch inni fynd â chi ar daith i Los Angeles lle nad yw’r goleuadau llachar yn union fel ag y maent yn ymddangos.

Opera Cenedlaethol Cymru: La Forza del Destino

La forza

Daw Opera Cenedlaethol Cymru â La Forza del Destino gan Giuseppe Verdi, a gyfieithir yn aml fel Nerth Ffawd neu Grym Tynged, i’n llwyfan am nifer o ddyddiadau y mis hwn.

Stori dau gariad, Leonora a Don Alvaro, a wahanir oddi wrth ei gilydd mewn modd trychinebus ar ôl i fwled o ddryll Alvaro daro tad Leonora drwy amryfusedd.  Gorfodir y ddau i ffoi wrth i frawd Leonara dyngu i ddial marwolaeth ei dad.

Dilynwn y ddau fel y cânt eu haduno mewn cyfres o gyfarfodydd cyd-ddigwyddiadol, tra bod Preziosilla yn gweithredu fel ffordd barhaus o atgoffa y bydd ffawd a thynged bob amser yn bwrw’u hud.

Cenir y sgôr a adnabyddir ar unwaith mewn Eidaleg a Saesneg, fel ei gilydd, ac fe fyddant yn mynd law yn llaw ag is-deitlau Cymraeg.  Bydd La Forza del Destino gyda ni yn y Ganolfan ar yr 2, y 10 a’r 17 Chwefror.

Build a universe / Adeiladwch Fydysawd

Universe

Erioed wedi bod eisiau mynd i mewn i long roced a dianc i’r lleuad?  Neu hyd yn oed ymhellach?  Do, a ninnau hefyd.

Mae’n hanner tymor mis Chwefror, ac efallai nad oes gennych syniad beth i’w wneud gyda’r plant i’w cadw nhw’n ddiddan.  Peidiwch â gofidio – rydym wedi trefnu popeth ar eich cyfer, a’r cyfan yng nghynhesrwydd ein hadeilad.

Yr hanner tymor hwn, fe fyddwn yn adeiladu bydysawd hollol newydd yn y Lanfa.  Bydd y plant yn mynd ar fwrdd The Millennium Seagull ac yn dod yn rhan o’r criw fel Fforwyr Bydysawd.  Byddwn yn fforio’n hamgylchoedd, yn darganfod planedau newydd ac yn adeiladu’n lloerennau’n hunain ar ein cenhadaeth bwysig yn y Ganolfan.  Defnyddiwch eich dychymyg a’ch saernïaeth grefftus i fynd â’ch anwyliaid bach ar daith i fydysawd arall.

Mae hwn yn ddigwyddiad rhad ac am ddim a gynhelir rhwng dydd Llun 19 Chwefror a dydd Sadwrn – 24 Chwefror, o 11yb – 4yp.  ‘Does ond angen ichi gyrraedd y lleoliad, ac fe wnawn ninnau’r gweddill!  Gyda’r cyfan o’r hwyl, a dim o’r llanast’, dyma’r ffordd ddelfrydol o gadw’r teulu cyfan yn ddiddan.

 

Opera Cenedlaethol Cymru: La Tosca

La Tosca

Pan orfodir Floria Tosca i neidio i’r adwy i achub bywyd ei gwrthryfelwr o gariad, mae hi’n cymryd rôl na allai hi byth fod wedi’i rhagdybio.

Mae yna stori ddramatig a thrasig yn datblygu wrth i Scarpia, Pennaeth yr Heddlu, gynllwynio yn erbyn Floria a’i chariad, Cavaradossi.  Dilynwch Floria wrth iddi geisio achub bywyd ei hanwylyd rhag edmygydd dieflig, a dry bob carreg i’w gweld hi yn ei freichiau.

A hithau wedi’i lleoli yn Rhufain yn ystod ymosodiad Napoleon, mae gwrthdaro a chwant yn amlygu’u hunain mewn diweddglo gwaedlyd.  Bydd La Tosca gan Puccini gyda ni am bum niwrnod drwy gydol mis Chwefror; gwiriwch ddyddiadau ac argaeledd tocynnau yma.

Noson Ddawns Ieuenctid

youth dance night

Bydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn cynnal noswaith i amlygu doniau rhai o ddawnswyr ifainc mwyaf dawnus y wlad.

Bydd criwiau a grwpiau dawns o bob cwr o Gymru yn ymgynnull i lwyfannu un noson ysblennydd i selogion rhythm gael ei mwynhau.

Gyda chymorth Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Caroline Finn, fe gaiff y dawnswyr ifainc y cyfle i arddangos eu holl waith caled gerbron cynulleidfa glos yn y Ganolfan.

Cynhelir Noson Ddawns Ieuenctid ar y 25 Mawrth.