Straeon tylwyth teg i swyno’r Ganolfan

Amser maith yn ôl, yng ngwlad bryniau a chaneuon, roedd yna theatr a chanolfan gelfyddydau a gerid gan bawb a ymwelodd â nhw …

Ac wele, rydych wedi dyfalu’n gywir – mae hi’n Wythnos Genedlaethol Adrodd Straeon unwaith eto!

I ddathlu’r fenter genedlaethol hon, sy’n annog pobl i archwilio’u cariad tuag at lenyddiaeth, fe fyddwn yn tyrchu i mewn i fyd bendigedig straeon tylwyth teg.

Cymerwch olwg ar yr arwyr a’r dihirod, sliperi gwydr, genethod heirdd a bwystfilod,  dewinesau caredig, hud ac angenfilod sydd gennym ar y gweill yn y Ganolfan eleni …

 

Y Rhiain Gwsg

Daw stori dylwyth teg glasurol o droelli nyddu melltigedig a chusan gwir gariad i’r Ganolfan ym mis Mawrth.

Bydd perfformiad theatr y Royal Ballet yn Birmingham, sy’n ailadrodd mewn modd swynol chwedl glasurol Charles Perrault, sef Y Rhiain Gwsg, yn ymddangos ar y llwyfan o’r 14eg tan yr 17eg o Fawrth.

Mae’r chwedl annwyl o dywysoges sydd wedi’i melltithio i gysgu’n drwm yn hudolus ar ôl cyffwrdd â gwerthyd ar fin cael ei gweddnewid i fod yn fale uchel ei glod pan gyrhaedda’r llwyfan.

A hithau â sgôr glasurol gan y Royal Ballet Sinfonia glodwiw, mae’r Rhiain Gwsg yn sicr o fod yn berfformiad i’w  fynychu ar bob cyfri’.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/DonaldGordonTheatre/Sleepingbeauty/?view=Standard

 

Beauty and the Beast

Mae pawb yn hoffi’r chwedl hon, sydd mor hen â phechod, ac mae’n ei hanelu hi am y Ganolfan ar gyfer perfformiad cerddorol syfrdanol.

Bydd Beauty and the Beast mewn Cyngerdd yn cyfuno ffilm a cherddoriaeth fyw i greu profiad theatr bythgofiadwy fis Mawrth hwn.

A hithau wedi’i haddasu’n wreiddiol o’r nofel gan y nofelydd Ffrengig, Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve, mae Beauty and the Beast yn adrodd stori tywysog sydd wedi’i felltithio i fyw fel bwystfil tan y gall ddysgu beth yw gwir gariad.

Caiff ailgread y chwedl glasurol hon o 2017, lle mae’r seren Emma Watson yn serennu fel Belle, a Dan Stevens yn serennu fel y Bwystfil, ei sgrinio yn y Ganolfan ar y 18fed o Fawrth.

Gan ychwanegu at hud y noswaith, fe gaiff ei chaneuon gwreiddiol annwyl sy’n cynnwys Be Our Guest a Beauty and the Beast eu hatgyfodi yn eu holl ogoniant  gan gerddorfa fyw syfrdanol.

Bwciwch eich tocynnau heddiw ar gyfer y stori serch fythol hon.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/DonaldGordonTheatre/BeautyAndTheBeast/?view=Standard

 

 

Sinderela gan Matthew Bourne

Gyda’i sliperi gwydr, dewinesau caredig,  pwmpenni a gwir gariad, Sinderela yw un o straeon tylwyth teg mwyaf oesol llenyddiaeth.

A hithau wedi’i chyhoeddi gyntaf gan Charles Perrault, mae’n dilyn gobeithion a breuddwydion merch ifanc yn erbyn rheolaeth ei llysfam ddrygionus i ennill calon ei thywysog, yn nannedd pob math o anawsterau.

Fodd bynnag, mae perfformiad Matthew Bourne, a enillodd glod y beirniaid, yn cynnig troad ar y chwedl, gan osod Sinderela a’i thywysog yn erbyn cefndir torcalonnus yr Ail Ryfel Byd.

Mae sioe Bourne, sydd wedi gwerthu’i thocynnau i gyd, yn gweld yr arwres a’i gwir gariad yn cael eu cludo i Lundain yng nghanol erchylltra rhyfel lle y cânt eu rhwygo oddi wrth ei gilydd gan ddinistr y Blitz.

Yn ychwanegu at ailadrodd bywiog, y mae’i thrac sain gwreiddiol atgofus a recordiwyd gan gerddorfa 60 aelod, gyda gwisgoedd, sydd wedi ennill Gwobr Olivier, gan Lez Brotherston.

A hithau’n dod i’r Ganolfan, diolch i New Adventures, fe fydd yr addasiad gwefreiddiol ac atgofus hwn yn ffurfio rhan o ddathliadau pen-blwydd y cwmni’n 30 oed.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/DonaldGordonTheatre/Cinderella/?view=Standard

 

 

Shrek Y Sioe Gerdd

 

Ymunwch â hoff Anghenfil pawb, ei ful dibynadwy a thywysoges a chanddi gyfrinach hud, yng Nghaerdydd fis Ebrill hwn.

Bydd Shrek Y Sioe Gerdd yn mynd ar y llwyfan yn y Ganolfan ar gyfer sioe sy’n gyforiog o ganu, yn gyforiog o ddawnsio o’r 10fed tan yr 22ain o Ebrill.

Mae’r stori, sydd fwy neu lai wedi’i seilio ar stori dylwyth teg William Steig yn 1990 o’r un enw, ac a ddaeth yn animeiddiad eithriadol o lwyddiannus, yn dilyn yr anghenfil dicllon Shrek a anfonir ar gyrch annhebygol i achub y Dywysoges Fiona, gyda chymorth ei was bach hwyliog.

Gyda Steffan Harri yn serennu fel yr arwr gwyrdd, Shrek, a Laura Main, fel y Dywysoges Fiona, fe fydd yr addasiad gweithredol byw hwn yn dod â giang o greaduriaid anaddas tylwyth teg ynghyd ar gyfer cymysgedd anorchfygol o anhrefn, cariad, a chwerthin.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/DonaldGordonTheatre/shrek2018/?view=Standard

 

 

 

 

Wicked

Bydd cefnogwyr y campwaith hwn o Broadway, sydd wedi ennill Gwobr Tony, yn Herio Disgyrchiant pan fydd yn cyrraedd ein llwyfan ym mis Hydref.

Bydd Elphaba, Glinda a’r giang yn swyngyfareddu Caerdydd pan fyddant yn cyrraedd y Ganolfan, Nos Galan Gaeaf hwn!

A hithau wedi’i seilio ar nofel Gregory Maguire, ‘Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West’, mae’r sioe gerdd hon wedi ennill canmoliaeth y beirniaid drwy’r byd, gan dderbyn dros 100 o wobrau, diolch i’w stori dwymgalon a sgôr sydd wedi ennill gwobr.

Mae Wicked yn dilyn y cyfeillgarwch annhebygol rhwng dau gyfaill gorau y mae’u bywydau wedi’u newid am byth pan fo troad ffawd yn eu hanfon ar ddwy dynged dra gwahanol.

Yn ychwanegu at y stori gyfareddol hon y mae’i chaneuon annwyl, sy’n cynnwys y clasur parod, Defying Gravity, Popular, a For Good.

Bydd y sioe gerdd gyfareddol hon yn sioe hollol hanfodol i’w gweld pan gaiff ei llwyfannu rhwng yr 31ain o Hydref a’r 24ain o Dachwedd.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/DonaldGordonTheatre/Wicked18/?view=Standard