Joiwch! Gyda’n hoff ddewisiadau comedi

Fel mae’r bobl yn dweud, chwerthin yw’r moddion gorau. O brofiadau bwyta gyda thwist, i sioeau gerdd ddoniol a stand-yp gan rai o’n hoff ddigrifwyr, mae’n sicr bod yna rhywbeth i bawb. P’un a ydych chi’n chwilio am ychydig o adloniant ysgafn, neu jest esgus i chwerthin yn uchel â’ch ffrindiau, llenwch eich calendr gyda chomedi a dewch i joio gyda ni yn y Ganolfan.

Dyma’r 10 sioe gomedi rydyn ni wirioneddol yn edrych ymlaen atynt yn 2018…

1.

26 a 27 Hydref

Sioe newydd ar werth nawr gan gyflwynydd hoffus Mock the Week. ‘If you want a comic who can hold an audience in the palm of his hand for two hours, here’s your man’ (The Times).

2.

25 – 31 Ionawr (ffresh)

Mae Basil, Sybil a Manuel yn gweini pryd 3-cwrs yn ffresh gyda sleisen annisgwyl o fyrfyfyrio a gwledd o hiwmor.

3.

20 – 24 Mawrth

Wedi ei ysbrydoli gan y ffilm 1975 llwyddianus, Monty Python and the Holy Grail, dyma sioe yn llawn hynt a helyntion gwallgof a doniol – cydiwch yn eich cnau coco gyfeillion!

4.

11 Mawrth

Dyma sioe Jimmy’s Best of, Ultimate, Gold, Greatest Hits Tour. Noson anhygoel o adloniant heb ei ail yn llawn jôcs perffaith a chellweirio ffraeth.

*Argaeledd cyfyngedig

5.

26 Ebrill – 5 Mai (Stiwdio Weston)

Cynhyrchiad llwyfan clodwiw Pheobe Waller-Bridge o raglen lwyddiannus BBC Three, Fleabag – dyma gyflwyno stori hynod ddoniol a manwl rhyw fath o fenyw yn byw ei math hi o fywyd.

6.

1 a 2 Chwefror (ffresh)

Pedwar actor yn chwarae naw cymeriad mewn chwyrligwgan o chwerthin, caru a chrio. Cymerwch eich sedd ar gyfer pryd o fwyd arbennig a noswaith bydd yn gwneud i chi wenu o glust i glust.

7.

7 Ebrill (ffresh)

Cyn y gŵyl blynyddol, mae tîm Mach yn mynd ar daith ar draws y Deyrnas Unedig gyda sioe arddangos bydd yn rhoi blas arbennig i ni ar yr hyn sydd i ddod, gyda pherfformiadau gan Suzi Ruffell, Rachel Paris, Lou Sanders a llawer mwy.

8.

Art

Art

28 Mai – 2 Mehefin

Gyda Nigel Havers, Dennis Lawson a Stephen Tompkinson yn serennu mae’r sioe Art, sy’n dod i’r afael â gwerth celf a gwerth gwir gyfeillgarwch, bellach yn un o’r comedïau mwya’ poblogaidd erioed.

‘You’ll roar with laughter’ (New York Post) 

9.

24 – 28 Ebrill

Dewch i chwerthin llond eich bol! Mewn gwledd dwymgalon o hiwmor a cholli pwysau mae’r sioe lwyfan gan y trysor cenedlaethol, Kay Mellor, yn dod â’r criw ffrindiau hoffus yma’n ôl at eu gilydd.

10.

Sean Lock*

Sean

21 Ionawr

Sioe gomedi stand yp hynod ddoniol gan gapten tîm 8 out of 10 Cats. Dyna chi foi! Pwy a ŵyr am beth mae’n preblan amdano’r tro yma…

*Tocynnau sefyll yn unig – galwch swyddfa docynnau ar 029 2063 6464 am wybodaeth