Gwnaeth gwirfoddolwyr y Ganolfan dros 5,000 o oriau yn 2017

Rhoddodd gwirfoddolwyr Canolfan Mileniwm Cymru y nifer anhygoel o 5,000 o oriau o’u hamser yn 2017.

Caiff y Ganolfan, a lansiodd ei chynllun gwirfoddoli ym mis Mehefin 2017, ei chynorthwyo gan thua 140 o wirfoddolwyr a weithiodd 1,301 o sifftiau ‘llynedd.

A hwythau’n croesawu dros filiwn o ymwelwyr y flwyddyn, mae gwirfoddolwyr y Ganolfan yn cynorthwyo’i thîm Profiad Cwsmeriaid fel tywyswyr lleoliad gan helpu i roi croeso cynnes Cymreig i’r cyhoedd, gwirio tocynnau ac arwain gwesteion at eu seddau.

Mewn dathliad diwedd blwyddyn diweddar, fe roddwyd gwobrau i’r tri unigolyn uchaf am y nifer fwyaf o sifftiau a weithiwyd ers i’r cynllun ddechrau:

  • Rebekah Collins – a weithiodd 64 sifft
  • Laura Fear – a weithiodd 62 sifft
  • Kevin Davies – a weithiodd 47 sifft

Rhoddwyd gwobrau hefyd i Tony Grandon, Senga Waddilove, Terry ac Audrey Evans, Kevin Davies a Danielle Mansell mewn ystod o gategorïau, yn cynnwys ‘wedi gwella fwyaf’ a ‘mwyaf sylwgar’.

Fel elusen, mae’r Ganolfan yn dibynnu ar wirfoddolwyr i gefnogi’n hachos, i gynorthwyo’n tîm ac i wella’r gwasanaeth a gynigiwn.

Rydym yn wirioneddol ddiolchgar i’n holl wirfoddolwyr sydd wedi gwneud dros 1,300 o sifftiau ac wedi’n cefnogi hyd yn hyn.

Yn gyfnewid am iddynt roi eu hamser inni, fe gaiff ein gwirfoddolwyr brofi sawl math o sioeau, y gallu i gofnodi oriau gwirfoddoli, geirda personol a digwyddiadau ymgysylltu unigryw i wirfoddolwyr, megis teithiau y tu ôl i’r llwyfan, sgyrsiau a chyfarfodydd anffurfiol.

Gall ymuno â’n rhaglen i wirfoddolwyr fod yn eithriadol o werth chweil i bobl o bob oed a chefndir, ac felly fe fyddem yn annog pawb a chanddo amser i’w roi i gysylltu â ni.

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn parhau i ymofyn cefnogaeth gwirfoddolwyr ac mae’n cynnal sesiwn galw heibio i bobl ganfod mwy o wybodaeth am y cynllun ddydd Gwener, y 19eg o Ionawr o 11yb – 3yp.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.bitly.com/WMCVol

Cadwch eich llygaid yn agored am flogiau yn y dyfodol lle y byddwn yn palu’n ddyfnach i sut brofiad yw bod yn wirfoddolwr yn y Ganolfan.