Chwyddwydr ar fis Ionawr  

Blwyddyn Newydd Dda, bawb – ac onid oes gennym 2018 fendigedig ichi!

I roi dechreuad go iawn i’r flwyddyn, fe ddown â cherddoriaeth Take That ichi, cerddoriaeth a hoffir yn rhyngwladol, digon o chwerthin oddi wrth y digrifwr Sean Lock a sain Cerddorfa Genedlaethol Cymru nad oes modd ei cholli. Mae hon yn sicr o fod yn rhestr mis Ionawr na wnewch ‘Fyth mo’i Anghofio’!

Y Band

Mae cefnogwyr hen ac ifanc Take That yn mynd i gael gwledd o berfformiad fis Ionawr hwn wrth i’r Band fynd ar y llwyfan.

Mae’r sioe gerdd, a ysgrifennwyd ac a gyfarwyddwyd gan Tim Firth, yn cynnwys caneuon eiconig y band a gyrhaeddodd frig y siartiau, yn cynnwys Back For Good, Relight My Fire, Rule the World, a Shine.

Mae’r stori’n dilyn pump o gefnogwyr cerddoriaeth brwd yn eu harddegau sy’n tyfu i fyny’n addoli’r band; pum mlynedd ar hugain yn ddiweddarach, mae’r cyfeillion yn aduno mewn ymgais i wneud eu breuddwydion o gyfarfod â’u harwyr cerddorol yn realiti.

Gan gynnwys enillwyr cystadleuaeth ddoniau’r BBC, Let It Shine, Five to Five, ynghyd â holl ganeuon hynod boblogaidd y band enwog, rydym yn sicr y cewch y ‘Diwrnod Gorau’ yn y sioe gerdd hon!

Bydd y Band yn ymddangos yn y Ganolfan o’r 9fed tan yr 20fed o Ionawr.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/DonaldGordonTheatre/TheBand/?view=Standard

 

Huw Watkins yn Curadu

Mae’r cyfansoddwr clodfawr, Huw Watkins, yn rhannu’r gerddoriaeth sy’n ei ysgogi a’i ysbrydoli yn y cyngherddau arbennig hyn, a gynhelir yn Neuadd Hoddinott y BBC.

Bydd y cyfansoddwr yn arwain y cyntaf o ddau gyngerdd ar y 12fed o Ionawr, gyda’r  arweinydd, Martyn Brabbins, a chyda Huw Watkins yn chwarae’r piano.

Yn y rhan hon, fe fydd y cyfansoddwr yn rhannu gwaith oddi wrth gerddorion a pherfformwyr byw sydd wedi dylanwadu arno, yn cynnwys cerddoriaeth gan Tippett a Britten.  Bydd yr ail ran ar yr 31ain o Ionawr, dan arweiniad yr arweinydd Ryan Wigglesworth, yn cynnwys gweithiau gan Alenxander Goehr a Watkins ei hun.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/363577/364029/?view=Standard

 

Sean Lock: Yn Ysgafn Piau Hi

Bydd Sean Lock, un o gyfranwyr rheolaidd Have I Got News For You ac 8 Out of 10 Cats, yn perfformio’i berfformiad diweddaraf fel digrifwr yn y Ganolfan ar yr 21ain o Ionawr.

Ac yntau’n enwog am ei arddull sur yr olwg, ei arsylwadau treiddgar, a’i synnwyr digrifwch swrrealaidd, fe fydd y digrifwr yn trafod y cariad y mae newydd ei ganfod at fale, ei argyfwng canol oed honedig, ei obsesiynau ar y rhyngrwyd a lladradau gemwaith yn ei sioe ddiweddaraf y mae’n rhaid ei gweld.

Rhywbeth perffaith i’ch diddanu ar ôl y Nadolig i gael gwared â’r hen fblinderau mis Ionawr ‘na.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/DonaldGordonTheatre/SeanLock/?view=Standard

 

Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru yn rhannu llwyfan yn y Ganolfan ar y 24ain o Ionawr.  Bydd y cydweithrediad unigryw hwn yn gweld y ddwy gerddorfa’n cyflwyno perfformiad dwbl arbennig yn Neuadd Hoddinott y BBC fel rhan o Gynhadledd Cymdeithas Cerddorfeydd Prydain 2018.

Gyda chyfarwyddyd cerddorol gan yr arweinyddion Tomas Hanus, o Opera Cenedlaethol Cymru, a Thomas Søndergård, o Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, fe fydd y noswaith yn cynnwys perfformiadau o’r R Strauss Rosenkavalier Suite a’r Rimsky-Korsakov Scheherazade.

Peidiwch â cholli’r cyngerdd cerddorfaol ysblennydd hwn o dan unrhyw amgylchiad.

https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/363577/WNOandBBC/?view=Standard

 

Faulty Towers: Y Profiad Ciniawa

Mae Basil, Manuel, a Sybil yn mynd i weini profiad ciniawa gyda gwahaniaeth!

O’r 25ain tan yr 31ain o Ionawr, mae comedi clasurol yn cyfarfod â chiniawau pum seren yn y digwyddiad clodfawr hwn, sydd wedi bod yn ffefryn mewn theatrau ers dwy ddegawd.

Yn ystod y noswaith, fe gaiff y gynulleidfa arlwy o bryd tri chwrs, ynghyd â gwefr a chyffro anochel Basil a’i dîm.

I neilltuo’ch bwrdd, ewch i https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/ffresh/faultytowers18/?view=Standard