Y Pum Sioe Orau 2018

Gyda’n cyfran deg o sioeau cerdd gwefreiddiol ar fin anrhydeddu llwyfan Theatr Donald Gordon yn 2018, mae yna ddigonedd i’n cyffroi. Dyma’n detholiad o sioeau ardderchog sy’n dod i Ganolfan Mileniwm Cymru y gallwch neilltuo’ch lle ar eu cyfer yn awr.

  1. Sunset Boulevard, y 26ain o Chwefror – y 3ydd o Fawrth

 

Anghofiwch dywydd oer, digalon Chwefror a hedfanwch i ddinas heulog Los Angeles am stori o sêr enwog, cariad a drama.

A hithau wedi’i seilio ar y ffilm o 1950 o’r un enw, mae Sunset Boulevard yn dilyn hanes Norma Desmond a Joe Gillis, a hap-gyfarfod a ddaw â nhw at ei gilydd.

A hithau’n seren wedi’i diorseddu o gyfnod y sgrîn fud, mae Norma yn byw yng ngoleuni darfodedig ei henwogrwydd gynt, yn ei hen blasty ar Sunset Boulevard. Ac eithrio’i bwtler, mae Norma yn byw gan wrthod â derbyn realiti, yn byw bywyd unig, wedi’i hanghofio ac mewn ffantasi ar ei hystâd. Pan ddaw’r sgriptiwr ffilmiau ifanc a thlawd, Joe, i’w bywyd, fe wêl hi’r cyfle i adfywio’i gyrfa a dychwelyd i’r sgrîn fawr.

Mae Sunset Boulevard, sy’n gampwaith sydd wedi ennill Gwobr Tony ac a lwyfannir gan Andrew Lloyd Webber, yn addo perfformiadau syfrdanol, sgôr clodfawr, a dihangfa wir ei hangen.

Dolen: https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/DonaldGordonTheatre/SunsetBoulevard/?view=Standard 

2. Shrek,  y 10fed– yr 22ain o Ebrill

A ydych yn barod am anturiaeth? Paratowch i ymuno ag arwr serchog ac annhebygol sydd ar ei gyrch i achub y Dywysoges Fiona llawn bywyd.

Gan gael cydymaith digri’ yn ymuno ag ef (hoff farch bonheddig pawb, Donkey), mae Shrek yn gorfod wynebu’i gyfran deg o rwystrau ar ei ffordd i achub y dydd, yn cynnwys draig sy’n chwythu tân.

Gan fod wedi’i seilio ar y Ffilm Animeiddio gan Dreamworks sydd wedi ennill Oscar, fe ddaw Shrek the Musical â stori hoffus i’r llwyfan a chanddi gyfuniad buddugoliaethus o liw, comedi a storïau tylwyth teg.

Byddwch yn barod i wenu o glust i glust, gan fod llond bol o chwerthin yn hollol anochel gyda hon.

Dolen: http://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/DonaldGordonTheatre/shrek2018/?view=Standard

3. War Horse, y 4ydd– yr 28ain o Orffennaf

A hithau wedi’i seilio ar y nofel gan yr awdur clodwiw, Michael Morpurgo, mae War Horse yn ddrama emosiynol, lawn dychymyg sy’n dilyn hynt a hanes bachgen ifanc a’i geffyl yn ystod trychinebau’r Rhyfel Byd Cyntaf. A hwythau wedi’u gwahanu gan alwadau Prydain yng nghanol rhyfel ddychrynllyd, mae tad Albert yn gwerthu’i geffyl annwyl, Joey, i’r Marchoglu Prydeinig, ac mae Albert yn mynd ati i chwilio am ei gyfaill gorau ceffylaidd ledled meysydd y gad yn Ffrainc.

Gyda cheffyl eithriadol o realistig gan Handspring Puppet Company o Dde Affrica, mae War Horse yn cynnwys delweddu syfrdanol a ddaw â’r stori’n fyw gyda llawer iawn o hud theatr.

A hithau’n dwymgalon, yn wefreiddiol ac yn sicr o wneud ichi wylo, peidiwch â cholli War Horse pan ddaw hi atom ym mis Mehefin.

Dolen: https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/DonaldGordonTheatre/warhorse/?view=Standard

4. Wicked, yr 31ain o Hydref – y 24ain o Dachwedd

A hithau’n cynnwys gwrach ddieflig, cyfeillgarwch annhebygol a stori serch swynol, mae Wicked yn nesáu at ei 15fed pen-blwydd, ac mae’n un o ffefrynnau annwyl Broadway, gan ddal ei thir fel yr wythfed sioe fwyaf hirfaith a fu erioed. Gafaelwch yn dynn yn eich coesau ysgubell, mae Elphaba yn mynd i gyfareddu Caerdydd yn union mewn pryd ar gyfer Nos Galan Gaeaf.

Gan fod yn ailddychmygiad swynol o’r cymeriadau yn The Wonderful Wizard of Oz, mae Wicked yn croniclo’r cyfeillgarwch anhygoel a’r rhwystrau sy’n wynebu dwy fyfyrwraig dewiniaeth, Glinda ac Elphaba.

Mae Wicked, sef chwedl o rymuso menywod, o drechu cyfyngiadau ystrydebau, ac o nerth cyfeillgarwch, sydd wedi’i gosod yn erbyn cefndir hudol Oz, wedi dal calonnau dros 7.5 miliwn o bobl. Gan ymffrostio mewn trac sain anorchfygol a bachog, dyma stori rydych yn annhebygol o’i anghofio. Byddwch yn barod, wrachod, mae hi bron yn amser herio disgyrchiant.

Dolen: https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/DonaldGordonTheatre/Wicked18/?view=Standard

5. Matilda, y 4ydd o Ragfyr – y 12fed o Ionawr

Mae hi yn iawn, rydych chi yn anghywir, ac nid oes dim y gallwch ei wneud amdano…

Gan ddod ag ychydig o ddireidi i’r llwyfan yn union mewn pryd ar gyfer y Nadolig, doir â Matilda the Musical i fywyd gan Gwmni Brenhinol Shakespeare, sy’n ymddangos am y tro cyntaf yng Nghaerdydd fis Rhagfyr nesaf.

A hithau wedi’i seilio ar waith dyrchafol ac annwyl gan lawer o eiddo Roald Dahl, dyma stori am genhadaeth geneth fach ddeallus a chroyw i ddianc rhag yr oedolion drygionus sydd o’i hamgylch. Yn ei bôn, mae Matilda the Musical yn addasiad teimladwy, tafod ym moch o ffefryn plentyndod, sydd wedi’i chlymu ynghyd gan drac sain ffraeth a bachog.

Mae yna gacenni siocled, dagrau, a llawer o chwerthin ar y gweill ichi; ac felly rhuthrwch am eich tocynnau yn awr.

Dolen: https://www.wmc.org.uk/Productions/2018-2019/DonaldGordonTheatre/Matilda/?view=Standard