Canllaw anrhegion llawen iawn oddi wrth Ganolfan Mileniwm Cymru

Dyma’r amser mwyaf bendigedig o’r flwyddyn (er braidd yn ingol os nad ydych wedi dechrau ar eich siopa Nadolig).  Gyda phefriad o oleuadau bach ac arogl priddlyd coed pîn, mae’n anodd gwrthsefyll hud tymor y Nadolig.

I’w wneud o mor ddi-straen â phosibl, mae gennym ddetholiad sy’n serennu o anrhegion i bawb yn eich bywyd.  Y darn gorau?  Mae popeth ar y rhestr hon yn hawdd ei lapio, ac felly peidiwch â gofidio am orfod bustachu â’r tâp glynu.

Ar gyfer y cefnogwr Take That yn eich bywyd…

…Tocynnau i weld y Band (9fed-20fed o Ionawr)

LtoR Lauren Jacobs, Katy Clayton, Rachelle Diedericks, Faye Christall, Sarah Kate Howarth credit Matt Crockett

Nid ydym byth yn anghofio’r grŵp pop bechgyn cyntaf inni’i garu, ac mae’r sioe gerdd a werthodd gyflymaf a roddwyd ar lwyfan gan Tim Firth a Gary Barlow yn dod i’r Ganolfan ym mis Ionawr.

Gan fod yn gyfuniad hyfryd o gomedi, hiraeth, a chyfeillgarwch, mae’r Band yn dilyn grŵp o gyfeillion sy’n aduno ar ôl 25 mlynedd i gyfarfod â’r grŵp pop bechgyn oedd yn perfformio pan oeddynt yn tyfu drwy boenau twf i fod yn oedolion ifainc.  Gan fod yn anrheg i’ch cyfeillion benywaidd gorau un, fe allai hon fod noswaith allan berffaith i enethod i groesawu’r Flwyddyn Newydd, ac felly peidiwch â bod yn rhy hwyr i gael tocynnau.

Ar gyfer y sawl sy’n hoffi Strictly ar eu nos Sadwrn …

…tocynnau i weld Brendan Cole

brendancole-main

Gwnewch eich wyneb dawnsfa yn barod, mae Brendan Cole yn paratoi ar gyfer dychwelyd i’r Ganolfan gyda’i sioe newydd, All Night Long, ar y 4ydd o Fawrth.  A hithau’r anrheg berffaith i wyliwr brwd rhaglen Strictly Come Dancing, fe fydd y noswaith yn cynnwys Brendan a’i ddetholiad dethol o ddawnswyr penigamp wrth iddynt wefreiddio a chyffroi’r gynulleidfa â cherddoriaeth fyw, hudoliaeth ac effeithiau arbennig syfrdanol.

Ar gyfer y rheiny sy’n dymuno y byddai bywyd yn gabaret…

…comedi a choctels yn ffresh

ffresh venue

Gyda dyfodiad tymor y gwanwyn ym mis Mawrth, fe ddaw rhestr newydd sbon o adloniant byw, yn cynnwys cerddoriaeth fyw, y gair llafar, cabaret a chomedi, i ffresh.  Gyda difas, dawnswyr a grwpiau pop newydd arloesol yn paratoi ar gyfer golau cylch ffresh, mae yna rywbeth i bawb (a pheth coctels anhygoel wych, os ydych yn teimlo’n sychedig).

Ar gyfer y digrifwr yn eich bywyd…

tocynnau i glasur gomedi

Spamalot

Mae ar hyd yn oed y bobl ddigrifaf angen ychydig bach o godi calon yn ystod tymor maith y gaeaf, ac felly pam na wnewch eu gwahodd i wledd o noson sy’n gyforiog o’r hyn y maent yn ei garu fwyaf?  Comedi.  Rydym i gyd yn gwybod mai chwerthin yw’r feddyginiaeth orau.  Ac yntau’n reiat o gomedi, fe ddaw Spamalot â’r gorau o Monty Python a’r Holy Grail i’r llwyfan.  Ymunwch â’r genhadaeth i ganfod y Greal Sanctaidd anodd ei ddal, ac ewch am docynnau i’ch cyfaill digrifaf.

Ar gyfer y rheiny sy’n hoffi diweddglo dedwydd…

…straeon serch sy’n goroesi drwy’r oesoedd

BRB-sleeping-beauty-main

Mae celfyddyd symudiad yn rhywbeth i’w edmygu, ac fe all ymweliad â’r bale fod yn brofiad syfrdanol.

Ac yntau’n berfformiad cyfareddol o stori dylwyth teg annwyl, mae llawer ohonom yn gyfarwydd â hanes tywysoges, gwerthyd, a chusan gwir gariad.  A hithau yn y Ganolfan ar y 14eg-17eg o Fawrth, mae’r Rhiain Gwsg yn stori serch ddiamser a gyflwynir yng ngogoniant gweledol dawns.  Gan gael ei galw’n, “The grandest ballet in the repertory” gan The Guardian, mae dehongliad cwmni Bale Brenhinol Birmingham o stori dylwyth teg glasurol yn sicr o roi gwefr a mwyniant i gynulleidfaoedd.

cinderlla

Os ydych yn caru dawns, fe fydd cynhyrchiad Matthew Bourne o Cinderella hefyd yn dod â gosgeiddrwydd i lwyfan Theatr Donald Gordon o’r 3ydd – 7fed o Ebrill.   Ac yntau’n ddehongliad hudol o stori serch boblogaidd, mae’r cynhyrchiad hwn yn rhamant wefreiddiol a osodir yn Llundain yr adeg yr anrheithiwyd hi yn ystod Yr Ail Ryfel Byd.

Ar gyfer y teulu cyfan…

anghenfil hoffus

Shrek the Musical - Cardiff T-Shirt

Gall hi fod yn anodd canfod anrheg a hoffir gan bawb, neu sy’n addas i bawb.  Pam na rowch rywbeth i’r holl deulu edrych ymlaen ato gyda thrip i’r theatr sy’n addo gwneud iddynt wenu o glust i glust?

Gan ddod â hoff stori dylwyth teg pawb wyneb i waered i’r llwyfan, bydd Shrek the Musical yn y Ganolfan o’r 10fed-22ain o Ebrill.  Gyda’r Dywysoges Fiona feiddgar, Mul fel y march digri’, ac anturiaethau arwrol annhebygol Shrek, dyma gynhyrchiad sy’n gyforiog o hiwmor, antur a dogn iach o gariad.  Mae yna hefyd ddraig sy’n chwythu tân, os dyna’ch pethau.

Ar gyfer yr un lletchwith…

tocynnau anrhegion

Bob blwyddyn, mae yna o leiaf un person ar ein rhestr sydd ychydig yn anodd prynu iddo.  Y tebygolrwydd yw eu bod eisoes yn prynu popeth iddynt eu hunain y mae arnynt ei angen, neu efallai nad ydych yn sicr o’u chwaeth.  Gallai tystysgrif rhoddion ar gyfer y Ganolfan fod yn ddewis hawdd, yn enwedig os oes arnoch angen prynu ar frys.  Gellir defnyddio tystysgrifau rhoddion ledled y Ganolfan yn gyfnewid am docynnau, pryd o fwyd yn ffresh, neu tuag at aelodaeth Addewid.