Chwyddwydr ar Fis Rhagfyr

Anghofiwch ‘holly jolly’, mae’r Ganolfan yn mynd i lwyfannu Merry Tootsie Christmas eleni!

Mae arlwy’r ŵyl ym mis Rhagfyr yn cynnwys y cydweithrediadau jas gorau, grŵp genethod retro, a thinc o hud, sy’n sicr o wneud y tymor befrio.

Felly, gwisgwch eich het Siôn Corn, ac anelwch hi am y Ganolfan am fis o hwyl fythgofiadwy’r ŵyl …

Second Star from the Right

secondstar-main.jpg

Doir â chwedl glasurol JM Barrie yn fyw gyda thro annisgwyl fis Rhagfyr hwn.

Bydd Neverland a’i anturiaethau hudol yn meddiannu’r Ganolfan, diolch i grŵp theatr Hijinx Odyssey.

Fodd bynnag, mae ‘Second Star to the Right’ yn brin o un peth hanfodol – Peter Pan.  A hoff fachgen coll pawb wedi mynd, mae’r cynhyrchiad yn gweld brwydr Neverland i ailddarganfod anturiaeth, hud, a dychymyg.

Mae’r sioe newydd gyffrous yn cynnwys cast bywiog o ddisgyblion o Ysgol Uwchradd Woodlands, ynghyd â pherfformwyr anabl a pherfformwyr nad ydynt yn anabl o Odyssey.

Mae ‘Second Star from the Right’ yn y Ganolfan o’r 30 Dachwedd tan yr 2 Rhagfyr.

A Merry Tootsie Christmas

tootsierollers-main

Mae Pharrell Williams, Rizzle Kicks, a Taylor Swift yn mynd i gael triniaeth Tootsie yng Nghaerdydd eto’r Nadolig hwn.

Bydd y byd-enwog Tootsie Rollers yn ychwanegu ychydig o gyfaredd odidog at y Ganolfan ar yr 2 Rhagfyr.

Gyda fersiynau clasurol o ganeuon, o Judy Garland i Rihanna, mae’n rhaid ichi fynd i weld y pumawd beiddgar hwn y tymor Nadolig hwn.

Jacqui Dankworth a Charlie Wood

jacqui-main.jpg

Mae’r ddeuawd jas a blues (melanganeuon) uchel ei chlod, Jacqui Dankworth a Charlie Wood, yn uno’u lluoedd i gyflwyno’u fersiwn nhw o’r clasuron yn y Ganolfan.

Bydd y perfformwyr clodfawr, sydd wedi’u dylanwadu gan bobl fel Ray Charles a Betty Carter, Duke Ellington a Billy Strayhorn, a George ac Ira Gershwin, yn mynd â’r gynulleidfa yn ôl i gyfnod euraidd y blues (melanganeuon) gyda datganiadau syfrdanol o ganeuon, megis The First Time Ever I saw Your Face; You’ve Got a Friend; ac It Don’t Mean a Thing.

A’r caneuon hyn wedi’u hoffi o’r dechrau un ac yn ganeuon bythgofiadwy, fe anogir cynulleidfaoedd i fwynhau’r paru blues (melanganeuon) unigryw hwn ar y 9 Rhagfyr.

The Bear

thebear.jpg

Doir â chwedl aeafol dwymgalon o anturiaeth, cyfeillgarwch a chanfod eich ffordd adref unwaith eto yn fyw yn y Ganolfan fis Rhagfyr hwn.

Bydd stori Raymond Briggs, The Bear, a hoffir yn enfawr, yn rhoi pawb yn ysbryd yr Ŵyl o’r 12 tan 31 Rhagfyr.

Mae’r chwedl annwyl yn dilyn y cyfeillgarwch annhebygol rhwng geneth ifanc ac Arth y Gogledd, sy’n mynd ar daith epig o hunan-ddarganfod gyda’i gilydd.  Rhowch arlwy iawn i’ch teulu gyda’r cynhyrchiad llwyfan hardd hwn.

Ernie Sparkles’ Office Christmas Party

erniesprakles.jpg

Paratowch am firi hwyliog yr ŵyl yn Ernie Sparkles’ Office Christmas Party!

Mae prif berfformiwr bachgennaidd Caerdydd yn mynd i rannu popeth disglair â chynulleidfaoedd yn y Ganolfan ar y 15 Rhagfyr hwn.  Mae’i gymysgedd eang o gabaret, cerddoriaeth a champau sioe gemau yn sicr ddigon o gael hwyl yr ŵyl i ddechrau â rhialtwch mawr.

Noswaith gyda Mat Ricardo gyda’r gwestai arbennig, Pete Wardell

Mat Ricardo

Gweld yw credu pan ddaw hi’n fater o berfformiadau hudolus.

Fodd bynnag, mae’r dewin sydd wedi ennill gwobrau lawer, Peter Wardell, yn dyrchafu hud i lefel arall â’i sioe Nadoligaidd ar yr 16 Rhagfyr.

Mae’i ddoniau dihafal wedi’i weld o’n cael ei enwi’n Ddewin Golwg Agos y Flwyddyn gan y Cylch Hud ac yn Ddewin Llwyfan y Flwyddyn – gan olygu mai ef yw’r dewin cyntaf i ennill y ddau!

Yn ychwanegu at yr hud, fe fydd un o’r perfformwyr amrywiaeth y gofynnir amdano fwyaf yn Ewrop, Mat Ricardo.  Ac yntau’n cael ei adnabod fel y Jyglwr Bonheddig, mae Mat yn enwog am fod yn dod â digon o chwerthin yn gyson ac yn creu golygfa fythgofiadwy lle bynnag y mae’n mynd.