Sioe gerdd fyd-enwog Miss Saigon yn dod i Gaerdydd

Wrth i’r goleuadau bylu dwi ar flaen fy sedd yn aros i’r llen godi’n theatr orlawn Birmingham Hippodrome. Mae cynhyrchiad newydd clodwiw Cameron Mackintosh o’r sioe gerdd fyd-enwog Miss Saigon wedi cychwyn ar ei daith fawreddog o’r Deyrnas Unedig a dwi yma i brofi’r sioe am y tro cyntaf un.

“This is the fourth time I’ve seen it”, sibrydai menyw wrth fy ochr, “I drove up from Essex to see this as it’s such an amazing production.  I warn you, you won’t get through the second song without crying.”

Stori garu epig

Yn seiliedig ar opera Giacomo Puccini, Madame Butterfly, ac enillydd naw gwobr Whatsonstage yn 2015, gan gynnwys Sioe Orau, mae’r stori garu epig hon wedi ei osod yn ystod rhyfel Fietnam ac yn adrodd stori ddirdynnol merch ifanc o’r enw Kim. Wedi ei hamddifadu gan y rhyfel, mae hi’n cwympo mewn cariad â milwr americanaidd or enw Chris – ond caiff eu bywydau eu chwalu’n deilchion gan gwymp Saigon.
Gyda’i cherddoriaeth rymus, dyma ail lwyddiant ysgubol Claude-Michel Schönberg a Alain Boublil yn dilyn Les Misérables. Yn ôl pob tebyg yr ysbrydoliaeth wrth wraidd y sioe gerdd oedd llun o fam Fietnamaidd yn gadael ei phlentyn mewn maes awyrennau yn Fietnam er mwyn ei hanfon ar awyren i’r Unol Daleithiau at ei thad, cyn filwr, byddai’n medru rhoi bywyd gwell iddi. Roedd Schönberg yn gweld penderfyniad y fam fel yr aberth eithaf, dyma’r syniad craidd tu ôl stori Miss Saigon.

Gwledd i’r llygaid

Mae’r goleuadau’n pylu rhagor. Ar lwyfan gweler merch ifanc, ei phen i lawr, yn sefyll yn stond yng nghanol helbul ymosodiadau ar Saigon. Sgrechiadau bomiau’n plymio, ffrwydradau’n atseinio’n fy nghlustiau ac mae’r sioe’n hawlio fy sylw’n syth.
Mae’r amryw o setiau yn anhygoel – o fudreddi strydoedd Saigon, i’r bariau a phuteindai chwyslyd. Rydych chi wedi’ch llwyrfeddiannu gan y profiad, fel petaech yn teimlo bob emosiwn ochr yn ochr â’r cymeriadau.  Fel y rhagwelodd y fenyw wrth fy ochr, erbyn diwedd yr ail gân, ‘Movie in my Mind’, pan fo’r dawnswragedd yn adlewyrchu ar eu breuddwydion o fywyd gwell, teimlaf lwmp yn fy ngwddw.

Cast anhygoel

Mae’r berthynas rhwng y cymeriadau Chris (Ashley Gilmour) a Kim (Sooha Kim) yn wefreiddiol a theimlwn y cariad angerddol sydd rhyngddynt. Mae ‘The Engineer’ (Red Concepcion) yn gymeriad lliwgar a bachog, cyfareddol a digrif tu hwnt, ond ganddo’r gallu i fod yn deimladwy ar adegau.  Mae’r boen a bradychiad  teimlai cymeriad Ellen (Zoë Doano) wedi ei bortreadu’n berffaith ac mae Thuy (Gerald Santos) yn bresenoldeb gormesol ar lwyfan sy’n hawlio sylw’r gynulleidfa gyda’i lais awdurdodol. Mae’r cast yn ei gyfanrwydd yn llu o dalent ac mae’n amlwg mai’r goreuon sydd wedi cael eu dewis ar gyfer y daith DU.

Y sioe sy’n serennu yn yr achos hwn
Erbyn diwedd y sioe dwi wedi cael fy nghario ar don o emosiwn ac wedi caru bob eiliad.  Ers ei première yn Llundain yn 1989, mae cynhyrchiad Miss Saigon Cameron Mackintosh wedi dod yn un o’r sioeau cerdd fwyaf llwyddiannus erioed a gallaf ddeall pam – y sioe ei hun sy’n serennu.

Mi fydd Miss Saigon yng Nghanolfan Mileniwm Cymru o ddydd Mercher Tachwedd 29 – dydd Sadwrn Ionawr 6 2018.