Chwyddwydr ar Fis Tachwedd

Mae’r hetiau a’r sgarffiau allan yn barod, ac ar gyfer y rheiny sy’n fwy trefnus, efallai bod y siopa Nadolig wedi dechrau’n barod? I ni yn y ganolfan, mae pob system ar ‘fynd’. Tachwedd yw mis y bydd dwy sioe gerdd anhygoel yn cymryd drosodd y Theatr Donald Gordon. Mae ein cynhyrchiad epig ni, Tiger Bay The Musical, yn archwilio Caerdydd yn yr 1900au cynnar, ac mae cynhyrchiad byd-enwog Cameron Mackintosh, Miss Saigon, yn dychwelyd i’r Ganolfan fel ein trt Nadolig.

Black Out 

Black out

Ffansio rhywbeth hollol new ac ysblennydd, rhywbeth fydd yn eich gadael yn teimlo’n anhygoel ar ôl eich ymweliad?  Nac edrychwch ymhellach – mae gennym yr ateb perffaith ichi, onide!

Mae Black Out yn gymysgedd bendigedig o ddawnsio modern, celfyddyd graffig a pherfformiad, y cyfan yn cael eu dangos drwy ddefnyddio goleuni a thywyllwch yn gelfydd iawn, fydd yn codi’ch ysbryd.  Paratowch eich hun am brofiad anghyffredin gan fod y ddrama gyfan yn digwydd mewn blwch wedi’i adeiladu’n arbennig ar lwyfan y Tŷ Dawnsio, gan adael i’r gynulleidfa weld popeth oddi fry.

Bydd hud cyfarwydd Black Out yn digwydd yn y Ganolfan ar y 10 a 11 o Dachwedd.

Hefyd, os nad yw’r perfformiad wedi bod yn ddigon diddorol ac os hoffech ganfod mwy o wybodaeth am yr hyn sy’n digwydd o’r golwg a sut y cafodd y prosiect ei lunio, fe allwch ymuno â Philippe Satire a’r artistiaid ar gyfer sesiwn holi ac ateb ar ôl y perfformiad ar ôl y dangosiad am 8yh ar y 10 Tachwedd.

Tiger Bay Musical

Tiger-Bay-main

Bydd ein cynhyrchiad ein hunain, mewn cydweithrediad â Cape Town Opera, yn cyrraedd y llwyfan ar gyfer ei dangosiad DU cyntaf erioed ar ddydd Llun, 13 Tachwedd. Bydd Tiger Bay The Musical yn eich cludo yn ôl i 1900au cynnar, pan oedd bywyd yn anodd ac roedd Caerdydd yn fwyaf adnabyddus allforio glo.

Mae’r sioe gerdd newydd ysblennydd hon yn dilyn penderfyniad menyw ifanc i herio anghyfiawnder cymdeithas, dilyn ei chalon a sylweddoli ei breuddwydion. Gyda cherddoriaeth syfrdanol a chymeriadau bythgofiadwy gan gynnwys John Owen-Jones fel y Trydydd Marquis Bute, a Suzanne Packer fel Landisha Landland, bydd Tiger Bay yn eich cludo i dafarndai enwog a ffyrdd tanddaear y ddinas at y trobwynt anhygoel yn hanes hwn.

Bydd Tiger Bay Musical yn rhuo i fywyd ar lwyfan yn y Ganolfan o’r 13 Tachwedd.

Os hoffech ddarganfod mwy o wybodaeth am y ddrama syfrdanol hon, fe allwch wneud hynny yma (dolen i’r wefan: https://www.tigerbaythemusical.com ).

Ffresh

Kyle-Lima-main

Mae Tiger Bay Presents yn dymor o berfformiadau sy’n arddangos talent rhai o artistiaid gorau Butetown. Mae’n gyfle gwych i weld rhywbeth gwahanol ac i gefnogi talent leol.

Fe fyddwn ni’n cychwyn ein hamserlen Porth Teigr Ffresh gyda Li Harding, canwr jazz a blues, a chafodd ei geni a’i magu yn Butetown. Bydd y triawd Gary Phillips, ensemble jazz o Abertawe, yn perfformio gyda hi, gan ffurfio un o’r pedwarawd mwyaf poblogaidd yn y byd cerddoriaeth fyw yn y DU. Ymunwch â Li am montage trydanol yn amrywio o Etta James i gyd i Dakota Staton, 11 Tachwedd.

Nesaf, Leroy Brito: Butetown’s Finest. Beth sy’n well na noson lawn o gomedi? Noson yn llawn o gomedi perthnasol Cymru! Nid yw Leroy yn ddieithr i’r gylch comedi, wedi iddo berfformio yn Efrog Newydd, yr ŵyl Fringe Caeredin, a Chlwb Glee Caerdydd ei hun. Gyda phrif arweinydd gan Clint Edwards, a chefnogaeth gan y Gymro/Sbaenwr Ignacio Lopez, rydym yn falch o fod yn clirio’r llwyfan Ffresh ar gyfer un o’n gorau ar 17 Tachwedd.

Ein sioe derfynol yn ein hamserlen Tiger Bay Presents Ffresh ym mis Tachwedd yw’r aml-dalentog, sioe un-dyn, Kyle Lima. Yn perfformio gwaith ei hun, Heart and Soul, eisteddwch yn ôl a mwynhewch un noson yn amrywio o gomedi, i adrodd storïau, i R’n’B a jazz llais. Mae Kyle yn ddathliad o bob dim Caerdydd, a bydd gyda ni am ddwy noson ar 24-25 Tachwedd.

Under Glass

Clod-ensemble-Under-Glass-main

Os yw Black Out wedi eich gadael chi yn chwilio am fwy o gelf weithredol, mae gennym berfformiad a ddylai wneud y tric yn iawn i chi.

Yn dilyn perfformiad i ennill gwobr yng Ngŵyl Ymylol Caeredin, mae Under Glass yn dychwelyd i’r Ganolfan gyda’u perfformiad hyfryd newydd.  Y tro hwn, fe allwch brofi cyfres o berfformiadau unigol fydd yn digwydd o fewn casgliad o jariau a chynhwysyddion gwydr.  Mae Under Glass yn meistroli’r gorchwyl o asio’r agwedd weledol, y coreograffi a’r sgôr gwreiddiol i greu portread wedi’i animeiddio o fywyd dynol mewn ffordd nas gwelwyd o’r blaen ar lwyfan.

Mae Under Glass yn dechrau yn y Ganolfan ar yr 22 Tachwedd.

Miss Saigon

web-MISS-SAIGON.4.jpg

Mae un o straeon cariad trasig mwyaf parhaol y theatr ar ei ffordd i dorri ein calonnau ni eto tymor hwn.

Bydd y Miss Saigon byd-enwog yn cymryd drosodd y Ganolfan o 29 Tachwedd, gyda chefnogwyr hen a newydd yn cael swyno gyda’r sioe o’r cychwyn tan ddiwedd unwaith eto.

A hithau’n torri pob record ac yn enillydd naw Gwobr Whatsonstage 2015, yn cynnwys Sioe Orau, fe fydd y sioe gerdd Miss Saigon yn mynd â chi ar daith syfrdanol o wefreiddiol yn y Ganolfan o’r 29 Tachwedd.