Chwyddwydr ar fis Hydref

 

Fel mae’r misoedd yn oeri, fe gawn yr esgus perffaith dros noson yn y theatr.  Gydag amrywiaeth o berfformiadau diwylliannol a chasgliad o ddigwyddiadau cerddorol, mae gan y mis Hydref hwn rywbeth i bawb!

Hollie McNish 

holly mcnish

Gan fod yma am noson yn unig, fe fydd y bardd sydd wedi ennill gwobrau a’r arloeswraig ysgrifennu, Hollie McNish, yn mynd ar y llwyfan i ddarllen ac i sgwrsio’n agored am ei chasgliad diweddaraf, PLUM.

Gyda thros saith miliwn wedi bod yn gwylio ar YouTube, mae Hollie McNish wedi gwneud argraff aruthrol o fawr ar y byd barddoniaeth.  Gan ddefnyddio’i phrofiadau personol i greu barddoniaeth ddidwyll a llawn mynegiant, mae’i chasgliad newydd am fynd â chi ar daith hwyliog a difyr drwy droeon bywyd cyfoes.

A hithau wedi teithio o amgylch y Deyrnas Unedig yn amlygu’i barddoniaeth, gydag ymddangosiadau niferus ar BBC a Radio 1, mae’i pherfformiadau grymus wedi peri i gynulleidfaoedd ddychwelyd dro ar ôl tro, gan sicrhau noswaith o ddiwylliant ac adloniant.  Bydd Holly yn y Ganolfan fel rhan o dymor byw Ffresh ar y 6 Hydref.

 

 Opera Cenedlaethol Cymru: Die Fledermaus

blog 2

Gyda’i gŵr yn wynebu amser mewn carchar, mae Rosalinde yn edrych ymlaen at dreulio amser gyda’i chariad.  Fodd bynnag, wrth i gymeriadau cyfrwys y ddrama saernïo gwe o gelwyddau i’w hesgusodi nhw o ddyletswyddau ffurfiol, mae’n ymddangos nad oes modd cadw unrhyw gyfrinach.  Mae stori hynod ddoniol am gam-adnabod yn digwydd ymysg ysblennydd dawns fasgiau.

Mae Die Fledermaus yn brofiad operatig rhamantaidd sy’n addo darparu noson o chwerthin ac emosiwn.  A dyna esgus rhagorol i fynd i’r theatr gyda chyfeillion fis Hydref hwn!  Bydd Opera Cenedlaethol Cymru: Die Fledermaus yn y Ganolfan ar y 14 Hydref.

 

Richard Thompson

Picture1

Bydd yr ysgrifennwr caneuon Seisnig chwedlonol a chanddo OBE, Richard Thompson, yn dod i’r Ganolfan am noson o glasuron gwlad.  Mae’i gampwaith gitâr nodedig yn athrylith lwyr, gan gymell ‘Rolling Stone’ i’w alw’n “cystadleuydd annisgwyl ar gyfer teitl yr artist roc mwyaf gwych sy’n fyw”.

Mae’i albwm diweddaraf, ‘Proper’, yn tynnu ynghyd hanes cerddoriaeth, gan grynhoi gyrfa o berfformio mewn un arddangosfa.  Gyda’r perfformwyr gwadd, Josienne Clarke a Ben Walker, mae’r noson ar y 15 Hydref yn addo darparu amrywiaeth a mwynhad acwstig.

 

The Hartlepool Monkey 

20170913_The Hartlepool Monkey credit Dan Tsantilis_HighRes_0275

Bydd chwedl mwnci a grogwyd fel ysbïwr Ffrengig yn cael ei hatgyfodi drwy bypedwaith yn y Ganolfan rhwng 17-21 Hydref.

Seilir The Hartlepool Monkey gan Gyre a Gimble , a ysgrifennwyd gan Carl Grose, mewn cydweithrediad â Stratford Circus Arts Centre, ar y chwedl sy’n 200 mlwydd oed o long wedi’i dryllio oddi ar arfordir Hartlepool gyda dim ond dau’n goroesi: geneth y caban a masgot y llong, sef tsimpansî mewn lifrai milwrol.

A hwythau’n arswydo rhag ymosodiad gan y Ffrancod ac yn anghyfarwydd â sut y byddai Ffrancwr yn edrych, fe wnaeth y bobl leol roi’r mwnci o flaen ei well fel ysbïwr, gyda chanlyniad ysgeler.

Doir â’r hanes clasurol hwn, sy’n archwilio themâu goddefgarwch ac anrhesymoldeb estrongasedd, i Gaerdydd gan y pypedwyr clodfawr a roes fywyd i War Horse.

 

Slava’s Snowshow 

pic2

Yn ei ôl oherwydd galw gan y bobl!  Camwch i fywyd breuddwyd Slava’s Snowshow wrth ichi ddechrau ar brofiad hudolus, theatraidd nad oes ei debyg.

Gan fod misoedd y gaeaf ar ein gwarthau, mae yn awr yn ymddangos fel yr amser perffaith i neidio i mewn i storm eira eira Slava.  Gan eich rhoi chi wrth graidd y gweithredu, mae harddwch a hiwmor y perfformiad yn addo rhoi amser i’w gofio.

Gan fod yn berffaith i oedolion neu deuluoedd, yr olygfa amrywiol, syfrdanol yw’r hyn sy’n dod â’r perfformiad yn ôl i’r Ganolfan am flwyddyn arall.  Bydd Slava’s Snowshow yn y Ganolfan o’r 17 – 21 Hydref.

 

As a Tiger in the Jungle 

pic3

Mae goroeswyr masnachu plant Nepalaidd yn adrodd eu hanesion yn y cynhyrchiad grymus hwn rhwng 24-25 Hydref.

Mae ‘As a Tiger in the Jungle’ yn gweld y goroeswyr Renu Ghalan ac Aman Tamang yn ymuno â’r artist o Fietnam, Loan Tp Hoang, i adrodd eu hanesion am blentyndod a gollwyd.

Mae’r sioe nerthol ac ingol hon yn cynrychioli partneriaeth gynhyrchu ryngwladol rhwng Sverre Waage, o Cirkus Xanti, ac Ali Williams, gynt yn Gyfarwyddwr Artistig nofitstate Cymru.

Mae’r asiad unigryw hwn o berfformiad, syrcas a cherddoriaeth Asiaidd ac Ewropeaidd yn archwilio’r ffordd y cam-fanteisiwyd ar ac y cam-driniwyd plant o Nepal y gwnaeth eu breuddwydion o lwyddiant mewn syrcas arwain at fywyd o gaethwasiaeth.

 

P.A.R.A.D.E 

NDCWales TUNDRA credit Rhys Cozens

Mae P.A.R.A.D.E yn berfformiad golygfaol epig a grëwyd gan Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.  Mae’r profiad rhyngweithiol yn dechrau y tu allan i’r theatr lle mae protestwyr yn arwain y gynulleidfa ar daith drwy sefydliad celf cyn ei hanelu hi am y lleoliad.

Wrth ichi fynd am eich seddau, fe fydd y perfformiad yn dechrau gyda sain Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, gan eich trochi mewn profiad dawns cerddorol, artistig.

Ac yntau’n rhan o dymor Russia ‘17, yn nodi canmlwyddiant Chwyldro Rwsia a’i gysylltiad â Chymru, mae P.A.R.A.D.E yn cadw at ei wreiddiau gan ddarparu ar gyfer noson o swrealaeth sy’n cysylltu â’i berfformiad cyntaf yn 1917.  Profiad gwych i’r teulu cyfan rhwng 24-25 Hydref!

 

Beautiful: The Carole King Musical 

pic4

Mae sioe’r West End a enillodd wobr Olivier, Beautiful: The Carole King Musical, yn dod i Ganolfan Mileniwm Cymru am y tro cyntaf.  O lanc syml yn ei arddegau i arwr chwedlonol Rock ‘n’ Roll, mae King yn diffinio llais cenhedlaeth.

Gan deithio drwy’i bywyd, mae’r sioe gerdd yn cynnwys caneuon o fri, megis You Make Me Feel Like a Natural Woman, You’ve Got a Friend, Take Good Care of my Baby, So Far Away ac It Might As Well Rain Until September.  

P’un a ydych yn mwynhau noson allan gyda chyfeillion neu amser gyda’r teulu,  camwch yn ôl mewn amser i anterth Rock ‘n’ Roll a thrwythwch eich hunain yn y sioe gerdd epig hon.  Bydd Beautiful: The Carole King Musical yn y Ganolfan o’r 30 Hydref tan y 4 Dachwedd.

 

Tymor byw newydd yn Ffresh

pic6

 Gydag alawon jas chwedlonol Miles Davis, perfformiadau cabaret syrcas beiddgar, a hyd yn oed Donald Trump – peidiwch â cholli Ffresh y mis hwn!

Yn agor y mis y mae’r bardd, sydd wedi ennill gwobrau ac sy’n arloeswraig ysgrifennu, Hollie McNish, ar y 6 Hydref.  Tra bydd y cynhyrchiad dychanol, Trumpageddon, yn meddiannu’r Ganolfan ar y 7 Hydref, gan roi cipolwg hynod ddoniol a chwerthinllyd ar giamocs yr Arlywydd, y rhoddwyd cyhoeddusrwydd mawr iddynt.

Wedyn, mae hoff noson o gerddoriaeth ac adloniant pawb, Hello Cabaret, yn dychwelyd ar y 14 Hydref.  Dathlir cerddoriaeth glasurol Miles Davies: The 1950s and beyond ar y 13 Hydref, gyda band byw’n archwilio’r pair sain a greodd seiniau jas eiconig y cyfnod.

Yna, ar yr 20 Hydref, bydd y ddâm glasurol, Lili la Scala, yn mynd ar y llwyfan  ar gyfer noson gofiadwy a llu o Ganeuon i Wneud ichi Wenu.  Gyda’i sodlau uchel a’i ffraethineb miniog, da chi, peidiwch â cholli ei harlwy o gabaret!

Yn olaf, mae yna noson wyllt o syrcas, dawnsio a drag yn aros gwesteion ar yr 21 Hydref yng Nghlwb Cymdeithasol a Chabaret Mary Bijous.  Mae’r noswaith sy’n dilyn perfformiadau unigryw a chyffrous y cabaret yn sicr o arwain cynulleidfaoedd ar drywydd llu o bosibiliadau.