Dowch i gyfarfod â’r tîm

Yn ein cyfres o flogiau, lle rydym yn proffilio rhai o’r aelodau staff dawnus niferus sydd gennym yma yn y Ganolfan, cloddiwn yn ddyfnach i fyd Serena Grainger, ein Rheolwr Profiadau Cwsmeriaid.

Mae Serena yn gyfrifol am ein tîm sy’n wynebu cwsmeriaid, ein rhaglen gwirfoddolwyr, ac am wneud yn sicr bod ein cwsmeriaid a’n hymwelwyr yn cael y profiad gorau posibl.

Fy nghyflawniad balchaf yw …. yr holl ddigwyddiadau anhygoel ar raddfa fawr rydym wedi’u cynnal a gwylio sut y daw’r holl dimau ynghyd i wneud iddo ddigwydd.  Y tu allan i waith, rwy’n falch o fod wedi gadael fy nghartref yn Nyfnaint pan oeddwn yn 18 oed i wneud bywyd i mi fy hun yng Nghymru ac ni wnes erioed ddifaru!

Rwy’n caru’r Ganolfan, oherwydd … bod pob diwrnod yn wahanol ac rwyf wrth fy modd â’r gwaith a’r gweithgareddau amrywiol y caf fod yn rhan ohonynt.

Os na fyddwn yn byw yng Nghaerdydd, byddwn yn byw yn …. Efrog Newydd, rwy’n caru’r lle!

Y person a’m hysbrydolodd i weithio yn y celfyddydau yw …dim un person!  Nid oeddwn erioed wedi cymryd rhan wirioneddol yn y celfyddydau cyn gweithio yn y Ganolfan, ac felly fe wnaeth y Ganolfan yn y bôn fy ysbrydoli i weithio yn y celfyddydau.

Yr unig ddarn o gyngor a roddwn i bobl sydd eisiau gweithio yn y celfyddydau yw …. bod yn agored i archwilio llaweroedd o wahanol bethau a pheidio â’i farnu hyd nes eich bod wedi’i weld o.

Pe gallwn deithio yn ôl mewn amser i un ddegawd, y ddegawd honno fyddai … yr wythdegau.  Dim ond am y ffaith fy mod yn hoffi cerddoriaeth ryfedd o hwyliog!

Fel glaslances yn fy arddegau, roeddwn wedi gwirioni ar …. bandiau bechgyn.   Ni wnaf ddweud celwyddau, roeddwn yn eu gor-garu!

Y gân ddiwethaf y gwrandewais arni oedd… Galway Girl gan Ed Sheeran

Y llyfr diwethaf a ddarllenais oedd …  Ni allaf gofio, a dweud y gwir, ond y llyfr diwethaf rwy’n ei gofio, rwyf wedi’i argymell yn aml, oedd ‘Me Before You’.  Roedd y llyfr yn fendigedig.

Y cymeriad ffuglennol y byddwn yn gyfaill ag ef neu hi mewn bywyd go iawn yw … Olivia Pope o Scandal.  Rwy’n hoffi sut mae hi’n gallu gwneud pethau!

Y perfformiad byw gorau a welais yw …  Mary Poppins yma yn y Ganolfan.  Fe wnaeth y perfformiad fy syfrdanu.

Fy hoff goctel yw…  Cosmopolitan.  Clasur go iawn.

Ar hyn o bryd, rwyf ar sbri gwylio …  Rwyf wedi gorffen bod ar sbri gwylio The Good Wife.  Mae’n dda iawn!