Chwyddwydr ar Fedi

Bydd y mis hwn yn fis Medi i’w gofio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru gydag adloniant o gicio uchel a chwerthin llond bol oddi wrth rai o brif berfformwyr y genedl.

Bydd Caroline Flack yn gwneud ei gorau glas yn y sioe Brydeinig ardderchog, Crazy For You, ynghyd â Tom Chambers o Strictly, tra bod y digrifwr gwobr-fuddugol, Rhod Gilbert, yn sicr o gael gwared ag iselder Medi ichi.

Yn olaf, fe gaiff bywyd trefol ei ddyrchafu i uchelderau newydd wrth i dynwaredwyr drymio â llais, artistiaid, sgrialwyr a throellwyr disgiau berfformio ar ben maes parcio aml-lawr fel rhan o Break the Bay.

Mae mis Medi yn llawn i’r entrychion – fe fyddech yn wallgof i’w golli!

Rhod Gilbert a Chyfeillion

Rhod

Mae’r digrifwr gwobr-fuddugol ar fin gwneud ei ddychweliad mawr disgwyliedig i’r llwyfan am noson gofiadwy, fydd yn cynnwys gwesteion annisgwyl!

Ac yntau’n enwog am ei ffraethineb sychlyd, a hiwmor arsylwadol, mae’r digrifwr a anwyd yn sir Gaerfyrddin yn mynd ar y llwyfan ar y 1 Medi am y tro cyntaf er 2012.

Ac mae hon am fod yn sioe i’w chofio!

Bydd Rhod yn dod â gwesteion annisgwyl gydag ef ar y noswaith i helpu i godi arian hanfodol i filoedd o bobl sy’n ymladd canser yn ddewr.

Rhoddir yr holl elw o’r noswaith i Ganolfan Ganser Y Felindre, achos y mae’r digrifwr hefyd yn ei gefnogi yn ystod taith i Machu yn ddiweddarach eleni.

Breaking the Bay

Breakin the Bay main

Daw darn o fywyd trefol yn fyw yn un o’r lleoedd mwyaf annhebygol y mis hwn, diolch i’r Ganolfan.

Bydd ‘Breaking the Bay’ yn dychwelyd i Gaerdydd, gan ddod â dynwaredwyr drymio â llais, artistiaid graffiti, troellwyr disgiau, dawnswyr, artistiaid hip hop rhyngwladol a llu o rai eraill i dop maes parcio  aml-lawr Q Park.

Bydd y digwyddiad yn tra-arglwyddiaethu yn y lleoliad ar ben to ar yr 2-3 Medi, gyda thocynnau ar gael am ddim ar gyfer digwyddiadau’r dydd, ac yn dechrau o ddim ond £5 ar gyfer y nosweithiau!

Bydd y rapiwr blaenllaw a’r ymgyrchydd gwleidyddol, Lowkey, yn perfformio, ynghyd â’r dynwaredwr drymio â llais gwobr-fuddugol, Reeps One, gyda chefnogaeth gan y telynegwr Indie, Turna Phrase.

Gan ychwanegu at yr adloniant eang, fe gaiff ymwelwyr brofi bwyd stryd, arddangosfeydd, a gweithdai sgrialu gyda golygfa.

Crazy for You

giphy (44)

Mae Strictly Come Dancing yn dod wyneb yn wyneb â chyfaredd y West End yn y cynhyrchiad cicio uchel, llawn egni hwn, sy’n cynnwys dau o hoff sêr y byd teledu.

Bydd y cyflwynydd Caroline Flack a’r actor Tom Chambers yn ymddangos ar y llwyfan ar gyfer cynhyrchiad Theatr Watermill o ‘Crazy For You’.

A hithau’n cael ei chynnal o’r 5-9 Medi, fe fydd y sioe ysblennydd o gyfareddol yn dilyn hynt a helynt Bobby a Polly, y mae’i rhamant gythryblus wedi’i chlymu wrth dynged theatr sy’n ddiffygiol.

Mae’n cynnwys clasuron mawr Gershwin, yn cynnwys I Got Rhythm, They Can’t Take That Away From Me, a Nice Work If You Can Get It – ni ddylech golli hon o dan unrhyw amgylchiad!

Fawlty Towers: Y Profiad Ciniawa

Fault dining experience

Mae Basil, Manuel, a Sybil ar fin gweini profiad ciniawa â gwahaniaeth!

O’r 14-21 Medi, mae comedi clasurol yn dod wyneb yn wyneb â chiniawa pum seren yn y digwyddiad clodwiw hwn, sydd wedi bod yn ffefryn yn y theatr ers dwy ddegawd.

Yn ystod y noswaith, fe gaiff y gynulleidfa arlwy o bryd tri chwrs, ynghyd â gwefr a chyffro anochel Basil a’i dîm.

Mae’r sioe giniawa glodwiw yn asio comedi celfydd â llwyth toreithiog o anhrefn, chwerthin, creu’n fyrfyfyr, ac ysgrifennu rhagorol i greu noswaith wirioneddol bleserus!

Us Proclaimed: Clywch Ni

Us proclaimed

Rhoddir y chwyddwydr ar angerdd, safbwyntiau a hunaniaethau Cymry ifainc fel rhan o’r cydweithrediad dwyieithog clodwiw hwn.

Mae Us Proclaimed: Clywch Ni yn archwilio bywydau a serch ieuenctid Cymru gan ddefnyddio cymysgedd o ganu, comedi, barddoniaeth, a drama.

A hithau wedi’i hysbrydoli a’i chreu gan aelodau ifainc Cwmni Theatr Mess Up The Mess, mae’r sioe’n cynnwys fel un o’r prif sêr yr actor a’r ysgrifennwr, Aled Pedrick, gyda cherddoriaeth gan Ifan Davies.

Daw’r darn theatr hwn, a gyfarwyddir gan Gethin Evans, i’r Ganolfan ar yr 16 Medi, diolch i Gwmni Theatr Mess Up The Mess a Chwmni Pluen, mewn cydweithrediad â Chelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.

Opera Cenedlaethol Cymru: Khovanshchina

khovaschina

Mae Khovanshchina yn taflu’r gynulleidfa i gynnwrf Rwsia yn yr 17eg ganrif, lle y bydd yr ymryson am bŵer yn esgor ar ganlyniadau difrifol.

Mae’r adfywiad modern hwn o opera epig Mussorgsky yn gweld y pendefig Khovansky yn ymladd yn erbyn diwygio modern mewn crwsâd personol a gwleidyddol yn erbyn y Tsar a’i reolaeth sefydliadol.

Mae’r ddrama nerthol hon yn cyfuno themâu sy’n gymdeithasol berthnasol, yn cynnwys gwleidyddiaeth, pŵer, ac uchelgais, â llwyfannu trawiadol a pherfformiad corawl bythgofiadwy i greu cynhyrchiad gwirioneddol fywiog.

Doir â’r ddrama i’r Ganolfan rhwng y 23 Medi tan 7 Hydref, diolch i Gyfarwyddwr Artistig Opera Cenedlaethol Cymru, David Pountney, a’r Cyfarwyddwr Cerdd newydd, Tomáš Hanus.

Roedd y cynhyrchiad nerthol hwn, a genir yn Rwsieg, gydag is-deitlau Saesneg a Chymraeg, mor berthnasol bryd hynny ag y mae yn awr.  Peidiwch â’i golli o!