Chwyddwydr ar Awst

Mae ysgolion ynghau fwrw’r haf, ac fe ffarweliwn â mis Gorffennaf yn ogystal!  A ninnau’n dathlu dechreuad mis Awst, rydym wrth ein bodd o gyhoeddi’r sioeau newydd campus yn y Ganolfan.  O glasuron haf o’r safon ardderchocaf, sydd wedi’u gwarantu i ddiddanu’r teulu cyfan, i berfformiadau cyfoes, mae yna rywbeth i bawb fis Awst hwn yn y Ganolfan.

The Addams Family

Les Dennis, Dickon Gough, Samantha Womack, Grant McIntyre, Cameron Blakely, Carrie Hope Fletcher,Valda Aviks. THE ADDAMS FAMILY. (Matt Martin)

Mae hoff deulu rhyfeddaf pawb yn awr ar y llwyfan yn y perfformiad cyntaf yn y Deyrnas Unedig o’r comedi cerddorol syfrdanol hwn gan ysgrifenwyr y sioe gerddorol boblogaidd sydd wedi ennill gwobrau lawer, Jersey Boys, gyda’r gerddoriaeth a’r geiriau gan Andrew Lippa, a enwebwyd ar gyfer Gwobr Tony.

Mae Wednesday Addams, tywysoges fwyaf dychrynllyd y tywyllwch, bellach wedi hen dyfu’n oedolyn ac mae ganddi gyfrinach erchyll sy’n hysbys i neb ond i Gomez.  Mae hi wedi syrthio mewn cariad â gŵr ifanc mwyn o deulu parchus.  A’i anwylyd, Morticia, yn y tywyllwch yn llwyr, a all Gomez lwyddo i gadw cyfrinach ei ferch hyd nes y bydd y ddau deulu’n cyfarfod am ginio tyngedfennol gyda chanlyniadau doniol?

Ymunwch â nhw, ynghyd ag Ewyrth Fester, Lurch, Pugsley a mwy am stori dwymgalon o gariad, teulu a chyfeillgarwch gyda thro annisgwyl.

A hithau’n cynnwys cerddorfa fyw a sgôr gwreiddiol eithriadol, mae’r Addams Family yn sicr o ddiddanu pob oed. Bydd The Addams Family – The Musical Comedy gyda ni rhwng 1-12 Awst.

Soirée Haf a Rhagolwg Allgynhwysol, 4 o Awst

MAIN_summer_soiree

Ymunwch â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ar 4 Awst hwn am noswaith chwyldroadol o ddawnsio rhagorol, gwinoedd blasus a chwmni gwych.

Mae Marcos Morau, “Ar hyn o bryd, y peth mawr nesaf mewn dawns gyfoes”, yn gweithio yn y Deyrnas Unedig am y tro cyntaf y tu allan i Lundain.  Bydd ei ddarn newydd, Tundra, yn cael ei greu gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ac yn cael ei berfformio fel rhan o’n golygfa epig, P.A.R.A.D.E, ym mis Hydref.

Byddwch y cyntaf yn y rhes aros i weld ein perfformiad cyntaf allgynhwysol o Tundra, a ddilynir gan sesiwn Holi ac Ateb gyda Marcos Morau a’r cwmni.  Bydd y noswaith yn parhau ar ein teras to heulog gyda phrofiad o flasu gwin dan arweiniad ein partneriaid corfforaethol, CPA’s Wine.

Bydd yr holl elw o’r noswaith yn cael ei roi tuag at ddatblygu ymgysylltiad â Dawns mewn cymunedau ledled Cymru.

Hairspray

hairspraygif2

 

Mae’r comedi cerddorol eithriadol lwyddiannus rhyngwladol, Hairspray the Musical, yng Nghaerdydd 16-26 Awst!

Baltimore, 1962 yw’r cyfnod.  Mae Tracy Turnblad, geneth fawr gyda gwallt mawr a chalon hyd yn oed yn fwy, ar genhadaeth i ddilyn ei breuddwydion a dawnsio’i ffordd i deledu cenedlaethol.

Gan gynnwys y caneuon hynod boblogaidd, Welcome To The 60s, You Can’t Stop The Beat, The Nicest Kids in Town a llawer mwy, peidiwch â cholli’r sioe hon sy’n sicr o’ch gwneud i deimlo’n dda ac a fydd yn eich gadael yn gwenu am ddyddiau.

Fel rhan o’n hymroddiad i annog pobl ifanc i gael eu hysbrydoli dros y celfyddydau, fe fyddwn hefyd yn cynnig disgownt i’r rheiny sy’n 16 oed ac iau.  Byddwch yn gyflym, serch hynny, gan fod y rhain yn amodol ar argaeledd!  Ewch i’n gwefan i ganfod mwy o wybodaeth.

Dyddiau Teuluol

crafts 2

 

Drwy gydol mis Awst, fe fydd ein digwyddiadau teuluol yn llenwi’r mannau cyhoeddus yn y Ganolfan.  A hwythau wedi’u cynllunio’n arbennig i annog eich dawn greadigol, bydd ein hwythnosau â thema yn caniatáu i deuluoedd archwilio’u creadigrwydd eu hunain.  Yn debyg i Amseroedd gyda Phlantos Bach, bydd digwyddiadau yn ystod ein holl Weithgareddau Teuluol i gyd yn rhad ac am ddim.  Bydd y gweithgareddau’n digwydd dros y chwe wythnos gyfan, ac felly nid oes yn rhaid ichi feddwl am ffyrdd newydd a chyffrous o ddiddanu’ch plant – rydym ni wedi meddwl am y cyfan!

I gael mwy o wybodaeth, ewch i’n tab Sadyrnau Teuluol o dan yr adran Teuluoedd ar ein gwefan, neu cymerwch olwg ar ein Blog Teulu yma.