Chwyddwydr ar Orffennaf

Aeth mis Mehefin cyn gynted ag y daeth, a chan bod diwrnod hiraf y flwyddyn bellach wedi mynd heibio, gallwn groesawu mis Gorffennaf yn gynnes i’r Ganolfan. Gydol y mis bydd sioeau llwyfan mawrion anhygoel sydd wedi treulio cyfnodau hir yn y West End, yn cyd-redeg â pherfformiadau llai, mwy cyfoes, ag awyrgylch hyfryd o glyd iddynt. Darllennwch ymlaen i gael blas o’r hyn sydd i ddod…

La Voix

 LaVoix-main 

Bydd brenhines digywilydd-dod a dîfa’r llwyfan, La Voix, yn dod â’i swyn a llewyrch i’r Ganolfan rhwng 30 Mehefin â 1 Gorffennaf am brofiad hollol fythgofiadwy.

Nid cantores hudolus yn unig yw hi, mae ei phresenoldeb trydanol wedi mynd â hi i gamau olaf Britain’s Got Talent, a bu’n rhan o Ru Paul’s Drag Race UK a thaith David Guest My Life! UK Tour.

Gwrandewch wrth iddi symud yn esmwyth rhwng dynwarediadau lleisiol o rai o gantoresau gorau’r byd, gan gynnwys Tina Turner, Shirley Bassey a Liza Minnelli. Ymysg y lleoliadau anhygoel iddi berfformio mae The IVY Club, Trafalgar Square, London Pride a The Palladium. Bydd ein lleoliad glos yn ffresh yn bownd o gynnig perfformiad unigryw. 

Funny Girl 

FunnyGirl2016prodJP_06584-Medium

Bydd y glasur lwyfan lwyddiannus, Funny Girl, gyda ni rhwng y 4 a 8 Orffennaf. Yn enwog am y rôl a wnaeth Barbara Streisand yn seren, mae’r stori ddoniol a deimladwy hon yn dilyn un ferch o Brooklyn â’i breuddwydion am enwogrwydd ar Broadway.

Gyda sêr fel Sheridan Smith yn ymgymryd â rôl eiconig Fanny Brice ei hun, a hoff Pop Idol pawb, Darius Campbell fel Nick Arnstein, sut yn y byd allech chi beidio dod i weld y cydweddiad cerddorol perffaith hwn?

Ymunwch â Fanny ar ei thaith chwim i enwogrwydd ar Broadway, sydd yn cael ei gyflawni wrth iddi hi ymladd yn daer i gadw ei phriodas ynghyd.

Oes Rhaid i mi Ddeffro?

 oes rhaid i mi ddeffro 

Daw Cwmni Theatr Arad Goch yn eu holau i gynhyrfu dychymyg eich plentyn gyda’u perfformiad diweddaraf.

Mae’r sioe hudol wedi ei lleoli mewn byd breuddwydiol llawn hwyl, yn llawn dop o gerddoriaeth a dawns. A’r rhan gorau? Bydd Arad Goch yn cynnig perfformiadau yn y Gymraeg neu yn y Saesneg. Gellir dewis o sioe bore neu brynhawn, ar y 7 neu 8 Gorffennaf. 

Grease

grease2

“A-wop-bop-a-loo-bop, a-wop-bam-boom, yeah!”

Os ydych chi’n ‘hopelessly devoted’ i’r sioe gerdd Grease, yna dewch i weld y sioe yma rhwng yr 17-29 Gorffennaf. Dathlwch 46 mlynedd o Danny, Sandy, Rizzo a’r criw gyda’r addasiad llawn dawns a chân hwn sydd â throad hollol newydd a chyfoes. Daw sêr y llwyfan a sgrîn â throad adfywiol i’r glasur hon gyda Tom Parker o The Wanted fel Danny, ac enillydd Over The Rainbow Danielle Hope fel Sandy.

Hefyd yn y sioe gerdd hwn bydd Louisa Lytton o Eastenders fel Rizzo, ac ymddangosiad arbennig gan Jimmy Osmond fel Teen Angel.

Dewch i gyd-ganu â’ch holl hoff glasuron Grease wedi eu perfformio gan gerddorfa byw.

Hon fydd ‘Yr Un R’ych chi Moyn’ y mis hwn!

Seanmhair

Seamnhair

Bydd The Other Room yn dychwelyd i’r Weston Studio gyda pherfformiad gafaelgar a chlos arall.

Yn Seanmhair cawn hanes dau blentyn, sydd wedi eu rhwymo â’u gilydd gan amgylchiadau sinistr. Wedi ei hysgrifennu â’i chyfarwyddo gan Hywel Jones, mae’r stori gariad anhebygol hon yn datblygu wedi cyfarfyddiad ar hap rhwng Jenny a Tommy ifanc ar strydoedd Caeredin. Yn y Ganolfan 28-29 Mehefin.