Buh-Da-Da-Dum (Snap Snap)

 

’Drychwch pwy sy’n ymweld â’r ardal!

Bydd y teulu mwyaf rhyfedd a rhyfeddol, Y Teulu Addams, yn ymweld â Chanolfan y Mileniwm ym mis Awst. Dyma bum rheswm pam y byddech yn wirion i’w colli.

  1. Yr Addams Family, wedi’i gosod yn nghanol yr America fodern.

Ymddangosodd Addams Family ar y teledu am y tro cyntaf yn y 1960au. Fodd bynnag, mae’r perfformiad cyntaf yma o’r sioe gerdd Addams Family yn cludo’r teulu (y rhai ar dir y byw, y meirwon a’r rhai sydd heb benderfynu eto) i’r 21ain Ganrif, gyda thoreth o gyfeiriadau digrif at wleidyddiaeth fodern a dramâu teuluol, empathig.

Bydd llawer ohonoch yn gyfarwydd â’r teulu rhyfedd a rhyfeddol hwn ers ffilm ‘The Addams Family’ ym 1991, gyda Raul Julia yn actio Gomez ac Anjelica Huston yn actio Morticia. Ond os nad ydych eisoes wedi cael y pleser i gwrdd â’r Addamiaid, cipiwch y cyfle a dewch i’w hadnabod unwaith iddyn nhw gyrraedd y Ganolfan. Stori neilltuol yw’r sioe gerdd hon a fydd yn sicr o’ch diddanu, yn 7 neu’n 70 oed.

  1. Y cast gwefreiddiol.

Les Dennis, Dickon Gough, Samantha Womack, Grant McIntyre, Cameron Blakely, Carrie Hope Fletcher,Valda Aviks. THE ADDAMS FAMILY. (Matt Martin)

Samantha Womack (neu fel yr adnabyddir yn bennaf fel y diweddar Ronnie Mitchell o Eastenders) fydd yn chwarae rhan Morticia. Daw’r Addams Family yn fyw unwaith eto gyda Womack yn ei chlogyn du, ochr yn ochr â Cameron Blakely a Les Dennis.

Rydym hefyd wrth ein bodd yn croesawu Carrie Hope Fletcher yn ôl i’r Ganolfan, ond mae ei hamser fel Truly Scrumptious yn angof wrth iddi drawsnewid yn Wednesday Addams. Hon yw tywysoges wreiddiol y tywyllwch sydd bron â marw eisiau plesio teulu ei chariad mewn ‘un noson normal’, sy’n arwain at wledd dyngedfennol rhwng y ddau deulu, gyda chanlyniadau digrif tu hwnt.

  1. Mae’n sioe gerdd!

Yn wahanol i’r rhaglen deledu a’r ffilm, cyflwynir y stori hon gyda chaneuon niferus a fydd yn sicr o gael eich traed i symud a’r caneuon yn chwyrlio yn eich meddwl am ddyddiau. Bydd cerddorfa fyw a sgôr wreiddiol gan Andrew Lippa, a enwebwyd ar gyfer gwobr Tony, hefyd yn rhan o’r sioe. Fy hoff gân oedd ‘Pulled’, a gallwch wrando ar berfformiad Carrie Hope Fletcher fel Wednesday drwy ddilyn y ddolen isod.

Ond peidiwch â dibynnu ar fy marn i! Gyda thoreth o ganeuon gwreiddiol eraill i ddewis ohonynn nhw, gallwch benderfynu ar eich hoff gân a’i chanu’r holl ffordd adref yn y car.

      4. Nid yw’r meirw erioed wedi edrych cystal

The cast of THE ADDAMS FAMILY. Credit Matt Martin (2)

Mae’r sioe gerdd wedi ei thrawsnewid ar gyfer taith o amgylch y DU. Mae’r set yn wledd i’r llygaid wrth i’r llenni godi ar fynwent farwaidd o foethus, a’r gwisgoedd gwefreiddiol a’r gwalltiau yn sicrhau nad oes un o’r cymeriadau’n debyg i’r llall. Ni allwch fethu’r anfarwol hyd yn oed… er iddyn nhw wneud eu gorau glas i guddio! A chadwch lolwg ar y portread ar y wal… er, efallai bydd ’na lygaid yn edrych yn ôl arnoch!

5. Mae rhywbeth at ddant pawb

Diffiniwch normal. Amhosibl! Mae syniad pawb o normal ychydig yn wahanol, ac mae hynny’n iawn! Mae pob un ohonom yn rhyfedd yn ein ffyrdd bach ein hunain ac mae hynny’n rhywbeth sydd angen inni gofleidio. Os ydych yn rhiant sy’n gwylio’ch merch yn syrthio mewn cariad am y tro cyntaf, yn casáu’r bobl hapus yna sy’n datgan cerddi ar hap neu’n dechrau syrthio mewn cariad â’r lleuad, byddwch yn sicr o uniaethu â’r Addams Family wrth i’r ddrama ddomestig ddatblygu yn ystod swper.

Peidiwch â cholli’r cyfle i ymuno â’r Addams Family am noson o anhrefn angladdol. Gallwn eich sicrhau y byddwch yn gadael y theatr gyda gwen ar eich wyneb, rhythm yn pwmpio trwy’ch corff, a’ch bysedd yn clicio.