Cwestiynau Cyflym gyda Delta Autumn

Nid oes llawer o bobl all hawlio sain sy’n eistedd mor hyderus rhwng James Blake, Flying Lotus, Hudson Mohawke, Burial a Thundercat. Edrychwn ni ychydig yn bellach i Delta Autumn, perfformwyr ein llwyfan ffresh ar 23 Mehefin.

I rywun sy’n anghyfarwydd â’ch gwaith, sut fyddech chi’n disgrifio’r hyn rydych chi’n ei wneud?

Rydym yn chwarae cerddoriaeth fodern yr enaid, gan ddefnyddio llawer o ddyfeisiadau a theclynnau, yn ogystal â digonedd o jazz yn fyw.

Beth ddylai rhywun ei ddisgwyl o’ch perfformiad?

Peth iach fyddai dod i’r gig heb unrhyw ddisgwyliadau, dyna sut fyddwn ni’n bwrw ati… ond wedi dweud hynny, mae’n deg rhagdybio y bydd solo gitâr ar ryw adeg.

Pwy sydd wedi cael y dylanwad mwyaf ar eich gyrfa?

Fel band, rydyn ni i gyd yn edrych yn ôl ar fandiau’r 70au fel Chick Corea a Herbie Hancock fel model esthetig da, ond o ran ein prosesau, rydyn ni’n debycach i fodel Flying Lotus/Brainfeeder. Mae yna lawer o fyrfyfyrio gwallgo ac elfennau technegol yn rhan o’r perfformiad, ond y syniad yw cyfuno hynny ag elfennau sydd wedi’u trefnu ac elfennau electronig.

Beth fu uchafbwynt eich gyrfa hyd yma?

Mae’n bosibl mai cydweithio â’r rapiwr Juice Aleem. Roedd gallu gweithio yn y stiwdio, ac yn fyw, gyda rhywun sydd mor gerddorol â hynny yn gyffrous iawn. Mae gan Juice allu technegol anhygoel sy’n heintus iawn i gerddor jazz. Mae’n debyg i glywed yr un iaith, ond mewn acen wahanol.

Pa foment sydd wedi codi’r mwyaf o gywilydd arnoch fel perfformwyr?

Yn ystod ein gig diwethaf roeddwn i wrthi’n canu darn dwys rhwng dwy gân a daeth aelod o’r gynulleidfa a oedd yn feddw dwll ar y llwyfan a gofyn a oedden ni’n canu i geisiadau. Roedd hynny’n chwithig braidd.

Pa un yw’r foment fwyaf gofiadwy ar daith?

Y llynedd fe chwaraeon ni sioe i Jazz Re:freshed yn Llundain. Roedd chwarae ein gig cyntaf yn y brifddinas i ystafell yn llawn ffans cerddoriaeth brwdfrydig yn deimlad gwych. Yr ymateb gan bobl sy’n cael eu cyflwyno i Delta Autumn am y tro cyntaf yw’r ymateb mwyaf angerddol bob tro, a’r mwyaf cofiadwy hefyd.

Beth mae Cymru/Caerdydd yn ei olygu ichi?

Rydw i wedi treulio llawer o amser yng Nghaerdydd dros y blynyddoedd diwethaf yn gweithio ar brosiectau gwahanol ac yn dod i adnabod y sîn. Rydw i’n teimlo bod pethau tebyg iawn yn digwydd yn Birmingham a Chaerdydd. Os edrychwch chi’n ddigon gofalus, fe ddewch chi o hyd i bocedi o greadigrwydd sydd cystal ag a gewch chi yn unrhyw le arall yn y wlad.

Beth ddylem ni ei ddisgwyl gennych chi yn y misoedd nesaf?

Rydyn ni’n gobeithio rhyddhau ein EP newydd dros yr haf a byddwn yn adeiladu momentwm ar gyfer hyn dros y misoedd nesaf. Rydyn ni’n rhoi llawer o’n hanes ar y cyfryngau cymdeithasol, yn enwedig Instagram/Facebook, felly fe allwch chi gael cip ar yr hyn sydd i ddod ar y platfformau hyn.