Cwestiynau cyflym gyda Arthur Smith

Bydd trysor cenedlaethol, Arthur Smith, yn talu teyrnged i Leonard Cohen, am ddwy noson yn ffresh 17-18 Mehefin. Wrth i Smith a’r Smithereens eich tywys trwy fywyd ac amseroedd Cohen, gallwch ddisgwyl i chwerthin, ac i grio.

I rywun sy’n anghyfarwydd â dy waith, sut fyddet ti’n disgrifio’r hyn rwyt ti’n ei wneud?

Rydw i’n ddigrifwr stand-yp ac yn awdur. Mae gen i drwyn smwt ac enw am fod yn biwis ond rydw i wrth fy modd yn chwerthin hefyd. Rydw i wedi ysgrifennu dramâu i’r West End, rydw i’n gwneud pethau rhyfedd ar y One Show ar y teledu ac fe allwch fy nghlywed yn aml ar Radio 4.

Beth ddylai rhywun ei ddisgwyl o dy berfformiad?

Straeon sy’n datgelu’u hunain yn raddol, gyda rhai o ganeuon gorau Leonard Cohen yn darlunio’r rheini, llawer o chwerthin, sawl peth annisgwyl, barddoniaeth a chlo hurt. Hefyd canu hyfryd a swyn diymdrech y Smithereens.

Pwy sydd wedi cael y dylanwad mwyaf ar dy yrfa?

Fy nhad mae’n siŵr, heddwas a oedd â synnwyr digrifwch gwych, a fy mam a oedd yn caru’r theatr ac yn hoff iawn o eiriau.

Beth fu uchafbwynt dy yrfa hyd yma?

Y tro cyntaf i bobl chwerthin yn uchel a finnau’n gwneud stand-yp mewn tafarn yn Hackney yn 1980.

Pa foment sydd wedi codi’r mwyaf o gywilydd arnat ti fel perfformiwr?

Y noson pan ganais i anthem genedlaethol Moldofa yn noethlymun ar y Balham High Road.

Pa un yw’r foment fwyaf gofiadwy ar daith?

Pan hedfanodd iâr fach yr haf ar y llwyfan a gwrthod gadael. Fe wnaethon ni’r ail hanner i gyd gyda’n gilydd.

Beth mae Cymru/Caerdydd yn ei olygu i ti?

Rydw i wedi bod i Gaerdydd nifer o weithiau ac rydw i wastad yn llwyddo i gael noson dda yno er nad ydw i byth yn gwybod yn iawn ble’r ydw i.

Beth ddylem ni ei ddisgwyl gen ti yn y misoedd nesaf?

Rydw i ar fin dechrau gweithio i Donald Trump yn y Tŷ Gwyn yn yr adran newyddion ffug.