Cwestiynau Cyflym gyda Ed Aczel

Mae Ed Aczel yn arwr cwlt, gwrth-gomedi, sy’n creu dagrau o chwerthin bob yn ail funud. Dewch i’w adnabod yn well wrth inni ei holi cyn ei sioe nos Wener 9 Mehefin. Fe fydd yna sôn am byllau nofio, Stuart Lee ac olwynion aloi’n cael eu difrodi.

I rywun sy’n anghyfarwydd â dy waith, sut fyddet ti’n disgrifio’r hyn rwyt ti’n ei wneud?

Fe ddaeth rhywun ata’ i mewn gig yn ddiweddar – a disgrifio’r hyn rydw i’n ei wneud fel siarad nonsens ond mewn ffordd wreiddiol, sy’n asesiad teg – rydw i’n hoffi credu mai ceisio dweud rhywbeth athronyddol ydw i – ond gan fethu’n llwyr.

Rhywsut rydw i wedi cael enw am fod yn “shambolig” – a gobeithio fy mod i’n cyflawni hynny… Os dim arall, mae’n llanast…

Beth ddylai rywun ei ddisgwyl o dy berfformiad?

Rydw i’n gobeithio y bydd pobl yn chwerthin llawer, ac ambell waith mi fydd pethau’n teimlo’n hurt bost… neu o leia’ dyna’r bwriad (oni bai bod gan rywun unrhyw awgrymiadau eraill?)…

Pwy sydd wedi cael y dylanwad mwyaf ar dy yrfa?

Rydw i wedi datblygu rhyw gragen – lle’r ydw i’n osgoi bron i bob comedïwr arall – am ddau reswm – yn gynta’ er mwyn torri fy nghwys fy hun ond yn ail er mwyn peidio â theimlo’n annigonol.Rydw i’n edmygu Daniel Kitson a Stewart Lee yn fawr iawn – ond fyddwn i ddim yn dweud fod yr un yn debyg i mi.

Beth fu uchafbwynt dy yrfa hyd yma?

Mae rhai o fy sioeau yng Nghaeredin wedi bod yn dda – mae’n teimlo fel sgrifennu albwm newydd bob tro.

Mae’n anodd rhoi barn arnyn nhw wrth edrych yn ôl – ond roedd ennill Gwobr Malcolm Hardee yn deimlad gwych…

Pa foment sydd wedi codi’r mwyaf o gywilydd arnat ti fel perfformiwr?

Fe wnes i gig mewn pwll nofio unwaith – roeddwn i yn y pwll nofio – ac roedd y gynulleidfa (tua phump ohonyn nhw) yn gwylio ar ochr y pwll.

Pa un yw’r foment fwyaf gofiadwy ar daith?

Da

Fe wnes i gig hyfryd yng Nghernyw – rhyw fath o ganolfan i hipis yn un o hen safleoedd y fyddin. Fe ddaeth fy ewythr i fy ngweld am y tro cyntaf – roedd hi’n noson wych.

Drwg

Fe ges i 6 phwynt ar fy nhrwydded y llynedd ac achosi difrod i fy olwyn aloi.

Beth mae Cymru/Caerdydd yn ei olygu i ti?

Rydw i wedi gweithio llawer yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae’r cynulleidfaoedd wastad wedi bod yn agored eu meddwl ac yn hwyl.

Rydw i wastad yn edrych ymlaen yn fawr at fynd yno – yn wahanol i Ddwyrain Anglia.

Beth ddylem ni ei ddisgwyl gen ti yn y misoedd nesaf?

Rydw i’n gweithio ar sioe newydd at Gaeredin – ac yn gobeithio mynd ar daith eto wedyn.

Rydw i hefyd wedi bod mewn ffilm Hollywood o’r enw “The Favourite” ac mi fydda’ i ar gomedi newydd ar Sianel 4 o’r enw “Lee and Dean” eleni.