Chwyddwydr ar Fehefin

Mae Mehefin wedi cyrraedd, ac yn ei sgîl, Cwpan UEFA a’r holl firi sy’n perthyn i’r gystadleuaeth honno!  Mae’n amser cyffrous i ni yn y Ganolfan wrth i’r holl gyffro pêl-droed ymledu drwy Fae Caerdydd i gyd. Rydym wedi’n cyffroi hyd yn oed yn fwy gan mai y ni yw’r cartref swyddogol ar gyfer oriel Cynghrair y Pencampwyr!  Cofiwch beidio â cholli’ch cyfle i alw heibio a chael golwg ar rywfaint o’r gwaith celf syfrdanol a arddangosir gennym sy’n dathlu ymglymiad ein dinas wrth y digwyddiad byd-eang hwn.

Ond nid dyma’r unig beth nodedig sy’n digwydd yn y Bae yn ystod mis Mehefin.
Rydym wedi sgorio nifer o sioeau uchel eu proffil, o’r byd llenyddiaeth i ganeuon hoffus Disney er mwyn i chi gael hel atgofion amdanynt.

Felly, gyda gwaith celf, theatr, a chwaraeon yma yn y Bae – mae’n driawd na ddylid ei golli!

Rose Against The System (RATS)

rats-main

Bydd RATS (Rose Against The System) yn y Ganolfan rhwng yr 2 – 3 Mehefin, a pha well lle i’w cael yn crafu o gwmpas nag yng Ngwagle’n To?

Mae’r stori’n dilyn llygoden fawr ifanc wrth iddi ddechrau ar daith draddodiadol ei theulu i fod yn oedolyn, ac yn dysgu ychydig bethau newydd ar ei hynt.  Ar ei theithiau, mae hi’n cyfarfod â grŵp arall o lygod mawr ifainc, sy’n dangos y canlyniadau iddi o droi’ch cefn ar y system.

Doir â’r golwg unigryw hwn ar laslencyndod a chyrraedd oed oedolion i’r llwyfan gan dîm lleol o artistiaid Butetown, sy’n gwneud defnydd o ddawnsio modern a hiwmor tywyll ar gyfer eu stori gyffrous.

Hello Cabaret

hellocabaret-main

Pa ddiben sydd yna i eistedd ar eich pen eich hun yn eich ystafell?  Yndi, mae hi’r amser hynny o’r mis unwaith eto!

Bydd hoff noswaith pawb o ganu drwy’r nos yn dychwelyd i’n llwyfan ffresh yn ystod mis Mehefin am ddogn mawr o Hello Cabaret.

Os ydych yn rhywun sy’n gwirioni ar alawon sioeau ac sy’n chwilio am nos Sadwrn berffaith allan, yna nid oes angen trafferthu chwilio’n rhagor.  Mae’r noswaith wedi ennill clod ledled Cymru gan ei bod wedi datblygu dilynwyr ffyddlon o westeion sy’n methu â chael digon ohoni.

A chyda’r bar ffresh yn cynnig bwydlen heb ei hail o fwyd a choctel, pam y byddech yn mynd i unrhyw le arall?  Dowch i fwynhau llymaid neu ddau ac i gyd-ganu â rhai o berfformwyr sioe gerddorol mwyaf dawnus Cymru ar y 3 Mehefin.

Ed Aczel 

ed-aczel-main

Beth ydych chi’n ei gael pan groeswch wrth-ddigrifwr â gwleidyddiaeth? Ed Aczel ar daith.

Ac yntau wedi dod yn ail unwaith yng Ngwobrau Comedi Newydd y BBC, bydd Ed yn perfformio’i ail daith (gwrth) gomedi yn ffresh ar y 9 Mehefin.  Gydag unigolion fel Jimmy Carr yn cyfeirio ato fel “y peth digrifaf ar yr Ymylon”, dyma sioe na ddymunwch ei cholli o dan unrhyw amgylchiad.

Bydd perfformiad Aczel o hunanamheuaeth o’i werth ei hun fel digrifwr yn gwneud ichi chwerthin llond eich bol, wrth iddo drafod pynciau eithriadol o berthnasol, yn cynnwys gwleidyddiaeth fodern a’i chyffredinolrwydd (neu ddiffyg hynny) yng nghymdeithas y dyddiau hyn.

One night only

aneveningwith-main

At eich sylw chi, bawb sy’n caru Disney – mae hon i chi!
Mae One Night Only yn driawd hudol, gyda thro hiraethlon.  Bydd eu stoc o alawon Disney clasurol a ffefrynnau cerddorol yn mynd â chi yn ôl i’ch plentyndod, a chyn pen dim fe fydd yn eich cael chi i gyd-ganu â’r holl hen ffefrynnau gynt.

Mwynhewch seiniau soffistigedig y soprano Clair Delaney, Chris Hughes o’r West End a’r pianydd George Harrington wrth iddynt berfformio’u fersiynau diwygiedig eu hunain o’r clasuron bythol boblogaidd hynny.  Ac os nad yw hynny’n ddigon i’ch gwneud i deimlo’n  Zip-a-dee-doo-dah, fe fydd yna berfformiad gan westai arbennig, sef y cantorion benywaidd, Sopranome, i ychwanegu ychydig o rin ychwanegol at y noson.

Bydd One Night Only gyda ni am… wel, un noson yn unig ar y 10 Mehefin.

 

Jane Eyre

JANE EYRE UK Tour 2017

Royal National Theatre

Bydd clasur llenyddol bythol boblogaidd Charlotte Bronte, Jane Eyre, yn dychwelyd i’n llwyfan, gan ddechrau ar y 27 Mehefin.

Mae’r addasiad ar gyfer y theatr o’r nofel glasurol yn dilyn hanes merch ifanc pan fo hi’n cyrraedd oed oedolyn, wrth iddi frwydro ag aeddfedu, rhywioldeb, cariad, a ffeministiaeth.

O dlodi i gosbi, colled dorcalonnus i lwyddiant ffodus, mae’r cyfarwyddwr Sally Cookson wedi glynu ynghyd gynhyrchiad syfrdanol sy’n portreadu grymuso benywaidd o’r naill wraig gref i’r nesaf.

Ar ôl tymor a ddenodd glod y beirniaid yn y Theatr Genedlaethol, bydd Jane Eyre yn gwefreiddio cynulleidfaoedd yn y Ganolfan y mis hwn.