Cwestiynau cyflym gyda ENEMY

Bydd y triawd Jazz ENEMY yn dod â’u sioe fyw egnïol i ffresh yn y Ganolfan nos Fercher 24 Mawrth gan roi perfformiad arbennig ganol wythnos. A hwythau’n enwog am eu talentau fel unigolion, mae’r grŵp hwn ar y pianos wedi dod ynghyd er mwyn arwain jazz yn y Deyrnas Unedig ar drywydd newydd, cyffrous.

Fe gawsom sgwrs â Kit Downes, arweinydd ENEMY, i’w holi am yr hyn sy’n eu gyrru a’r hyn y gallwn ddisgwyl ei weld yn ystod y sioe.

I rywun sy’n anghyfarwydd â dy waith, sut fyddet ti’n disgrifio’r hyn rwyt ti’n ei wneud?
Rythmig ac egnïol – llawer o fanylion a chyffro, ond llawer o bethau annisgwyl hefyd. Triawd ar y piano gan gynnwys bas a drymiau a cherddorion sydd wedi cydweithio â Squarepusher, Django Bates, JamesZoo a Benny Greb.

Pwy sydd wedi cael y dylanwad mwyaf ar dy yrfa?
Roedd chwarae â Squarepusher yn brofiad rhyfeddol, ac felly hefyd chwarae â Django Bates – ond un o’r bobl sydd wedi cael yr effaith fwyaf arna’ i yw’r pianydd John Taylor – rydw i’n caru ei gerddoriaeth, ac yn gweld colli ei gwmni.

Beth fu uchafbwynt dy yrfa hyd yma?
Recordio record unigol ar gyfer ECM, cael fy enwebu am Wobr Mercury a chwarae yng Ngŵyl Jazz enwog Newport yn yr Unol Daleithiau.

Pa un yw’r foment fwyaf gofiadwy ar daith?
O bosibl deffro am 4am yn Atami (Japan) yn diodde o jet lag, yna gweld y ffynhonnau cynnes a gwylio’r wawr yn codi.
Hynny neu fynd i’r Miniature Wunderland yn Hamburg a gweld â’m llygaid fy hun yr arddangosfa fwyaf o drenau model yn y byd.

Beth mae Cymru/Caerdydd yn ei olygu i ti?
Noson dda wedyn! Hefyd mae roedd Dempsey’s, yng ngofal Alistair a Brenda, yn ail gartref imi. Mae gen i ffrindiau hefyd sydd wedi astudio yn y Coleg Brenhinol Cerdd a Drama, felly rydw i’n cofio treulio tipyn o amser gyda nhw yn y fan honno.

Beth ddylem ni ei ddisgwyl gen ti yn y misoedd nesaf?
Y gig sydd i ddod yng Nghanolfan y Mileniwm gyda fy nhriawd piano, ENEMY, ac rydw i hefyd ar ganol cyfansoddi cyfres o ddarnau un llaw i’r piano, mwy o fanylion ar fy Trydar.