Cwestiynau cyflym gyda Laura Evans

A hithau’n dychwelyd adref, bydd Laura Evans yn ymuno â ni i gynnal sioe fyw a phersonol yn ffresh yn y Ganolfan nos Wener 19/5.

Fe gawsom sgwrs â chynrychiolydd Cymru yn Nashville er mwyn dod i’w hadnabod fymryn yn well. O sioe deledu drychinebus yn 5 oed i brifddinas y canu gwlad, mae gyrfa Laura yn bendant ar y trywydd tua’r entrychion.

I rywun sy’n anghyfarwydd â dy waith, sut fyddet ti’n disgrifio’r hyn rwyt ti’n ei wneud?

Fe fyddwn i’n disgrifio fy ngherddoriaeth fel canu gwlad a chanu’r enaid, gyda thinc o’r blŵs. Mae pob cân yn adrodd stori yn arddull canu gwlad Nashville, gyda melodïau prydferth a llais clir o’r galon.

Beth ddylai rhywun ei ddisgwyl o dy berfformiad?

Rydw i wastad yn teimlo y dylai artist a sioe dda eich tywys chi ar daith, a bydd y perfformiad hwn yn sicr yn gwneud hynny. Fe fyddwn ni’n dod â chaneuon gwych o lawr gwlad ichi, gyda thinc o bop, baledau torcalonnus, a rhywfaint o flŵs yr enaid.

Pwy sydd wedi cael y dylanwad mwyaf ar dy yrfa?

Rydw i wedi edmygu nifer o artistiaid a chyfansoddwyr ers blynyddoedd ac mae’r rhain wedi cael effaith fawr arna’ i fel artist. Un yn benodol yw Lucie Silvas, sy’n artist canu gwlad yn enedigol o Seland Newydd. Mae hi’n rhywun sy’n fy ysbrydoli’n fawr iawn ac rydw i’n ei hedmygu’n arw. A dyna ichi’r Eagles, Taylor Swift, Dolly Parton, Carole King, India Arie…a sawl un arall!

Beth fu uchafbwynt dy yrfa hyd yma?

Roedd perfformio yn C2C, gŵyl Country 2 Country yn arena O2, yn uchafbwynt mawr yn ystod y flwyddyn. Roedd cynifer o artistiaid anhygoel o Nashville rydw i’n eu hedmygu o fy nghwmpas i, ac roedd cael perfformio ar yr un llwyfan â nhw, i gannoedd o gefnogwyr canu gwlad, yn gyffrous tu hwnt!

Pa foment sydd wedi codi’r mwyaf o gywilydd arnat ti fel perfformiwr?

Rydw i’n ceisio peidio â chodi gormod o gywilydd arna’ i fy hun y dyddiau hyn! Haha! Ond fe ganais i ar sioe deledu leol yn fyw pan oeddwn i’n 5 oed, ac wrth imi baratoi i gychwyn arni, chwythodd yr uchelseinydd a chreu andros o sŵn dychrynllyd, ac yna torrodd y meicroffon a’r allweddellau hefyd. Felly mi gliciais fy mysedd a chanu’r gân yn ddigyfeiliant, gan gymryd arna’ i fod popeth yn iawn – ond fe lefais ar ôl camu oddi ar y llwyfan. Fe gododd hynny dipyn o gywilydd arna’ i a finnau’n 5 oed ac yn ymddangos ar deledu am y tro cyntaf.

Pa un yw’r foment fwyaf gofiadwy ar daith?

Rydw i’n credu mai perfformio yng Nghastell Cas-gwent yr haf diwethaf oedd y foment fwyaf cofiadwy i mi. Roeddwn i newydd ddychwelyd o Las Angeles ac fe ganais i gân am ddod adref i Gymru. Wrth glywed 2,000 o Gymry yn y gynulleidfa mewn castell yn canu’r gân yn ôl, roedd yn brofiad emosiynol iawn.

Beth mae Cymru/Caerdydd yn ei olygu i ti?

Cymru fydd fy nghartref wastad, yno y mae fy ngwreiddiau, dyna pam fy mod yn gerddor a dyna sy’n fy ysbrydoli i wneud yr hyn rydw i’n ei wneud. Rydw i wrth fy modd yn teithio hwnt ac yma i berfformio, ond nid oes unlle fel gartref ac mae Caerdydd yn ddinas mor braf sy’n llawn talent a diwylliant, ac rydw i’n falch iawn ohoni.

Beth ddylem ni ei ddisgwyl gen ti yn y misoedd nesaf?

Rydw i’n teithio’n ôl i America fis nesaf i gyfansoddi a chynnal mwy o sioeau yn LA a Nashville, ac yn edrych ymlaen at ryddhau cerddoriaeth newydd ac EP ddiwedd y flwyddyn.