Chwyddwydr ar Fai

Fe ddaeth mis Mai o’r diwedd, ac mae gennym ni ddetholiad eclectig, adlonianol tu hwnt i chi’r mis hwn! Gyda dramau gwobrwyol, operau enwog, seren newydd y byd jazz, a hyd yn oed cyn-enillydd X Factor, Joe McElderry yn dod i’r llwyfan, mae mis Mai yn gaddo bod yn fythgofiadwy. Felly, dyma gip sydyn ar rai o’r uchafbwyntiau, ddylai danio mwy nag ychydig o chwilfrydedd…

The Curious Incident of the Dog in the Night-Time

doggo in the night

Daw’r addasiad hon o’r nofel lwyddianus o 2003, The Curious Incident of the Dog in the Night Time, i’r Ganolfan o’r 2 – 6 Mai, wedi iddo gael ei glodfori gan adolygwyr a hawlio amryfal Wobrau Tony ac Olivier.

Cawn hanes Christopher, sy’n 15 oed ac yn neilltuol o dda gyda mathemateg ond heb y gallu i ymdrin â bywyd bob dydd. Ond pan gaiff ei amau o ladd ci ei gymydog mae’n cael ei arwain ar daith sy’n troi ei fyd a’i ben i waered.

Addaswyd y nofel ar gyfer y llwyfan gan Simon Stephens a cyfarwyddwyd gan Marianne Elliott, yn dilyn ei ymddangosiad clodforedig yn y National Theatre.

Land of our Fathers (Arlein)

LOOF twitter

Bydd y gomedi dywyll hon, sydd yn cwmpasu hanes trasig gweithfeydd glo de Cymru, yn cael ei dangos ar sianel Facebook y Ganolfan ar y 3 Mai am 7.30yh.

Cyfarwyddwyd gan Paul Robinson ac wedi ei gosod ym mis Mai 1979, mae’r ddrama yn canolbwyntio ar brofiad chwe glôwr sydd â’r un ffawd pan cânt eu caethiwo mewn glofa wedi cwymp. Adlewyrchir yr amgylchiadau caeth a thamp yn arbennig gan ddyluniad set Signe Beckmann.

Cydweithrediad rhwng Canolfan Mileniwm Cymru, Tara Finney Productions a Theatre 503 yw ‘Land of My Fathers’, wedi ei ariannu gan The Space er mwyn dod a’r prosiect i gynulleidfa ddigidol. Dyma fydd y cyfle olaf i gynulleidfaoedd weld y sioe, sydd wedi ei mwynhau gan dros 6,500 o bobl eisoes yng Nghymru ac ar draws y DU.

The Request Show

The request show

Dawns gyfoes ar ei gorau. Daw rhai o’r dawnswyr newydd mwyaf talentog i’r Tŷ Dawns ar gyfer The Request Show ar y 6 – 7 Mai.

Yn cael ei adnabod fel y lle i fod ar gyfer rhai o’r artistiaid newydd mwyaf anhygoel, mae’r Tŷ Dawns yn gaddo rhoi i chi berfformiadau unigryw fydd yn procio’r meddwl ac yn cwmpasu rhai o’r talentau rhyngwladol o’r ansawdd uchaf.

Yn y darn hwn, Wunschkonzert o 1971 gan y dawnsiwr a choreograffydd Ciwbaidd Maura Morales, byddwn yn dilyn dynes sydd yn colli ei lleferydd i undonedd ei bywyd bob dydd. Gwelwn frwydrau dyddiol normalwydd wedi eu cyferbynnu â byd breuddwydiol sy’n arwain y gynulleidfa ar daith y tu hwnt i’r arferol.

Joseph and the Amazing Technicolour Dream Coat

Joseph-and-the-Amazing-Technicolor-Dreamcoat-full-company-2-credit-Darren-Bell

Chi’n gwbod pwy sy’n gwisgo’r gôt liwgar enwog y tro hwn? Neb llai na’r cyn enillydd X Factor, Joe McElderry. Bydd y seren a chanwr Geordie yn mynd i’r afael â’r rôl emponymaidd y mis hwn yn y cynhyrchiad Bill Kenwright yma sydd wedi torri recordiau.

Daw’r sioe, gyda cherddoriaeth a geiriau gan Andrew Lloyd Webber a Tim Rice, i’r Ganolfan ar y 9 Mai yn dilyn taith lwyddiannus ar draws y DU.

Bydd seren y siartiau, McElderry yn y brif ran yn yr addasiad hynod lwyddianus hwn o’r stori feiblaidd am Joseph, ei unarddeg o frodyr â’r gôt amryliw, gyda llu o ganeuon bythgofiadwy gan gynnwys Those Canaan Days, Any Dream Will Do a Close Every Door.

Adam Ben Ezra

adambenezra-main

Y mis hwn daw’r Ganolfan yn fyw gyda chyfuniad unigryw o sain y ffenomenon bas dwbl ac aml-offeryn, Adam Ben Ezra!

Daw ysbrydoliaeth y seren YouTube gan roc, jazz a cherddoriaeth y byd er mwyn creu sain sydd yn unigryw iddo ef. Ar orchwyl i ddod â’r bas dwbl i gynulleidfa newydd, ac i greu lle i’w gerddoriaeth yn y tirlun cyfoes, bydd yn perfformio yn y Ganolfan ar 12 Mai.

Enemy

enemy-main (1)

Bae Caerdydd fydd man cyfarfod Llundain a Berlin wrth i dri o gerddorion gorau’r sîn jazz ddod at ei gilydd ar 24 Mai.

Cyfuna’r pianydd solo Kit Downes, y basydd Petter Eldh a’r drymiwr James Maddren efo’i gilydd i greu triawd rhyfeddol ar ffurf Enemy. Yn rhagorol fel unigolion, ac yn fythgofiadwy fel ensemble jazz arbrofol – mae hwn yn siwr o fod yn ddigwyddiad heb ei ail.

Profwch artistiaid gwobrwyedig yn mynd i ysbryd y gerddoriaeth gyda’i gilydd ar y llwyfan, wrth iddyn nhw berfformio detholiad o’u darnau gorau, wedi eu plethu rhwng cyfansoddiadau byrfyfyr byw. Does dim byd tebyg i wylio talent o’r math hwn yn ymgolli yn eu cerddoriaeth eu hunain.