Dowch i gyfarfod â’r tîm

Yn y gyntaf o gyfres o flogiau lle rydym yn proffilio rhai o’r staff dawnus niferus sydd gennym yma yn y Ganolfan, cloddiwn yn ddyfnach i fyd creadigol Jenny Sturt, ein Cynhyrchydd Cynorthwyol.

Mae Jenny’n gweithio fel rhan o dîm craidd bychan i gynhyrchu ac i raglennu’r sioeau a’r gwyliau niferus sydd gennym yma yn y Ganolfan.

Fy nghyflawniad balchaf yw….A gaf i amryw ohonynt?  Mae cynrychioli’r Ganolfan yn yr India ar drip gyda Chyngor Prydain / British Council yn bendant yn un cyflawniad.  Yna, dyna ichi Ŵyl WOW 2016.  Wedyn, dyna ichi’r tro cyntaf y gwelais waith roeddwn wedi’i raglennu yn ein llyfryn y tymor ac ar y sgriniau digidol.  Wedyn, dyna ichi Her Tri Chopa Cymru y gwnaethom i godi arian ar gyfer y Ganolfan – mae gen i gynifer ohonynt, mae’n rhestr ddiddiwedd!

Rwy’n caru’r Ganolfan, oherwydd … ei bod hi wedi bod yn rhan allweddol o fy ngyrfa hyd yn hyn, a theimlaf yn wirioneddol ffodus o fod wedi tyfu a datblygu drwy nifer o rolau yma.  Mae’r tîm yn anhygoel – ac mae’r gwaith a wnawn yn fy ngwneud yn wirioneddol falch, yn wir.

Os na fyddwn yn byw yng Nghaerdydd, byddwn yn byw ym ….Manceinion….mae yna gymaint o waith cyffrous yn digwydd yno – rwy’n cadw llygad ar y lle fel fy ngham nesaf!  Y fanno neu Awstralia; mae fy nghyfaill gorau yno ar hyn o bryd ac rwy’n ei gwir cholli – mae’i lluniau rif y gwlith o draethau godidog yn fy ngwneud yn genfigennus, hefyd!

Y person a’m hysbrydolodd i weithio yn y celfyddydau yw… fy rhieni, fwy na thebyg.  Gwyddant fy mod yn caru perfformio ac ni wnaethant erioed wir amau na allwn ymdrechu’n daer i wneud gyrfa yn y maes.  Y nhw a gŵr o’r enw Fabio Santos, y gweithiais ag ef yn Llundain.  Fe roddodd Fabio fy swydd rheoli prosiectau daledig gyntaf imi tra oeddwn yn astudio, ac fe sylweddolais bryd hynny gymaint y carwn yr ochr hon ohoni.

Yr unig ddarn o gyngor a roddwn i bobl sydd eisiau gweithio yn y celfyddydau yw … byddwch yn glên wrth bobl.  Mae bod yn glên ac yn agored yn mynd ymhell, ac mae pobl yn wastad yn cofio sut y gwnaethoch iddynt deimlo.  Byddwch yn ddiffuant bob amser a gwnewch eich gorau glas.  Mae gwaith caled a phositifrwydd yn talu ar ei ganfed.

Pe gallwn deithio yn ôl mewn amser i un ddegawd, y ddegawd honno fyddai… i’r chwedegau.  Y dawnsio a’r gwisgoedd hynny – ew, ie, yn sicr!

Fel glaslanc yn fy arddegau, roeddwn wedi gwirioni ar ….Fall Out Boy a Blue Banana – ie, yn wir!

Y gân ddiwethaf y gwrandewais arni oedd …On Hold – The XX

Y llyfr diwethaf a ddarllenais oedd…Fearne Cotton – Happy

Y cymeriad ffuglennol y byddwn yn gyfaill ag ef neu hi mewn bywyd go iawn yw … Bridget Jones?! Dehonglwch hynny fel y mynnwch.

Y perfformiad byw gorau a welais yw … ‘Trainspotting’ yng Ngŵyl Ymylol Caeredin.  Rwyf wedi’i gweld hi ddwywaith yn awr ac mae’n dal yn un o’r profiadau byw gorau a gefais erioed – mae’n llwyr gyfareddol ac yn eich dychryn ond mae’n gyfan gwbl syfrdanol.

Fy hoff goctel yw rhywbeth ac ynddo Jin a Blodeuyn yr Ysgaw.

Ar hyn o bryd, rwyf ar sbri gwylio … rhaglenni dogfen Louis Theroux ar Netflix.