Chwyddwydr ar Ebrill

Dyma fis Ebrill ar ein gwarthau eto, pedwerydd mis y flwyddyn, a dyddiau’r haf wedi dechrau. Paratowch am gawodydd Ebrill, tymor yr ymbarel bawb! Does dim angen gadael i hynny eich digalonni, mae digon o bethau ardderchog i ddod i’w gweld yn y Ganolfan (y tu mewn, i ffwrdd o’r glaw). Dyma sbec sydyn ar rai o’r pethau y gallwch ddisgwyl eu gweld o dan ein tô y mis hwn.

Rent Ebrill 3-8

officallaviebohemerent

Gobaith. Ymdrech. Llwyddiant.

Wedi ei seilio ar ‘La Boheme’ gan Puccini, dilyna RENT grŵp o ffrindiau sy’n byw yn Efrog Newydd ac sy’n mynd i’r afael â threialon a gweithgareddau bywyd bob dydd. Dilynwch hwy wrth iddynt frwydro drwy bynciau cyfarwydd megis cariad, rhywioldeb, cyffuriau, AIDS ac wrth gwrs, rhent. Byddwch yn crio dagrau o hapusrwydd a thristwch yn ystod y cynhyrchiad gobeithiol hwn, tra’n clicio a chlapio i’r rhythmau heintus. Ymunwch â ni yn Theatr Donald Gordon i ddathlu 20fed penblwydd RENT The Musical.

Gŵyl CAM– 8 Ebrill

Poster_CAM17_LARGE

Cam yn y cyfeiriad cywir i gyw-dalent yw ‘CAM’. Yn dilyn llwyddiant gŵyl gyntaf CAM, daw yn ei ôl yn 2017. Yn 2015 cynhaliwyd yr ŵyl yn y Ganolfan ei hun, ond eleni bydd yn digwydd mewn nifer o leoliadau o Sgwâr Mount Stuart i ardaloedd cyfagos Trebiwt. Y mae’r Ganolfan wedi gweithio’n agos gyda Gwenno Saunders, er mwyn dod a chriw amryfal o artistiaid at ei gilydd i gyflwyno diwrnod ysbrydoledig o drafodaethau, arddangosfeydd celf a pherfformiadau byw fel ei gilydd. Digwyddiad un diwrnod yn unig, sicrhewch nad ydych chi’n colli’r cyfle!

The Commitments 10-15 Ebrill

commitments 2

Beth sy’n digwydd pan fydd sgemiwr a sgiliwr o Ddulyn yn penderfynu ei fod wedi blino ar y sîn gerddorol yn Iwerddon? Mae’n dod a grŵp o Wyddelod at ei gilydd i ffurfio band cerddorol o dan yr enw The Commitments. Dilynwch stori Jimmy Rabbitte wrth iddo roi trefn ar griw o amaturaid a’u trawsnewid i mewn i fand ‘soul’ llwyddiannus wrth iddynt esgyn i’r brig. Dewch i ganu nerth esgyrn eich pen i glasuron fel Mustang Sally, I Heard it Through the Grapevine a (I Can’t Get No) Satisfaction – ond ry’n ni’n gwybod y byddwn ni. Gyda seren Coronation Street Kevin Kennedy, bydd The Commitments ar ein llwyfan 10-15 o Ebrill.

Sister Act 17-29 Ebrill

Sister-Act-Main

Yn yr addasiad theatrig hwn o’r ffilm boblogaidd, gwelwn y gantores bar lolfa Delores Van Cartier yn trawsnewid o difa disgo i’r dwyfol.

Mae byd y difa disgo enwog Ms Van Cartier, a bortreadir ar y llwyfan gan gyn-enillydd yr X Factor a llwyddiant y siartiau Alexandra Burke, yn cael ei droi a’i ben i waered yn y sioe gerdd lwyddianus a chanmoledig hon.

Gyda chyfarwyddyd a choreograffi gan Craig Revel Horwood o Strictly Come Dancing, mae’r sioe gerdd yma yn mynd a Delores ar daith annisgwyl wedi iddi fod yn dyst i lofruddiaeth, a caiff ei gorfodi i fynd i guddio yn y lle mwyaf annhebygol – lleiandy.

Nid yw ei thrawsnewidiad o fod yn gantores bar lolfa i fod yn leian yn mynd yn esmwyth, a chyn hir mae Delores yn ceisio dianc tra’n rhoi ei hun mewn perygl.

Fel cosb am ei ymddygiad diofal, mae’r Uchel Fam yn ei gorfodi i wneud defnydd o’i sgiliau canu gan ofalu ar ôl côr y lleiandy sydd mewn trafferthion.

Ceir ffefrynnau clasurol cerddorol ‘soul’ a llawn hwyl yn y sioe gerdd yma, sy’n siwr o weld y gynulleidfa yn canu ac yn dawnsio gydol y nos.

Ymunwch â ni yn Theatr Donald Gordon ar gyfer y clasur digrif tu hwnt yma a dychwelwch i’r ‘habit’ gyda Sister Act.

Caroline Sheen 21-22 Ebrill

Caroline-main

O Les Miserables i Mary Poppins, Grease i Chitty Chitty Bang Bang, nid yw Caroline Sheen a chanol y llwyfan yn ddieithriaid. Ymunwch â ni wrth i ni groesawu seren ‘Only the Brave’ yn ôl i’r Ganolfan ar gyfer perfformiad unawdol 21-22 o Ebrill. Cewch glywed eich hoff ganeuon sioe gerdd gan un o’n hoff sêr o’r West End mewn awyrgylch hollol wahanol yn esmwythder ein bar clyd.

Romeo and Juliet 27 Ebrill – 14 Mai

romeoandjuliet-main

Erioed wedi meddwl beth fyddai’n digwydd petaech yn croesi Shakespeare â syrcas? Y drasiedi fyd-enwog am gariadon ifanc mewn dehongliad drawiadol yn yr awyr. Daw Romeo a Juliet, ond ychydig yn wahanol i’r arfer, i’r Ganolfan 27 Ebrill – 14 Mai. Dewch i brofi’r ymgysylltiad anhebygol rhwng y clasurol brydferth â’r modern wefreiddiol, wrth iddynt bartneru ar gyfer profiad theatr hollol unigryw.

Gyda gymaint o ddewis, does wir dim esgus i gadw draw. Fyddwch chi’n mochel rhag y glaw o dan ein tô ni rhywdro dros y mis yma? Rhowch wybod yn yr adran sylwadau isod!