Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau: Sut brofiad yw gweithio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

A ydych erioed wedi meddwl tybed sut brofiad yw gweithio y tu ôl i’r llwyfan yng Nghanolfan Mileniwm Cymru? I ddathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau (y 6ed – y 12fed o Fawrth), aethom draw i weld un o’n Technegwyr dan Brentisiaeth y mae’i gyfraniad gwerthfawr yn ategu’n gweledigaeth i “Ysbrydoli’n Cenedl a Gwneud Argraff ar y Byd.”

Mae Lewys Herbert, 19, cyn-fyfyriwr o Goleg Sir Gâr sy’n hanu o Lanelli ac sy’n dechrau ar brentisiaeth blwyddyn o hyd yn y Ganolfan, sydd i fod i orffen ym mis Mehefin 2017, yn dweud wrthym beth mae’r cynllun Prentisiaeth yn y Ganolfan yn ei olygu iddo.

Mae’r Prentis Technegol wedi “caru” ei amser yn gweithio â’r tîm technegol yn y Ganolfan ac yn gwella’i sgiliau’n ddyddiol. Hyd yn hyn, ei uchafbwyntiau yw’r amrywiaeth o orchwylion y mae ef wedi’u gwneud, yn dibynnu ar alwadau’r sioe.  Mae o newydd weithio ar Pride and Prejudice a Mary Poppins ar y sbotolau, a Billy Elliott ar oleuadau.

Wrth drafod ei rôl yn un o’r swyddi nas gwelir yn y theatr, dywedodd: “Os gedy rhywun y sioe ac nad yw wedi sylwi ar y golau na’r sain, rydych wedi gwneud eich gwaith yn dda. Y diwrnod y mae rhywun yn crybwyll eich gwaith wrth iddynt adael, rydych wedi gwneud rhywbeth o chwith.  Eich gwaith chi yw bod yn anweledig.

“Nid ydych byth yn gwybod beth rydych yn mynd i’w gael pan ddowch i’r gwaith, mae o i gyd yn dibynnu ar y sioe ei hun. Mae fy oriau a fy ngwaith yn amrywiaeth gyson, ac ni allwn ddychmygu lle gwell i weithio. Mae dim ond dysgu oddi wrth y tîm yn y Ganolfan yn anhygoel, maent yn rhai o’r goreuon yn y busnes.”

Gan drafod ei berthynas â’i gyd-weithwyr, dyma oedd sylw Lewys: “Mae bod yn brentis yn wych oherwydd nad ydych byth ar eich pen eich hun, ac rwyf i ac Annabel, Prentis Technegol arall, wedi dod yn gyfeillion gwych. Rydym wedi mynd ar y fath daith gyda’n gilydd ers dechrau yma yr haf diwethaf.

“Mae’r tîm technegol cyfan yn fentoriaid imi, ac ni allaf ddychmygu peidio â gwneud hyn yn awr. Rwyf yn ei lwyr garu, mae o wedi rhoi profiad imi na allwn byth fod wedi’i ddychmygu. Caf wella fy sgiliau yn ddyddiol, ac nid yw dod i’r gwaith yn y bore hyd yn oed yn teimlo fel gwaith.”

A ydych erioed wedi meddwl am weithio yn y Ganolfan? Cysylltwch i ganfod mwy o wybodaeth am sut y gallwch ymuno â ni.

Prentisiaeth Canolfan Mileniwm Cymru

Mae Cynllun Rhannu Prentisiaeth Canolfan Mileniwm Cymru yn gweithredu ar y cyd â Choleg Caerdydd a’r Fro, ac mae’r prentisiaid yn ennill tystysgrif Lefel 3 mewn ‘Theatr Dechnegol: Sain, Golau a Llwyfan’ ar ôl cwblhau’r cwrs. Yn ogystal â’r cymhwyster prentisiaeth, bydd y prentisiaid yn defnyddio Gwobr Efydd yr ABTT fel cymhwyster meincnod, gan gwmpasu cynifer o unedau â phosibl yn ystod eu prentisiaeth.  Defnyddir gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant hefyd i gyflawni cyrsiau i’r prentisiaid, a gellir trefnu hyfforddiant ychwanegol yn unol ag angen unigol pob prentis.