Chwyddwydr ar Fis Mawrth

Mae’n bryd ffarwelio ag oerni ac oerfel y gaeaf o’r diwedd! Rydym yn ei hanelu hi at y tymor cerdded a chrwydro yng nghefn gwlad wrth i fis Mawrth ddechrau ac mae dathliadau’r gwanwyn ar y gorwel. Egyr y mis gyda Dydd Gŵyl Dewi hynod boblogaidd, hoff ddiwrnod blynyddol pob Cymro. Rydym hefyd yn dathlu rhai o agweddau gorau bywyd, yn amrywio o Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod i Ddiwrnod Rhyngwladol y Colwynod neu’r Cŵn Bach … beth arall y mae ar rywun ei angen? Dyma gipolwg brysiog ar yr hyn y gallwch hefyd ei fwynhau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru dros yr ychydig wythnosau nesaf.

Ignite Deluxe
ignite-deluxe-main
Gydag ond pum munud i gael eich clywed, daw digwyddiad llefaru mwyaf Caerdydd i Theatr Donald Gordon. Ac yntau’n deillio o’r digwyddiad deufisol rheolaidd a gynhelir yn y ddinas, daw Ignite Deluxe â goleuedigaeth i gynulleidfa fwy niferus gyda’i noswaith yn y Ganolfan, yr 8fed o Fawrth. A chanddi ystod amrywiol o siaradwyr, paratowch am ddoethineb, addysg ac efallai chwerthin (neu lefain). Bydd Ignite Deluxe yn eich gwneud i fod eisiau gwrando mwy, a bydd yn eich cymell i siarad drosoch eich hun.

Justin’s Party
Justin's-Party-main
Gwisgwch eich esgidiau dawnsio a gwnewch eich hunain yn barod i chwerthin llond eich bol – mae’n amser parti! Mae’r rhialtwch hwyliog hwn yn gyforiog o gyffro a gwefr, gyda chaneuon i’w bloeddio canu, symudiadau dawnsio hynod egnïol a gemau syfrdanol o siriol. Os nad yw hynny’n ddigon i’ch argyhoeddi, mae yna hyd yn oed byped! Mae’r parti’n dechrau ar y 10fed o Fawrth.

The Red Shoes
RedShoes_Main2
A oes gennych freuddwyd? A wyddoch sut i wireddu’r freuddwyd hon? Dilynwch Victoria Page yn ei hanturiaeth ysbrydoledig i fod y dawnsiwr gorau yn y byd, gan ei gweld hi drwy’r holl ogoniannau ardderchog a’r siomedigaethau torcalonnus. Bydd y ddrama hudolus hon, a addaswyd gan Matthew Bourne, yn mynd â chi ar daith emosiynol. Mae The Red Shoes yn gwneud argraff ar yr holl synhwyrau, gyda cherddoriaeth gan Bernard Hermann, dylunio gan Lez Brotherston, goleuo gan Paul Constable a sain gan Paul Groothius. Mae’r sioe’n anrhydeddu llwyfan Theatr Donald Gordon ar y 14eg – 18fed o Fawrth.

Marti Pellow: Mysterious
MartiPellow
Nid oedd hyd yn oed taith 16 dyddiad sydd wedi gweld ei holl docynnau’n cael eu gwerthu yn ddigon i Marti Pellow – mae o yn ei ôl ar y llwyfan! Mae prif leisydd Wet Wet Wet yn ymuno â ni ar y 19eg o Fawrth am noswaith o berfformiadau o’i gerddoriaeth wreiddiol, gyfareddol ei hun o’i albwm newydd, ‘Mysterious’.

The Far Side of The Moon
Far side of the moon
Mae’r cyfarwyddwr a’r perfformiwr rhyngwladol ei glod, Robert Lepage, yn archwilio hanes dau frawd oedd wedi ymddieithrio ond a adunwyd gan farwolaeth eu mam, a’u safbwyntiau hollol wahanol ynglŷn â’r bydysawd. Ymunwch â ni am y sioe un dyn gyfareddol hon i archwilio encilion eich meddwl ac i gwestiynu’r byd rydym yn byw ynddo. Trwythwch eich hun yn yr hanes bythgofiadwy hwn rhwng y 23ain a’r 25ain o Fawrth.

Cirque Berserk
CB
Mae’r Syrcas ar ei ffordd i’r dref! Ymbaratowch am arddangosiad gwefreiddiol o berfformiadau rhyfedd, rhyfeddol, ac ysgytwol rhwng yr 28ain o Fawrth a’r 1af o Ebrill. Mae yna rywbeth i’r teulu cyfan yma, o acrobatiaid dewrion i styntwyr sy’n herio angau fydd yn mynd â’ch gwynt. Byddwch yn barod i dreulio noswaith ar ymylon eich sedd, a gadewch i Cirque Berserk gyflymu curiad eich calon yn y sioe i’ch deffro ac i’ch cyffroi go iawn.

Y Glec / King Hit
339693
Ymunwch â ni ar y 30ain o Fawrth – 1af o Ebrill i gael eich syfrdanu gan addasiad arloesol Arad Goch o gynhyrchiad Theatr Zeal o King Hit wrth iddynt gyfuno i archwilio’r rhwystrau sy’n wynebu pobl ifanc heddiw. Fe gewch weld parti wedi mynd o chwith, sy’n llawn o wrthdaro a waethygir gan alcohol, sbloetiau hynod ddigrif o emosiwn a datblygiadau brawychus.